COVID-19 a horúčkové pľuzgiere: Skutočnosť alebo fikcia?

COVID-19 a horúčkové pľuzgiere: Fakt alebo fikcia?

Vypuknutie pandémie COVID-19 vyvolalo rozsiahlu paniku a obavy, čo viedlo k vzniku mnohých fám a mýtov o víruse a jeho príznakoch. Jednou z najčastejších mylných predstáv je presvedčenie, že pľuzgiere horúčky sú príznakom COVID-19. Je však toto presvedčenie založené na faktoch alebo na fikcii? Pozrime sa na to bližšie.

Príznaky COVID-19

COVID-19 je respiračné ochorenie spôsobené novým koronavírusom. Medzi najčastejšie príznaky COVID-19 patria:

 • Horúčka (teplota 100,4 °C alebo vyššia)
 • Kašeľ
 • dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním
 • Únava
 • Bolesti svalov alebo tela
 • Bolesť hlavy
 • Nová strata chuti alebo čuchu
 • Bolesť hrdla
 • Zápcha alebo výtok z nosa
 • nevoľnosť alebo vracanie
 • Hnačka

Je dôležité poznamenať, že nie u všetkých ľudí s COVID-19 sa vyskytnú všetky tieto príznaky a niektorí ľudia môžu mať mierne alebo žiadne príznaky.

Horúčkové pľuzgiere

Horúčkové pľuzgiere, známe aj ako opary, sú malé, tekutinou naplnené pľuzgiere, ktoré sa objavujú na perách alebo v ich okolí. Spôsobuje ich vírus herpes simplex a často ich vyvoláva stres, vystavenie sa slnku a horúčka (preto ten názov). Pľuzgiere horúčky nie sú príznakom COVID-19.

COVID-19 a pľuzgiere horúčky: Súvislosť

Hoci pľuzgiere horúčky nie sú príznakom COVID-19, je možné, že niekto s COVID-19 má aj pľuzgiere horúčky. Horúčka, ktorá je bežným príznakom COVID-19, môže vyvolať prepuknutie pľuzgierov. Avšak to, že má niekto pľuzgiere horúčky, nemusí nevyhnutne znamenať, že má COVID-19.

Prevencia a liečba

Aby ste zabránili šíreniu COVID-19, je dôležité dodržiavať odporúčané zásady, napríklad nosiť masku, dodržiavať spoločenský odstup a často si umývať ruky. Ak sa u vás objavia príznaky COVID-19, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Liečba COVID-19 môže zahŕňať lieky na zmiernenie príznakov a prevenciu komplikácií, ako aj podpornú starostlivosť, napríklad odpočinok a hydratáciu.

Na prevenciu a liečbu horúčky je dôležité dodržiavať správnu hygienu, napríklad vyhýbať sa blízkemu kontaktu s inými osobami, ktoré majú aktívne ohniská, vyhýbať sa zdieľaniu osobných predmetov (napr. uterákov) a často si umývať ruky. Voľne predajné krémy a masti môžu pomôcť zmierniť príznaky a lekár môže predpísať antivírusové lieky na skrátenie trvania ohnísk.

Na záver možno povedať, že pľuzgiere horúčky nie sú príznakom COVID-19. Avšak horúčka, ktorá je bežným príznakom COVID-19, môže vyvolať prepuknutie horúčkových pľuzgierov. Aby ste zabránili šíreniu COVID-19 a zvládli výskyt pľuzgierov horúčky, je dôležité dodržiavať odporúčané pokyny a v prípade potreby vyhľadať lekársku pomoc.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Zaoberám sa ochorením COVID-19 aj pľuzgiermi horúčky, preto som sa chcel podeliť o niekoľko tipov, ktoré mi pomohli zvládnuť oba stavy.

V prvom rade, čo sa týka COVID-19, vrelo odporúčam zaobstarať si pulzný oxymeter na domáce monitorovanie hladiny kyslíka. To bola pre mňa záchrana, pretože mi to pomohlo sledovať môj stav a zabránilo to tomu, aby som musel ísť do nemocnice. Ak hladina kyslíka klesne pod určitú hranicu, určite okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po druhé, v prípade pľuzgierov s horúčkou som zistil, že udržiavanie nízkej hladiny stresu je kľúčom k prevencii prepuknutia ochorenia. Každý deň cvičím jogu a meditáciu a dbám na dostatok spánku. Okrem toho prikladanie studenej vlhkej látky na postihnuté miesto môže priniesť úľavu a pomôcť znížiť opuch.

Napokon, nezabudnite zostať hydratovaný! COVID-19 aj horúčkové pľuzgiere môžu dehydrovať, preto je dôležité piť veľa vody a iných tekutín.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné pre ostatných, ktorí sa zaoberajú oboma stavmi. Zostaňte v bezpečí a zdraví!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Je možné mať súčasne COVID-19 aj horúčkové pľuzgiere?

Odpoveď č. 1: Áno, je možné mať súčasne COVID-19 aj horúčkové pľuzgiere. Hoci pľuzgiere horúčky nie sú príznakom COVID-19, horúčka, ktorá je bežným príznakom COVID-19, môže vyvolať prepuknutie pľuzgierov horúčky. Je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, ak sa u vás objavia príznaky COVID-19, a dodržiavať správnu hygienu, aby ste zabránili šíreniu vírusu a zvládli pľuzgiere horúčky.

Otázka č. 2: Môžu sa pľuzgiere horúčky šíriť vírusom COVID-19?

Odpoveď č. 2: Nie, horúčkové pľuzgiere nemôžu šíriť vírus COVID-19. Ak však máte COVID-19 aj pľuzgiere horúčky, je dôležité prijať preventívne opatrenia, aby ste zabránili šíreniu vírusu, napríklad nosiť masku, dodržiavať spoločenský odstup a často si umývať ruky. Okrem toho môžu byť pľuzgiere horúčky nákazlivé, preto je dôležité dodržiavať správnu hygienu, aby sa zabránilo šíreniu vírusu herpes simplex.

Otázka č. 3: Aký je najlepší spôsob liečby pľuzgierov horúčky?

Odpoveď č. 3: Najlepší spôsob liečby pľuzgierov horúčky závisí od závažnosti prepuknutia ochorenia a špecifických potrieb jednotlivca. Medzi niektoré účinné stratégie patria napr:

Dodržiavanie správnej hygieny, napríklad vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s inými osobami, ktoré majú aktívne ohniská, a časté umývanie rúk.
Používanie voľnopredajných krémov a mastí na zmiernenie príznakov
užívanie antivírusových liekov predpísaných lekárom na skrátenie trvania epidémií
zníženie úrovne stresu pomocou techník, ako je joga, meditácia a dostatok spánku
prikladanie studenej, vlhkej látky na postihnuté miesto na zníženie opuchu

Je dôležité poradiť sa s lekárom pre správnu diagnózu a plán liečby, pretože niektorí ľudia môžu vyžadovať agresívnejšiu liečbu pri závažných prepuknutiach.Zdroje použité v článku: