BDD: Poznanie príznakov a možností liečby

BDD: pochopenie symptómov a možnosti liečby

Dysmorfická porucha tela (BDD) je duševný stav charakterizovaný pretrvávajúcimi a znepokojujúcimi myšlienkami na jednu alebo viacero vnímaných chýb alebo nedostatkov na svojom vzhľade, ktoré nie sú pre ostatných nápadné alebo sú nápadné len mierne. Ľudia s BDD sú často extrémne sebavedomí a vyhýbajú sa spoločenským situáciám kvôli svojim vnímaným chybám a ich zaujatie vzhľadom môže výrazne zasahovať do ich každodenného fungovania a kvality života.

Príznaky BDD

Nižšie sú uvedené niektoré bežné príznaky BDD:

 • Pretrvávajúce myšlienky alebo obavy týkajúce sa jednej alebo viacerých vnímaných chýb alebo nedostatkov vzhľadu, ako sú veľkosť alebo tvar nosa, kožné škvrny alebo vypadávanie vlasov.
 • Trávenie značného množstva času skúmaním, skrývaním alebo úpravou vnímaných nedostatkov alebo chýb
 • hľadanie uistenia u druhých o vnímaných nedostatkoch alebo chybách
 • vyhýbanie sa spoločenským situáciám alebo nadmerné nosenie make-upu alebo oblečenia, aby sa zakryli vnímané nedostatky alebo chyby
 • opakované vyhľadávanie kozmetických zákrokov, dermatologických ošetrení alebo iných lekárskych zásahov s cieľom odstrániť vnímané nedostatky alebo chyby, ale nespokojnosť s výsledkami
 • výrazné utrpenie alebo zhoršenie každodenného fungovania, ako sú ťažkosti v práci, škole alebo vo vzťahoch, v dôsledku zaujatia vzhľadom

Je dôležité poznamenať, že každý má občasné myšlienky o svojom vzhľade, ale u ľudí s BDD sú tieto myšlienky trvalé a obťažujúce a významne zasahujú do ich každodenného života.

Príčiny BDD

Presné príčiny BDD ešte nie sú úplne objasnené, ale predpokladá sa, že súvisia s kombináciou genetických, environmentálnych a psychologických faktorov, vrátane

 • Genetika: Výskum naznačuje, že BDD môže mať genetickú zložku, keďže tento stav sa zvyčajne vyskytuje v rodinách.

 • Faktory prostredia: Zážitky z detstva, ako napríklad šikanovanie alebo kritika vzhľadu, môžu zvýšiť riziko vzniku BDD.

 • Kognitívne predsudky: Ľudia s BDD môžu mať kognitívne predsudky, napríklad venujú viac pozornosti negatívnym informáciám o vzhľade a filtrujú pozitívne informácie.

 • Neurologické faktory: Štúdie zobrazovania mozgu naznačujú, že u ľudí s BDD môžu existovať rozdiely v spôsobe, akým mozog spracováva vizuálne informácie.

 • Psychologické faktory: Ľudia s BDD majú často sprievodné duševné ochorenia, ako je depresia, úzkosť alebo obsedantno-kompulzívna porucha (OCD).

Možnosti liečby BDD

Dobrou správou je, že BDD sa dá liečiť. Nižšie sú uvedené niektoré z dostupných možností liečby BDD:

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): CBT je typ terapie, ktorá sa zameriava na zmenu negatívnych vzorcov myslenia a správania. Zistilo sa, že je účinná pri liečbe BDD tým, že pomáha jednotlivcom rozpoznať a spochybniť ich negatívne myšlienky a presvedčenia o vzhľade.

 • Lieky: Antidepresíva, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), môžu pomôcť zmierniť príznaky BDD, ako sú úzkosť a obsedantné myšlienky.

 • Expozícia a prevencia reakcie (ERP): ERP je typ terapie používaný pri OCD a súvisiacich stavoch, ako je BDD. Zahŕňa postupné vystavovanie jedinca obávanej situácii, ako je napríklad pohľad do zrkadla, a učenie, ako sa ubrániť nutkavému správaniu, ako je napríklad nadmerná starostlivosť alebo kontrola.

 • Podporné skupiny: Podporné skupiny môžu ľuďom s BDD poskytnúť podporné a neodsudzujúce prostredie, v ktorom môžu diskutovať o svojich skúsenostiach a pocitoch s inými ľuďmi, ktorí prežívajú podobné skúsenosti.

Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, ktorý má skúsenosti s liečbou BDD, aby vypracoval individuálny plán liečby, ktorý je pre vás najlepší. Správnou liečbou môžu ľudia s BDD zmierniť alebo odstrániť svoje príznaky, zlepšiť svoje sebavedomie a zlepšiť kvalitu života.

Pre ľudí s BDD je tiež dôležité vyhľadať liečbu včas, pretože tento stav sa môže časom zhoršiť a viesť k vážnym následkom, ako je sociálna izolácia, depresia a dokonca myšlienky na samovraždu. Ak máte podozrenie, že vy alebo niekto, koho poznáte, môže mať BDD, je dôležité obrátiť sa na odborníka na duševné zdravie, aby vám stanovil presnú diagnózu a účinnú liečbu.

Na záver možno povedať, že BDD je závažný stav duševného zdravia, ktorý postihuje mnoho ľudí, ale pri správnej liečbe môžu jednotlivci dosiahnuť výrazný pokrok pri znižovaní alebo odstraňovaní svojich príznakov. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s BDD, vyhľadajte pomoc odborníka na duševné zdravie, ktorý má skúsenosti s liečbou tohto stavu. So správnou podporou a liečbou je možné BDD prekonať a zlepšiť celkovú pohodu.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Už roky žijem s BDD a chcel som sa podeliť o niekoľko tipov, ktoré mi na tejto ceste pomohli.

V prvom rade by som vám veľmi odporúčal vyhľadať odbornú pomoc u odborníka na duševné zdravie, ktorý má skúsenosti s liečbou BDD. To bol najväčší faktor na mojej vlastnej ceste k zvládnutiu mojich symptómov. Je tiež dôležité byť otvorený a úprimný k svojmu terapeutovi, pokiaľ ide o vaše myšlienky a pocity súvisiace s BDD, pretože to mu pomôže prispôsobiť liečbu vašim špecifickým potrebám.

Ďalšia vec, ktorá mi pomohla, je praktizovanie starostlivosti o seba a všímavosti. Patrí sem aj venovanie sa činnostiam, ktoré mi prinášajú radosť, ako je trávenie času s blízkymi, čítanie a počúvanie hudby. Okrem toho mi pri znižovaní úzkosti a zlepšovaní sebavedomia veľmi pomohlo, keď som si dal prestávku od sociálnych médií a porovnávania sa s ostatnými.

Pomohlo mi tiež vzdelávať sa o BDD a pochopiť, že ide o bežný stav, ktorý postihuje mnoho ľudí. Pomohlo mi to cítiť sa menej osamelý a viac dúfať vo svoju vlastnú cestu.

Napokon je dôležité byť k sebe trpezlivý a pamätať si, že zotavenie z BDD si vyžaduje čas. So správnou podporou a liečbou je však možné BDD prekonať a žiť plnohodnotný život.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu ostatným, ktorí bojujú s BDD. Ak má niekto otázky alebo by chcel viac hovoriť o svojich vlastných skúsenostiach s BDD, neváhajte ma osloviť v sekcii komentárov.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je telesná dysmorfická porucha (BDD)?

Odpoveď č. 1: Dysmorfická porucha tela (BDD) je duševné ochorenie charakterizované obsedantným zaujatím vnímanými chybami alebo nedokonalosťami na svojom vzhľade, ktoré sú buď malé, alebo nie sú pre ostatných nápadné. Ľudia s BDD často prežívajú intenzívnu úzkosť a stres v súvislosti so svojím vzhľadom, čo môže výrazne ovplyvniť ich každodenný život a fungovanie.

Otázka č. 2: Aké sú bežné príznaky BDD?

Odpoveď č. 2: Medzi bežné príznaky BDD patria:

Neustále porovnávanie sa s ostatnými a pocit hanblivosti alebo rozpakov na verejnosti alebo v spoločenských situáciách
Trávenie niekoľkých hodín denne kontrolou, úpravou alebo skrývaním vnímanej chyby alebo nedokonalosti
opakované správanie súvisiace s vnímanou chybou alebo nedokonalosťou, ako napríklad kontrola v zrkadle alebo hľadanie uistenia u iných
silná túžba po kozmetických zákrokoch alebo dermatologických ošetreniach na odstránenie vnímanej chyby alebo nedokonalosti
vyhýbanie sa spoločenským situáciám alebo aktivitám kvôli pocitu hanby alebo rozpakov
Pocit úzkosti alebo depresie

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby BDD?

Odpoveď č. 3: Najúčinnejšou liečbou BDD je kombinácia terapie a liekov. Najčastejšie používanou terapiou BDD je kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), ktorá pomáha jednotlivcom identifikovať a spochybniť negatívne myšlienky a presvedčenia súvisiace s ich vzhľadom. Lieky, napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), môžu pomôcť zmierniť príznaky úzkosti a depresie súvisiace s BDD. Okrem toho niektorým jedincom môže pomôcť terapia expozície a prevencie reakcie (ERP), ktorá spočíva v postupnom vystavovaní sa situáciám, ktoré vyvolávajú úzkosť súvisiacu s vlastným vzhľadom, a v učení sa zvládať úzkosť bez toho, aby sme sa dopúšťali opakovaného správania. Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, ktorý má skúsenosti s liečbou BDD, aby vypracoval individuálny plán liečby, ktorý je pre vás najlepší.Zdroje použité v článku: