Category: Duševné zdravie

Spojenie medzi ubližovaním zvieratám a psychickými poruchami: Pochopenie symptómov

Prepojenie medzi ubližovaním zvieratám a psychickými poruchami: Pochopenie príznakov V posledných rokoch sa čoraz viac výskumov zameriava na súvislosť medzi ubližovaním zvieratám a vznikom psychických porúch. Štúdie naznačujú, že osoby, ktoré sa dopúšťajú krutého zaobchádzania so zvieratami, môžu byť vystavené vyššiemu riziku vzniku psychických problémov, ako sú depresia, úzkosť a antisociálna porucha osobnosti. Príznaky Osoby,…
Read more

Symptómy 101: pochopenie definície a významu

Symptómy 101: pochopenie definície a významu Symptóm je definovaný ako zmena v tele alebo mysli, ktorú človek pociťuje a ktorá môže súvisieť s chorobou alebo zdravotným stavom. Je dôležitým aspektom celkového hodnotenia zdravotného stavu osoby, pretože môže pomôcť pri včasnom odhalení, diagnostike a liečbe ochorenia. Čo je to symptóm? Symptóm je príznak základného zdravotného problému,…
Read more

Úzkosť a tehotenstvo: Zvládanie emocionálnej horskej dráhy

Úzkosť a tehotenstvo: Zvládanie emocionálnej horskej dráhy Úzkosť počas tehotenstva je bežnou skúsenosťou mnohých žien, pričom sa odhaduje, že 10-15% nastávajúcich matiek uvádza príznaky úzkosti počas tehotenstva. Pre ženy to môže byť ťažké a náročné obdobie, ale so správnou podporou a pochopením je možné príznaky zvládnuť a užiť si zdravé tehotenstvo. Príčiny úzkosti počas tehotenstva…
Read more

Dilema depresie: Široká škála ochorení, ktoré môžu spôsobovať depresívne príznaky

Dilema depresie: Široká škála ochorení, ktoré môžu spôsobovať depresívne príznaky Depresia je bežná duševná porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Vyznačuje sa pocitmi smútku, beznádeje a nezáujmu o činnosti, ktoré boli kedysi príjemné. Depresia však môže byť aj príznakom väčšieho zdravotného problému. V tomto článku sa budeme venovať širokému spektru ochorení, ktoré môžu…
Read more

Orientácia v zložitosti duševného zdravia pomocou prierezového symptómového opatrenia DSM-5

Orientácia v komplexnosti duševného zdravia pomocou prierezového symptómového opatrenia DSM-5 Duševné zdravie je komplexný a mnohostranný aspekt celkového zdravia a jeho správne hodnotenie a liečba môžu byť náročné. Diagnostická a štatistická príručka duševných porúch, piate vydanie (DSM-5) je široko používaným nástrojom na diagnostikovanie duševných porúch a obsahuje aj prierezovú symptómovú mieru (CCSM), ktorá pomáha posúdiť…
Read more

Prejavujúce sa príznaky: Pochopenie prepojenia medzi mysľou a telom

Manifestovanie symptómov: Pochopenie prepojenia medzi mysľou a telom Je všeobecne známe, že myseľ a telo sú navzájom prepojené a že emocionálne a psychické ťažkosti sa môžu prejavovať ako fyzické symptómy. Tento jav sa označuje ako “prejavujúce sa symptómy”. Čo sú prejavujúce sa príznaky? Manifestné symptómy vznikajú vtedy, keď sú myseľ a telo v nerovnováhe a…
Read more

Úzkosť a plač: Pochopenie súvislostí

Úzkosť a plač: Pochopenie súvislosti Úzkosť je bežný emocionálny stav charakterizovaný pocitmi obáv, nervozity alebo strachu. Je to normálna reakcia na stres a v niektorých situáciách môže byť prospešná. Keď sa však úzkosť stane chronickou, môže zasahovať do každodenných činností a ovplyvňovať kvalitu života. Plač je prirodzenou reakciou na stres, smútok alebo frustráciu. Je to…
Read more

Príznaky vs. symptómy: Pochopenie rozdielov

Príznaky vs. symptómy: Príznaky a symptómy: Pochopenie rozdielov Príznaky a symptómy sú pojmy, ktoré sa často používajú pri označovaní zdravotných stavov, ale často sa zamieňajú a je dôležité pochopiť rozdiel medzi nimi. V tomto článku sa budeme zaoberať kľúčovými rozdielmi medzi príznakmi a symptómami a dôvodmi, prečo sú dôležité. Čo sú to príznaky? Príznaky sú…
Read more

Myseľ nad hmotou: Schizofrenické symptómy a ich opisy

Myseľ nad hmotou: Schizofrénia: porovnanie príznakov schizofrénie s opismi Schizofrénia je závažná duševná porucha, ktorá ovplyvňuje myslenie, cítenie a správanie človeka. Môže spôsobovať širokú škálu príznakov, ktoré môžu výrazne zasahovať do každodenného života vrátane práce, školy a vzťahov. Pochopenie príznakov schizofrénie je nevyhnutné na vyhľadanie vhodnej pomoci a liečby. Príznaky Príznaky schizofrénie možno rozdeliť na…
Read more

Príznaky schizofrénie: Porovnanie pozitívnych príznakov s ich opisom

Symptómy schizofrénie: Pozitívne symptómy a ich opisy Schizofrénia je duševné ochorenie, ktoré ovplyvňuje schopnosť jedinca jasne myslieť, cítiť a správať sa. Príznaky schizofrénie sa delia do dvoch hlavných kategórií: pozitívne príznaky a negatívne príznaky. Pozitívne príznaky sú charakterizované nárastom nezvyčajných zážitkov a správania, zatiaľ čo negatívne príznaky sú charakterizované poklesom bežných zážitkov a správania. V…
Read more

Porucha somatických symptómov vyvolaná tinnitom: Pochopenie prepojenia medzi stratou sluchu a fyzickými symptómami

Porucha somatických symptómov vyvolaná tinnitom: Pochopenie prepojenia medzi stratou sluchu a fyzickými symptómami Tinnitus je stav charakterizovaný zvonením alebo bzučaním v uchu, ktoré nie je spôsobené žiadnym vonkajším zdrojom. Odhaduje sa, že tinnitus má približne 15 – 20 % svetovej populácie. Hoci tinnitus sám o sebe nie je vážny stav, môže viesť k celému radu…
Read more