Category: Duševné zdravie

Schizofrénia: Bežný symptóm, ktorý je často nesprávne chápaný

Schizofrénia: Bežný symptóm, ktorý je často nesprávne chápaný Schizofrénia je komplexná duševná porucha, ktorá postihuje približne 1 % svetovej populácie. Napriek svojej rozšírenosti zostáva schizofrénia jedným z najnepochopenejších ochorení a v médiách je často zobrazovaná nepresne. V tomto článku sa bližšie pozrieme na bežné príznaky, príčiny a možnosti liečby schizofrénie. Príznaky schizofrénie Schizofréniu charakterizuje celý…
Read more

Odhalenie skrytých symptómov: Bližší pohľad na poruchy so somatickými príznakmi

Odhaľovanie skrytých symptómov: Bližší pohľad na poruchu so somatickými príznakmi Porucha so somatickými príznakmi, predtým známa ako somatoformná porucha, je duševné ochorenie, pri ktorom sa u jednotlivca vyskytujú fyzické príznaky, ktoré nemožno úplne vysvetliť zdravotným stavom. Príznaky sú často závažné a môžu výrazne ovplyvniť každodenný život a kvalitu života človeka. Príznaky Príznaky somatickej symptómovej poruchy…
Read more

Kontrola príznakov u detí: Príručka pre rodičov, ako porozumieť detským chorobám

Detský kontrolór príznakov: Príručka pre rodičov na pochopenie detských chorôb Ako rodič môžete mať problém určiť, kedy vaše dieťa prežíva len drobné ochorenie a kedy si môže vyžadovať lekársku pomoc. Tu je sprievodca na pochopenie bežných príznakov a ochorení u detí a čo môžete urobiť, aby ste im pomohli cítiť sa lepšie. Bežné ochorenia u…
Read more

Fyzický príznak stresu: Ako rozpoznať a zvládnuť stres?

Fyzické príznaky stresu: Ako rozpoznať a zvládnuť stres. Stres je prirodzenou reakciou na ťažké alebo náročné situácie. Hoci niektoré stresové situácie môžu byť prospešné, dlhodobý stres môže mať vážne dôsledky na naše fyzické a duševné zdravie. Pochopenie fyzických príznakov stresu je kľúčom k jeho rozpoznaniu a prijatiu opatrení na jeho zvládnutie. Bežné fyzické príznaky stresu…
Read more

Médiá s príznakmi: Ako sa dostať k presným informáciám o zdraví

Médiá o symptómoch: Ako sa dostať k presným informáciám o zdraví Ľudia bežne vyhľadávajú informácie o svojich príznakoch na internete. Nie všetky zdroje zdravotných informácií sú však spoľahlivé alebo presné. V skutočnosti je v súvislosti so zdravotnými informáciami online veľa “šumu” a môže byť ťažké zistiť, kam sa obrátiť, aby ste získali presné a dôveryhodné…
Read more

Úzkosť ako príznak: bežné stavy, ktoré za ňou môžu byť

Úzkosť ako symptóm: bežné stavy, ktoré by za ňou mohli byť Úzkosť je normálna ľudská emócia, ktorú v určitom okamihu svojho života zažíva každý. Ak je však úzkosť nadmerná, pretrvávajúca a ovplyvňuje každodenné fungovanie, môže byť príznakom základného zdravotného stavu. Pochopenie základnej príčiny úzkosti je nevyhnutné na hľadanie správnej liečby a účinné zvládanie príznakov. Čo…
Read more

ADHD Self-Check: Kontrolný zoznam príznakov pre dospelých

ADHD Self-Check: Kontrolný zoznam symptómov pre dospelých Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete vrátane dospelých. Charakterizuje ju pretrvávajúci vzorec nepozornosti a/alebo hyperaktivity a impulzívnosti, ktorý zasahuje do každodenného fungovania. Ak máte podozrenie, že máte ADHD, je dôležité vyhľadať riadne vyhodnotenie u kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Môžete však…
Read more

UC Davis spúšťa prelomový prieskum symptómov: Čo potrebujete vedieť

UC Davis spúšťa prelomový prieskum symptómov: Čo potrebujete vedieť Kalifornská univerzita v Davise nedávno spustila prelomový prieskum symptómov, ktorého cieľom je pomôcť jednotlivcom lepšie pochopiť bežné príznaky, príčiny a možnosti liečby rôznych zdravotných ťažkostí. V tomto článku sa prieskumu podrobne venujeme a poskytneme vám informácie, ktoré o ňom potrebujete vedieť. Účel prieskumu Účelom prieskumu symptómov…
Read more

Diagnóza depresie: Rozpoznanie príznakov a získanie potrebnej pomoci

Diagnóza depresie: Rozpoznanie príznakov a získanie potrebnej pomoci Depresia je bežná duševná porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Môže byť od miernej až po závažnú a môže zasahovať do každodenných aktivít a celkovej kvality života. Nanešťastie, depresia je často poddiagnostikovaná a mnohí ľudia trpia v tichosti a myslia si, že ich príznaky sú…
Read more

Analýza symptómov: Pochopenie koreňovej príčiny vašich zdravotných ťažkostí

Analýza symptómov: Analýza symptómov: Pochopenie príčiny vašich zdravotných ťažkostí Mnohí z nás z času na čas pociťujú rôzne zdravotné príznaky, ale môže byť ťažké zistiť, čo je ich príčinou. Ak pochopíte bežné príznaky, príčiny a možnosti liečby rôznych zdravotných ťažkostí, môžete byť lepšie pripravení identifikovať hlavnú príčinu vašich zdravotných problémov. Bežné príznaky Bolesť: Bolesť môže…
Read more

Príznaky depresie: Bežné príznaky, na ktoré si treba dávať pozor

Príznaky depresií: Bežné príznaky, na ktoré si treba dávať pozor Depresia je bežný, ale závažný stav duševného zdravia, ktorý postihuje milióny ľudí na celom svete. Môže byť spôsobená rôznymi faktormi vrátane biologických, genetických, environmentálnych a psychologických faktorov. Ak sa nelieči, depresia môže zasahovať do každodenného života a môže dokonca viesť k vážnejším zdravotným problémom. Tu…
Read more