Améba požierajúca mozog: Ako rozpoznať príznaky a chrániť sa

Améba požierajúca mozog: Ako rozpoznať príznaky a chrániť sa

Mozgožravá améba, známa aj ako Naegleria fowleri, je jednobunkový organizmus, ktorý sa nachádza v teplých sladkovodných nádržiach, ako sú jazerá, rieky a horúce pramene. Môže spôsobiť zriedkavú a smrteľnú infekciu mozgu nazývanú primárna amébová meningoencefalitída (PAM).

Je dôležité poznať príznaky a prijať preventívne opatrenia pri aktivitách, pri ktorých sa môžete vystaviť kontaktu s kontaminovanou vodou. Tu sú informácie, ktoré potrebujete vedieť, aby ste ochránili seba a svojich blízkych.

Príznaky améby požierajúcej mozog

Príznaky PAM sa zvyčajne začínajú objavovať 1 až 7 dní po infekcii. Medzi najčastejšie príznaky patria:

 • Horúčka: Vysoká teplota, ktorá je často sprevádzaná bolesťou hlavy a svalov.
 • Nevoľnosť a vracanie: Tieto príznaky môže sprevádzať citlivosť na svetlo a zvuk.
 • Záchvaty: Môžu sa vyskytnúť kŕče a iné typy záchvatov.
 • Stuhnutý krk: Môže ho sprevádzať bolesť hlavy, ktorá sa nachádza v určitej oblasti hlavy.
 • Zmätenosť a dezorientácia: Môže to zahŕňať ťažkosti s hovorením alebo porozumením reči.
 • Strata rovnováhy: To môže spôsobiť ťažkosti pri chôdzi alebo státí.
 • Halucinácie: Vidíte, počujete alebo cítite veci, ktoré tam nie sú.
 • Strata vedomia: Môže sa vyskytnúť, ak infekcia postupuje.

Ak po kontakte s kontaminovanou vodou pocítite niektorý z týchto príznakov, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Príčiny vzniku améby požierajúcej mozog

PAM spôsobuje jednobunkový organizmus Naegleria fowleri, ktorý sa nachádza v teplých sladkovodných nádržiach, ako sú jazerá, rieky a horúce pramene. Améba môže človeka nakaziť cez nos, odkiaľ sa dostane do mozgu a spôsobí zápal.

Je dôležité poznamenať, že améba sa nenachádza v slanej vode, napríklad v oceáne. Infekciu tiež nespôsobuje pitie kontaminovanej vody, ale vniknutie vody do nosa, napríklad pri aktivitách ako potápanie, skoky do vody alebo vodné lyžovanie.

Ochrana pred amébou pohrýzajúcou mozog

Aby ste znížili riziko vystavenia sa Naegleria fowleri, je dôležité dodržiavať tieto bezpečnostné tipy:

 • Vyhýbajte sa činnostiam, pri ktorých sa voda dostáva do nosa.: Patrí sem potápanie, skákanie a vodné lyžovanie. Ak sa chystáte zúčastniť na týchto aktivitách, je najlepšie vyhnúť sa sladkovodným nádržiam a namiesto toho zvoliť chlórované bazény.
 • Používajte nosové spony alebo si držte nos zatvorený: To môže pomôcť zabrániť vniknutiu vody do nosa.
 • Vyhnite sa kopaniu alebo miešaniu sedimentov: Améby sa často nachádzajú v sedimentoch, preto je dôležité vyhnúť sa miešaniu dna vodného útvaru.
 • Vyhýbajte sa teplej, stojatej vode: Vo vode, ktorá netečie, je väčšia pravdepodobnosť výskytu améby, preto je lepšie vyhýbať sa stojatým vodným plochám.
 • Udržujte hlavu nad vodou: Je to dôležité najmä pri aktivitách, ako je potápanie, pri ktorých sa voda môže dostať do nosa.
 • Chlorovanie bazéna: Ak máte bazén, uistite sa, že je riadne chlórovaný, aby ste zničili všetky améby, ktoré sa v ňom môžu nachádzať.

Mozgožravá améba je zriedkavé, ale vážne zdravotné ochorenie, ktoré môže byť smrteľné, ak sa rýchlo nelieči. Ak si budete vedomí príznakov a pri aktivitách, ktoré vás môžu vystaviť kontaktu s kontaminovanou vodou, prijmete preventívne opatrenia, môžete znížiť riziko vystavenia sa Naegleria fowleri a ochrániť seba aj svojich blízkych. Ak po kontakte s kontaminovanou vodou pocítite akékoľvek príznaky, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Včasná diagnóza a liečba sú rozhodujúce pre čo najlepšiu šancu na uzdravenie. Ak sa však améba dostane do mozgu, môže spôsobiť trvalé poškodenie už za niekoľko dní. PAM je zriedkavé ochorenie, ročne je na celom svete hlásených len niekoľko stoviek prípadov. Je však dôležité poznať príznaky a podniknúť kroky na ochranu seba a svojich blízkych pri aktivitách, ktoré vás môžu vystaviť kontaktu s kontaminovanou vodou. Dodržiavaním uvedených bezpečnostných tipov môžete znížiť riziko vystavenia sa Naegleria fowleri a pomôcť chrániť svoje zdravie.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Som pravidelnou čitateľkou tohto blogu a práve som sa chcela podeliť o vlastné skúsenosti a tipy týkajúce sa améby požierajúcej mozog. Mala som blízkych priateľov a členov rodiny postihnutých týmto ochorením, takže je to téma, ktorá je mi veľmi blízka.

V prvom rade chcem zdôrazniť, že je dôležité uvedomiť si príznaky a okamžite vyhľadať lekársku pomoc, ak sa u vás niektorý z nich vyskytne po kontakte s kontaminovanou vodou. Včasná diagnostika a liečba sú rozhodujúce pre čo najlepšiu šancu na uzdravenie.

Pokiaľ ide o prevenciu expozície, je dôležité prijať preventívne opatrenia pri účasti na vodných aktivitách, napríklad nosiť nosové spony a vyhýbať sa aktivitám spojeným s vodou v teplej stojatej vode. Okrem toho vždy odporúčam používať na výplach nosa destilovanú, sterilizovanú alebo prevarenú vodu, najmä u osôb s oslabeným imunitným systémom.

Napokon je tiež dôležité uvedomiť si možný výskyt améby v miestnych zdrojoch vody. V niektorých oblastiach bola améba nájdená vo vode z vodovodu, preto je dobré preskúmať kvalitu vody vo vašej oblasti a v prípade potreby prijať ďalšie preventívne opatrenia.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné pre tých, ktorí sa chcú chrániť pred amébou pojedajúcou mozog. Zostaňte v bezpečí a dávajte na seba pozor!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to améba, ktorá požiera mozog?

Odpoveď č. 1: Mozgožravá améba, známa aj ako Naegleria fowleri, je jednobunkový organizmus, ktorý môže spôsobiť zriedkavé a smrteľné ochorenie nazývané primárna amébová meningoencefalitída (PAM). Vyskytuje sa v teplých sladkých vodách, ako sú jazerá, rieky a horúce pramene, ako aj v pôde. Keď sa kontaminovaná voda obsahujúca amébu dostane do nosa, môže sa dostať do mozgu a spôsobiť PAM.

Otázka č. 2: Aké sú príznaky améby požierajúcej mozog?

Odpoveď č. 2: Príznaky améby požierajúcej mozog môžu byť podobné iným ochoreniam a môžu zahŕňať bolesť hlavy, horúčku, nevoľnosť, zvracanie, stuhnutý krk, zmätenosť, stratu rovnováhy, záchvaty a halucinácie. V niektorých prípadoch sa príznaky môžu objaviť do niekoľkých dní od vystavenia, zatiaľ čo v iných prípadoch sa môžu objaviť až o niekoľko týždňov neskôr. Ak sa u vás po kontakte s kontaminovanou vodou objavia akékoľvek príznaky, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Otázka č. 3: Ako sa môžem chrániť pred amébou požierajúcou mozog?

Odpoveď č. 3: Aby ste sa ochránili pred mozgožravou amébou, môžete prijať nasledujúce preventívne opatrenia:

Vyhnite sa aktivitám spojeným s vodou v teplej stojatej vode, ako sú jazerá, rieky a horúce pramene.
Pri vodných aktivitách v potenciálne kontaminovanej vode noste nosové spony alebo si držte nos zatvorený.
Na výplach nosa používajte destilovanú, sterilizovanú alebo prevarenú vodu.
Vyhýbajte sa aktivitám spojeným s vodou počas obdobia vysokej teploty vody a nízkej hladiny vody.
Preskúmajte kvalitu vody vo svojej oblasti a v prípade potreby prijmite ďalšie bezpečnostné opatrenia.
Ak po kontakte s kontaminovanou vodou pocítite akékoľvek príznaky, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Zdroje použité v článku: