Category: Neurologické

Kontrolný zoznam po otrase: Pochopenie a zvládanie symptómov

Pochopenie a zvládanie symptómov po otrase mozgu Otras mozgu je typ traumatického poškodenia mozgu (TBI), ktoré môže nastať po údere do hlavy alebo náraze do tela. Otras mozgu môže spôsobiť celý rad príznakov a je dôležité poznať tieto príznaky, aby ste mohli prijať vhodné opatrenia na ich zvládnutie. V tomto článku si preberieme kontrolný zoznam…
Read more

Inventár neurobehaviorálnych symptómov: A Comprehensive Guide: A Comprehensive Guide

Neurobehavioral Symptom Inventory: A Comprehensive Guide (Komplexná príručka) Neurobehavioral Symptom Inventory (NSI) je cenný nástroj, ktorý sa používa na hodnotenie symptómov jednotlivca súvisiacich s neurobehaviorálnymi poruchami, ako sú traumatické poranenie mozgu (TBI), postkoncussion syndróm a posttraumatická stresová porucha (PTSD). V tomto článku sa budeme podrobne zaoberať NSI vrátane jeho účelu, spôsobu podávania, toho, čo meria,…
Read more

Objektívne príznaky: Čo sú a ako ich rozpoznať

Objektívne príznaky: Čo sú to symptómy a ako ich rozpoznať V medicíne existujú dva typy symptómov: objektívne symptómy a subjektívne symptómy. Objektívne príznaky sú pozorovateľné a merateľné, zatiaľ čo subjektívne príznaky sú tie, ktoré môže cítiť a opísať len pacient. V tomto článku sa zameriame na objektívne symptómy a vysvetlíme, čo sú a ako ich…
Read more

Zapojený a zmätený: Pochopenie plnosti ucha ako príznaku

Zapchaté a zmätené: Chápanie plnosti ucha ako príznaku Mali ste niekedy pocit, že máte upchaté alebo tlakom naplnené uši? Tento pocit je známy ako plnosť ucha a môže byť príznakom rôznych základných ochorení. V tomto článku sa budeme venovať príčinám, príznakom a možnostiam liečby plnosti ucha, aby sme vám pomohli lepšie pochopiť túto bežnú sťažnosť.…
Read more

Spektrum somatických symptómov: Pochopenie poruchy so somatickými príznakmi

Spektrum somatických symptómov: Chápanie poruchy somatických symptómov Somatické symptómy sa vzťahujú na fyzické pocity, ktoré človek prežíva, ale nie sú spôsobené žiadnou zjavnou organickou príčinou. Označujú sa aj ako poruchy somatických príznakov alebo somatoformné poruchy. Pojem “somatický” znamená “z tela”. Porucha somatických príznakov je duševný stav, ktorý zahŕňa intenzívne a pretrvávajúce obavy z telesných príznakov,…
Read more

Afázia: príznak alebo diagnóza? Pochopenie rozdielu

Afázia: symptóm alebo diagnóza? Pochopenie rozdielu Afázia je jazyková porucha, ktorá ovplyvňuje schopnosť človeka efektívne komunikovať. Je to komplexný stav, ktorý môže spôsobiť značné utrpenie a ovplyvniť kvalitu života človeka. Pochopenie rozdielu medzi afáziou ako príznakom a afáziou ako diagnózou je dôležité na poskytnutie presnej liečby a podpory. Afázia ako príznak Afázia môže byť príznakom…
Read more

Parkinsonova choroba: Prekvapivé príznaky, ktoré nie sú vždy prítomné

Parkinsonova choroba: Prekvapivé príznaky, ktoré nie sú vždy prítomné Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postihuje kontrolu pohybu a motorické schopnosti. Ochorenie je primárne spôsobené stratou neurónov produkujúcich dopamín v mozgu, čo vedie k príznakom, ako je tras, stuhnutosť a ťažkosti s koordináciou a rovnováhou. Nie všetky príznaky Parkinsonovej choroby sú však všeobecne známe…
Read more

Je zlá pamäť príznakom ADHD? Prekvapujúca súvislosť

Je vaša zlá pamäť príznakom ADHD? Prekvapujúca súvislosť ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) je neurovývojová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Hoci sa bežne spája s príznakmi, ako sú hyperaktivita, impulzívnosť a nepozornosť, často sa vyskytuje aj ďalší príznak, ktorý ľudia prehliadajú – problémy s pamäťou. V tomto článku preskúmame súvislosť medzi ADHD…
Read more

Bizarné a nezvyčajné: vyšetrovanie veľmi zvláštnych symptómov Omicronu

Bizarné a nezvyčajné: vyšetrovanie veľmi zvláštnych symptómov Omicronu V posledných mesiacoch sa nový kmeň COVID-19 známy ako Omicron dostal na titulné stránky novín pre svoju vysokú nákazlivosť a nezvyčajné príznaky. V tomto článku sa budeme venovať bizarným a nezvyčajným príznakom spojeným s kmeňom Omicron a preskúmame najnovšie poznatky o jeho príčinách a možnostiach liečby. Príznaky…
Read more

Pád vecí: Symptóm neurologických porúch

Púšťanie vecí: Príznak neurologických porúch Púšťanie predmetov je bežným problémom mnohých ľudí, ale môže byť príznakom vážnejšieho základného ochorenia, najmä ak je príznakom neurologickej poruchy. V tomto článku sa budeme zaoberať rôznymi príčinami padania vecí, príznakmi spojenými s týmto problémom a rôznymi dostupnými možnosťami liečby. Príčiny padania vecí Púšťanie predmetov môže byť spôsobené rôznymi faktormi…
Read more

Pocit pálenia: Pochopenie príznakov periférnej neuropatie

Pocit pálenia: Pochopenie symptómov periférnej neuropatie Periférna neuropatia je stav, ktorý postihuje periférne nervy, ktoré sú zodpovedné za prenos signálov z mozgu a miechy do zvyšku tela. Príznaky periférnej neuropatie môžu byť od miernych až po závažné a môžu zahŕňať brnenie, necitlivosť, pálenie a bolesť rúk a nôh. V tomto článku sa budeme zaoberať bežnými…
Read more