COVID-19: Prvý príznak, na ktorý si treba dávať pozor, a ako zostať v bezpečí

COVID-19: Prvý príznak, na ktorý si treba dať pozor, a ako zostať v bezpečí

COVID-19, spôsobený vírusom SARS-CoV-2, je vysoko nákazlivé respiračné ochorenie, ktoré od svojho objavenia sa koncom roka 2019 zachvátilo celý svet. Je nevyhnutné, aby každý bol informovaný o prvých príznakoch vírusu a o tom, ako sa chrániť pred nákazou.

Prvý príznak, na ktorý si treba dať pozor

Najčastejším počiatočným príznakom COVID-19 je horúčka s teplotou 38 °C alebo vyššou. Medzi ďalšie skoré príznaky patria: – ochorenie na vírus COVIV – ochorenie na vírus COVIV – ochorenie na vírus COVIV:

 • Únava
 • Suchý kašeľ
 • Dýchavičnosť
 • bolesti svalov alebo tela
 • Bolesť hrdla
 • Bolesť hlavy
 • Zimnica
 • Nová strata chuti alebo čuchu
 • Nevoľnosť alebo vracanie
 • Hnačka

Je dôležité poznamenať, že niektorí jedinci môžu byť bezpríznakoví alebo mať mierne príznaky, čo sťažuje včasnú identifikáciu vírusu.

Zostaňte v bezpečí

Existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste znížili riziko nákazy a ochránili seba aj ostatných:

 • Často si umývajte ruky vodou a mydlom aspoň 20 sekúnd.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s chorými osobami.
 • Na verejnosti noste masku, najmä ak je náročné udržať si spoločenský odstup.
 • Pri kašli alebo kýchaní si zakryte ústa a nos vreckovkou alebo vnútornou stranou lakťa.
 • Denne čistite a dezinfikujte predmety a povrchy, ktorých sa často dotýkate.
 • Dajte sa zaočkovať, keď bude vakcína dostupná.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedených príznakov alebo ste boli v úzkom kontakte s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19, je nevyhnutné, aby ste sa sami izolovali a vyhľadali lekársku pomoc. Obráťte sa na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vám poradí, ako sa podrobiť testovaniu a podstúpiť vhodnú liečbu.

Na záver možno povedať, že pochopenie včasných príznakov COVID-19 a prijatie potrebných preventívnych opatrení na ochranu seba a ostatných je rozhodujúce pri prevencii šírenia vírusu. Buďte informovaní, zostaňte v bezpečí a dodržiavajte pokyny miestnych zdravotníckych orgánov.

Názor od čitatela

Ahoj všetci, chcela som sa podeliť o vlastnú skúsenosť s vírusom COVID-19 a ponúknuť niekoľko tipov, ktoré sa mi osvedčili. Po prvé, nemôžem dostatočne zdôrazniť dôležitosť nosenia masky na verejnosti. Vždy sa uistím, že mám so sebou niekoľko masiek pre prípad, že by som si ich potrebovala počas dňa vymeniť. Taktiež sa snažím udržiavať bezpečný odstup od ostatných, najmä keď sa nachádzam na preplnených miestach.

Dalším dôležitým aspektom je dodržiavanie správnej hygieny, najmä pokiaľ ide o umývanie rúk. Dbám na to, aby som si umyla ruky pred jedlom a po dotyku bežných povrchov, ako sú kľučky dverí alebo nákupné vozíky. Nosím so sebou aj malú fľaštičku dezinfekčného prostriedku na ruky pre prípady, keď si nemôžem umyť ruky.

Dôležitá je aj hydratácia, najmä ak pociťujete nejaké príznaky. Dbám na to, aby som denne vypila aspoň 2 litre vody a čo najviac sa vyhýbam kofeínu a alkoholu. Ak sa cítite unavení, pre posilnenie imunity sú dôležité prestávky a dostatok spánku.

Nakoniec, vrelo odporúčam dať sa zaočkovať hneď, ako je to pre vás dostupné. Je to jednoduchý a účinný spôsob, ako ochrániť seba aj ostatných, a je to nevyhnutné, aby sme sa všetci priblížili k stádovej imunite.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu, a želám všetkým, aby zostali v tomto náročnom období v bezpečí a zdraví.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aký je najčastejší príznak COVID-19?

Odpoveď č. 1: Najčastejším počiatočným príznakom COVID-19 je horúčka s teplotou 38 °C (100,4 °F) alebo vyššou. Niektorí jedinci však môžu byť bez príznakov alebo mať mierne príznaky, čo sťažuje včasnú identifikáciu vírusu. Je nevyhnutné všímať si aj ďalšie skoré príznaky, ako sú únava, suchý kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov alebo tela a nová strata chuti alebo čuchu.

Otázka č. 2: Aké kroky môžem podniknúť na ochranu pred vírusom COVID-19?

Odpoveď č. 2: Existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste znížili riziko nákazy a ochránili seba aj ostatných:

Často si umývajte ruky vodou a mydlom po dobu aspoň 20 sekúnd.
Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s chorými osobami.
Na verejnosti noste masku, najmä ak je náročné udržať si sociálny odstup.
Pri kašli alebo kýchaní si zakryte ústa a nos vreckovkou alebo vnútornou stranou lakťa.
Denne čistite a dezinfikujte predmety a povrchy, ktorých sa často dotýkate.
Dajte sa zaočkovať, keď bude vakcína dostupná.

Otázka č. 3: Čo mám robiť, ak sa u mňa vyskytnú príznaky COVID-19 alebo som bol v úzkom kontakte s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná?

Odpoveď č. 3: Ak sa u vás vyskytne niektorý z príznakov uvedených v článku alebo ste boli v úzkom kontakte s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19, je nevyhnutné, aby ste sa sami izolovali a vyhľadali lekársku pomoc. Obráťte sa na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vám poradí, ako sa podrobiť testovaniu a podstúpiť vhodnú liečbu. Je dôležité dodržiavať pokyny miestnych zdravotníckych orgánov a vyhnúť sa šíreniu vírusu na iné osoby.Zdroje použité v článku: