Bolesť ucha a COVID-19: Je to príznak vírusu?

Bolesť ucha a COVID-19: Je to príznak vírusu?

Bolesť ucha môže byť veľmi nepríjemným a vyčerpávajúcim príznakom a mnoho ľudí sa pýta, či je príznakom vírusu COVID-19. V tomto článku sa budeme zaoberať vzťahom medzi bolesťou ucha a vírusom COVID-19 vrátane príčin bolesti ucha, bežných príznakov vírusu COVID-19 a dostupnej liečby oboch týchto príznakov.

Príčiny bolesti ucha

Bolesť ucha môže byť spôsobená viacerými faktormi, vrátane:

 • infekcie ucha
 • nahromadenie vosku
 • Zmeny tlaku vzduchu
 • Úraz ucha
 • Alergie
 • infekcie zubov
 • infekcie prínosových dutín
 • Porucha funkcie Eustachovej trubice

COVID-19 Symptómy

Medzi najčastejšie príznaky COVID-19 patria:

 • Horúčka
 • Suchý kašeľ
 • Únava
 • Bolesti tela
 • Dýchavičnosť
 • Bolesť hrdla
 • Bolesť hlavy
 • Strata chuti alebo čuchu
 • nevoľnosť alebo vracanie

Bolesť ucha a COVID-19

Boli zaznamenané niektoré hlásenia o bolesti ucha ako príznaku COVID-19, ale nepovažuje sa to za častý príznak. COVID-19 ovplyvňuje predovšetkým dýchací systém a môže spôsobiť príznaky ako dýchavičnosť, kašeľ a únava.

U niektorých ľudí s COVID-19 sa však môžu vyskytnúť aj iné príznaky vrátane bolesti ucha. Je to pravdepodobne spôsobené postihnutím sluchového nervu, ktorý môže byť vírusom postihnutý. V niektorých prípadoch môže bolesť uší súvisieť aj so zmenami tlaku vzduchu, pretože COVID-19 môže spôsobiť zápal Eustachových trubiek, čo môže mať za následok pocit tlaku alebo bolesti v ušiach.

Možnosti liečby

Ak pociťujete bolesť ucha, je dôležité, aby ste navštívili poskytovateľa zdravotnej starostlivosti kvôli správnej diagnóze. Možnosti liečby budú závisieť od základnej príčiny bolesti.

V prípade ušných infekcií môžu byť na odstránenie infekcie predpísané antibiotiká. V prípade nahromadeného vosku sa na odstránenie vosku môžu použiť ušné kvapky alebo výplach ucha. Pri zmenách tlaku vzduchu sa môžu odporučiť dekongestíva alebo antihistaminiká.

Ak máte COVID-19 a pociťujete bolesť ucha, liečba sa zameria predovšetkým na zvládnutie príznakov vírusu. To môže zahŕňať odpočinok, hydratáciu a voľnopredajné lieky proti bolesti.

Bolesť ucha môže byť príznakom viacerých rôznych ochorení vrátane COVID-19. Hoci to nie je bežný príznak vírusu, niektorí ľudia s COVID-19 môžu pociťovať bolesť ucha v dôsledku postihnutia sluchového nervu alebo zmien tlaku vzduchu. Ak pociťujete bolesť ucha, je dôležité navštíviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý stanoví správnu diagnózu a plán liečby.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Dúfam, že tento článok bol informatívny a pomohol pochopiť vzťah medzi bolesťou ucha a COVID-19. Chcela som sa len podeliť o vlastné skúsenosti s bolesťou ucha a o niekoľko tipov, ktoré sa mi v minulosti osvedčili.

S bolesťou uší som bojovala s prestávkami celé roky a zistila som, že udržiavanie čistých uší a vyhýbanie sa náhlym zmenám tlaku vzduchu môže mať veľký význam. Napríklad pri plávaní alebo lietaní používam štuple do uší a snažím sa vyrovnávať tlak v ušiach prehĺtaním alebo žuvaním žuvačky.

Ďalším tipom je skúsiť používať teplé obklady na postihnuté ucho, ktoré môžu pomôcť zmierniť zápal a zmierniť bolesť. Zvyčajne naplním malé vrecko ryžou, minútu alebo dve ju ohrievam v mikrovlnnej rúre a potom si ju prikladám na ucho približne na 15 minút.

Nakoniec, ak pociťujete pretrvávajúcu bolesť ucha, vrelo odporúčam navštíviť lekára, pretože môže ísť o príznak základného zdravotného stavu, ktorý je potrebné riešiť.

Dúfam, že tieto tipy sú užitočné pre každého, kto bojuje s bolesťou ucha, a dúfam, že všetci zostanú v tomto náročnom období v bezpečí a zdraví.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Môže byť bolesť ucha príznakom COVID-19?

Odpoveď č. 1: Bolesť ucha môže byť príznakom COVID-19, hoci sa nepovažuje za bežný príznak. Niektorí ľudia s COVID-19 môžu pociťovať bolesť ucha v dôsledku postihnutia sluchového nervu alebo zmien tlaku vzduchu spôsobených zápalom v Eustachových trubiciach. Ak pociťujete bolesť ucha a máte COVID-19, je dôležité, aby ste navštívili poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vám poskytne náležité vyšetrenie a liečbu.

Otázka č. 2: Ako môžem liečiť bolesť ucha, ak mám COVID-19?

Odpoveď č. 2: Ak máte COVID-19 a pociťujete bolesť ucha, liečba sa zameria predovšetkým na zvládnutie príznakov vírusu. Môže to zahŕňať odpočinok, hydratáciu a voľnopredajné lieky proti bolesti. Okrem toho môžete skúsiť používať teplé obklady na postihnuté ucho, aby ste zmiernili zápal a zmiernili bolesť. Ak je vaša bolesť ucha silná alebo pretrvávajúca, je dôležité navštíviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vám poskytne náležité zhodnotenie a plán liečby.

Otázka č. 3: Čo mám robiť, ak pociťujem pretrvávajúcu bolesť ucha?

Odpoveď č. 3: Ak pociťujete pretrvávajúcu bolesť ucha, je dôležité navštíviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vám poskytne správne zhodnotenie a plán liečby. Na vypracovanie účinného plánu liečby bude potrebné určiť príčinu bolesti. V závislosti od príčiny bolesti môžu možnosti liečby zahŕňať antibiotiká pri ušných infekciách, ušné kvapky alebo výplach ucha pri nahromadenom vosku, dekongestíva alebo antihistaminiká pri zmenách tlaku vzduchu alebo kombináciu týchto liečebných postupov. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám pomôže určiť najlepší postup pre vaše individuálne potreby.Zdroje použité v článku: