COVID-19 Príznaky: Ako sa otestovať a čo očakávať

Príznaky COVID-19: Ako sa otestovať a čo očakávať

Pandémia COVID-19 postihla milióny ľudí na celom svete a je dôležité byť informovaný o príznakoch, testovaní a možnostiach liečby tohto vírusu. V tomto článku sa budeme venovať tomu, čo potrebujete vedieť o príznakoch vírusu COVID-19, testovaní a o tom, čo môžete počas neho očakávať.

Príznaky COVID-19

Medzi najčastejšie príznaky vírusu COVID-19 patria:

 • Horúčka (teplota nad 100,4 °F alebo 38 °C)
 • Suchý kašeľ
 • Dýchavičnosť
 • Únava
 • Bolesti svalov alebo tela
 • Bolesť hlavy
 • Nová strata chuti alebo čuchu
 • Bolesť hrdla
 • Zápcha alebo výtok z nosa
 • nevoľnosť alebo vracanie
 • Hnačka

Je dôležité si uvedomiť, že nie každý pacient s COVID-19 bude mať všetky tieto príznaky a niektorí jedinci môžu mať len mierne príznaky alebo žiadne. Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc.

Ako sa nechať otestovať na COVID-19

Ak máte príznaky COVID-19 alebo ste boli v úzkom kontakte s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na tento vírus, je dôležité, aby ste sa nechali otestovať. K dispozícii sú dva hlavné typy testov na COVID-19 molekulárny (PCR) test a antigénový test.

Molekulárny (PCR) test je najpresnejší test na COVID-19 a zahŕňa odber vzorky nosového a krčného sekrétu pomocou výteru. Vzorka sa potom odošle do laboratória, kde sa vyšetrí na prítomnosť vírusu.

Antigénový test je rýchly test, ktorý môže poskytnúť výsledky do jednej hodiny. Tento test zahŕňa odber vzorky vášho nosového alebo krčného sekrétu pomocou tampónu a jeho analýzu na mieste pomocou prístroja.

Test na COVID-19 si môžete dať urobiť na testovacom mieste alebo prostredníctvom svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Niektoré testovacie miesta môžu vyžadovať objednanie, zatiaľ čo iné môžu ponúkať testovanie pri osobnej návšteve. Testovacie miesto vo vašom okolí nájdete na webovej stránke Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).

Čo môžete očakávať počas testovania

Po príchode na testovacie miesto budete požiadaní o poskytnutie niektorých osobných údajov a zodpovedanie niekoľkých otázok o vašich príznakoch a histórii expozície. Potom budete nasmerovaní do testovacieho priestoru, kde vám zdravotnícky pracovník odoberie vzorku z nosa alebo hrdla pomocou tampónu.

Ak vám bude vykonaný molekulárny test (PCR), vzorka bude odoslaná do laboratória na analýzu. Výsledky testu budú zvyčajne k dispozícii do niekoľkých dní, hoci sa to môže líšiť v závislosti od miesta a objemu spracovávaných testov.

Ak si necháte urobiť antigénový test, výsledky testu budú k dispozícii do hodiny. O výsledkoch vás bude informovať zdravotnícky pracovník, ktorý test vykonal.

COVID-19 je vysoko nákazlivý vírus, ktorý môže spôsobiť celý rad príznakov vrátane horúčky, suchého kašľa a únavy. Ak máte príznaky alebo ste boli v úzkom kontakte s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na tento vírus, je dôležité, aby ste sa nechali otestovať. K dispozícii sú dva hlavné typy testov na COVID-19: molekulárny (PCR) test a antigénový test. Testovacie pracovisko vo vašom okolí nájdete na webovej stránke CDC.

Je dôležité si uvedomiť, že hoci je testovanie kľúčovým krokom pri diagnostike COVID-19, nie je zárukou, že vírus nešírite na iných. Je dôležité naďalej dodržiavať odporúčané pokyny na prevenciu šírenia vírusu COVID-19 vrátane nosenia masky, dodržiavania sociálneho odstupu a častého umývania rúk. Ak máte pozitívny test na COVID-19, mali by ste sa sami izolovať a riadiť sa pokynmi svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby ste minimalizovali šírenie vírusu na ostatných.

Záverom možno povedať, že informovanosť o príznakoch, testovaní a možnostiach liečby vírusu COVID-19 je veľmi dôležitá pri spomaľovaní šírenia vírusu a ochrane verejného zdravia. Ak máte akékoľvek obavy alebo otázky týkajúce sa vírusu COVID-19, odporúčame vám poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Pozorne som sledovala situáciu okolo COVID-19 a dozvedela som sa veľa o príznakoch, testovaní a možnostiach liečby. Chcela som sa podeliť s ostatnými čitateľmi o niektoré vlastné tipy a triky.

V prvom rade je dôležité zostať informovaný a vzdelaný o najnovších usmerneniach a odporúčaniach zdravotníckych organizácií, ako je CDC. Majú aktuálne informácie o šírení vírusu a najlepších postupoch, ako si zachovať zdravie.

Ak sa u vás objavia príznaky, je dôležité dať sa čo najskôr otestovať. Zistila som, že zavolanie dopredu na miestne testovacie pracovisko alebo k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti môže pomôcť ušetriť čas a zabezpečiť, že sa rýchlo otestujete. Niektoré testovacie pracoviská môžu mať dlhé čakacie lehoty, preto je dobré plánovať vopred.

Dôležité je tiež pamätať na to, že negatívny výsledok testu neznamená, že ste úplne čistí. Aj v prípade negatívneho testu by ste mali naďalej dodržiavať preventívne opatrenia a odporúčané pokyny.

Pokiaľ ide o starostlivosť o seba, dostatok odpočinku, pitie veľkého množstva tekutín a izolácia v prípade pozitívneho testu sú dôležité kroky pri zotavovaní sa z COVID-19. Zistila som tiež, že užívanie vitamínov a doplnkov, ako je vitamín C a zinok, môže pomôcť posilniť váš imunitný systém a zvýšiť vaše šance na rýchle zotavenie.

Kľúčom k prevencii šírenia COVID-19 a k udržaniu zdravia je byť informovaný, byť aktívny a dodržiavať odporúčané pokyny. Zostaňte v bezpečí!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú príznaky COVID-19?

Odpoveď č. 1: COVID-19 môže spôsobiť celý rad príznakov vrátane horúčky, suchého kašľa, únavy, bolesti svalov alebo tela, bolesti hlavy, novej straty chuti alebo čuchu, bolesti hrdla, upchatého nosa alebo nádchy, nevoľnosti alebo vracania a hnačky. Je dôležité poznamenať, že nie u každého, kto má COVID-19, sa prejavia príznaky a u niektorých ľudí sa môžu vyskytnúť len mierne príznaky. Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek príznaky, je dôležité, aby ste sa nechali otestovať.

Otázka č. 2: Aký je rozdiel medzi molekulárnym (PCR) testom a antigénovým testom?

Odpoveď č. 2: Molekulárny (PCR) test je typ testu, ktorý hľadá genetický materiál (RNA) vírusu, ktorý spôsobuje COVID-19. Tento typ testu sa považuje za najpresnejší a zvyčajne sa používa na diagnostiku aktívnej infekcie. Antigénový test je typ testu, ktorý hľadá špecifické proteíny na povrchu vírusu, ktorý spôsobuje COVID-19. Tento typ testu je menej presný ako molekulárny (PCR) test a zvyčajne sa používa na rýchly skríning.

Otázka č. 3: Čo mám robiť, ak mám pozitívny test na COVID-19?

Odpoveď č. 3: Ak je váš test na COVID-19 pozitívny, je dôležité, aby ste sa sami izolovali a riadili sa pokynmi svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To môže zahŕňať dostatok odpočinku, pitie veľkého množstva tekutín a izoláciu od ostatných, aby sa minimalizovalo šírenie vírusu. Môžu vám byť predpísané aj antivírusové lieky, ktoré pomáhajú liečiť príznaky COVID-19. Je dôležité naďalej dodržiavať odporúčané pokyny na prevenciu šírenia vírusu COVID-19 vrátane nosenia masky, dodržiavania sociálneho odstupu a častého umývania rúk. Ak máte akékoľvek obavy alebo otázky týkajúce sa vášho stavu, odporúča sa poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom.Zdroje použité v článku: