Buďte pripravení: Komplexný kontrolný zoznam príznakov COVID-19

Buďte pripravení: Komplexný kontrolný zoznam symptómov COVID-19

COVID-19 postihol milióny ľudí na celom svete a spôsobil rozsiahle ochorenia a dokonca aj smrť. Poznanie príznakov ochorenia je kľúčové pre včasné odhalenie a rýchlu liečbu. Tu je komplexný zoznam príznakov, na ktoré si treba dať pozor:

Najčastejšie príznaky

 • Horúčka: Za horúčku sa považuje teplota 38 °C (100,4 °F) alebo vyššia.
 • Kašeľ: Pretrvávajúci suchý alebo produktívny kašeľ je častým príznakom COVID-19.
 • Únava: Nadmerná únava a vyčerpanosť sú často hlásené príznaky COVID-19.
 • Dýchavičnosť: Ťažkosti s dýchaním alebo dýchavičnosť sú závažným príznakom, ktorý si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.
 • Strata chuti alebo čuchu: Niektorí pacienti užívajúci COVID-19 hlásia náhlu stratu chuti alebo čuchu.

Menej časté príznaky

 • Bolesti tela: Niektorí pacienti s COVID-19 hlásia bolesti svalov a tela.
 • Bolesť hlavy: Bolesť hlavy môže byť príznakom COVID-19.
 • Bolesť hrdla: Príznakom ochorenia môže byť aj bolesť hrdla.
 • Zápcha alebo výtok z nosa: Niektorí pacienti s COVID-19 uvádzajú upchatie nosa alebo výtok z nosa.
 • Nevoľnosť alebo vracanie: Nevoľnosť a vracanie sú menej časté príznaky COVIDu-19.

Závažné príznaky

 • Bolesť alebo tlak na hrudníku: Bolesť alebo tlak na hrudníku je závažný príznak, ktorý si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.
 • Zmodranie pier alebo tváre: Modrasté pery alebo tvár môžu poukazovať na nízku hladinu kyslíka, čo je závažný príznak COVID-19.
 • Ťažkosti s rečou alebo zmätenosť: Ťažkosti s rečou alebo zmätenosť môžu byť príznakom COVID-19, najmä v závažných prípadoch.
 • Záchvaty: V niektorých ťažkých prípadoch COVID-19 boli hlásené záchvaty.

Je dôležité poznamenať, že u niektorých ľudí s COVID-19 sa nemusia vyskytnúť vôbec žiadne príznaky, zatiaľ čo u iných sa môžu vyskytnúť len mierne príznaky. Avšak aj v prípade, že máte mierne príznaky, je dôležité nechať sa otestovať a samovoľne sa izolovať, aby sa zabránilo šíreniu vírusu.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z vyššie uvedených závažných príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa vašich príznakov, vždy je najlepšie poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom.

Zostaňte v bezpečí a buďte informovaní.

Názor od čitatela

Ahoj všetci, chcel som len pridať svoje vlastné dva centy k tomuto komplexnému zoznamu príznakov COVID-19. Ako človek, ktorý sa s vírusom osobne stretol, môžem potvrdiť správnosť tohto zoznamu. Mám tiež niekoľko tipov a trikov, o ktoré by som sa rád podelil s ostatnými čitateľmi, ktorí môžu mať obavy z tohto vírusu.

Po prvé, je dôležité pravidelne sledovať svoju telesnú teplotu. Horúčka je jedným z najčastejších príznakov COVID-19 a je dôležité zachytiť ju včas. Pre istotu si každé ráno a večer meriam teplotu digitálnym teplomerom.

Ďalšou dôležitou vecou, ktorú treba mať na pamäti, je venovať pozornosť akýmkoľvek zmenám čuchu alebo chuti. Toto je jeden z menej častých príznakov, ale môže byť varovným príznakom COVID-19. Ak spozorujete náhlu stratu čuchu alebo chuti, najlepšie je nechať sa okamžite vyšetriť a samovyšetriť.

Pokiaľ ide o liečbu, veľmi odporúčam zostať hydratovaný a užívať voľnopredajné lieky proti bolesti, ako je paracetamol (Tylenol) alebo ibuprofén (Advil), aby ste zvládli všetky bolesti. Tiež sa mi osvedčilo veľa odpočívať a spať, pretože únava je jedným z bežných príznakov vírusu.

Napokon je dôležité dávať pozor na závažné príznaky uvedené v tomto článku. Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Je to dôležité najmä pre osoby s vyšším rizikom, ako sú starší ľudia a osoby so základnými zdravotnými problémami.

Dúfam, že tieto tipy a triky niektorým z vás pomôžu. Zostaňte v bezpečí a informovaní!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú bežné príznaky COVID-19?

Odpoveď č. 1: Medzi bežné príznaky COVID-19 patrí horúčka, suchý kašeľ, únava, bolesti tela, bolesť hlavy, bolesť hrdla, strata čuchu alebo chuti, upchatie alebo výtok z nosa, nevoľnosť alebo vracanie a hnačka. Je však dôležité poznamenať, že niektorí jedinci môžu byť bez príznakov alebo mať len mierne príznaky, čo sťažuje identifikáciu vírusu v jeho počiatočnom štádiu.

Otázka č. 2: Ako môžem zabrániť šíreniu vírusu COVID-19?

Odpoveď č. 2: Aby ste zabránili šíreniu vírusu COVID-19, je dôležité dodržiavať správne hygienické návyky, ako napríklad časté umývanie rúk vodou a mydlom po dobu aspoň 20 sekúnd, nosenie masky na verejnosti, vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s chorými osobami, zakrývanie si úst a nosa vreckovkou pri kašľaní alebo kýchaní a čistenie a dezinfekcia predmetov a povrchov, ktorých sa často dotýkate. Okrem toho je očkovanie dôležitým krokom v prevencii šírenia vírusu a ochrane seba a ostatných.

Otázka č. 3: Čo mám robiť, ak sa u mňa objavia príznaky COVID-19?

Odpoveď č. 3: Ak sa u vás vyskytnú príznaky COVID-19, je dôležité, aby ste sa okamžite sami izolovali a vyhľadali lekársku pomoc. Pomôže to zabrániť šíreniu vírusu na ostatných a zabezpečí, že sa vám dostane správnej liečby. Mali by ste sa obrátiť na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vám môže odporučiť, aby ste sa nechali otestovať na prítomnosť vírusu COVID-19. Dôležité je tiež pokračovať v dodržiavaní správnych hygienických postupov a vyhýbať sa kontaktu s ostatnými, aj keď sú vaše príznaky mierne.

Zdroje použité v článku: