COVID-19 Symptom Spotlight: Je závrat a vertigo príznakom vírusu?

COVID-19 Symptom Spotlight: Je závrat a vertigo príznakom vírusu?

V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 je dôležité byť informovaný o rôznych príznakoch vírusu. Hoci si väčšina ľudí spája COVID-19 s respiračnými príznakmi, ako je kašeľ a dýchavičnosť, vírus môže spôsobovať aj celý rad iných ako respiračných príznakov. Jedným z týchto príznakov sú závraty a vertigo.

Čo je závrat a vertigo?

Závraty sa vzťahujú na pocit závratov alebo neistoty, zatiaľ čo vertigo sa vzťahuje na pocit točenia alebo na pohyb okolitého sveta. Oba tieto príznaky môžu spôsobovať nepríjemné pocity a ovplyvňovať vašu schopnosť vykonávať každodenné činnosti.

COVID-19 a závraty a vertigo

Štúdie ukázali, že závraty a vertigo môžu byť príznakmi COVID-19. V niektorých prípadoch môžu byť tieto príznaky sprevádzané ďalšími príznakmi, ako sú únava, bolesti hlavy alebo strata čuchu alebo chuti. V závažných prípadoch môže COVID-19 spôsobiť závažnejšie neurologické príznaky vrátane zmätenosti, záchvatov a straty vedomia.

Je dôležité poznamenať, že nie všetky prípady závratov a vertiga sú spôsobené liekom COVID-19. Tieto príznaky môžu spôsobiť aj iné faktory, ako je dehydratácia, nízky krvný tlak, problémy s vnútorným uchom a niektoré lieky.

Diagnostika a liečba

Ak sa u vás vyskytnú závraty a vertigo, je dôležité navštíviť zdravotníckeho pracovníka, ktorý stanoví správnu diagnózu. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykoná dôkladné lekárske vyšetrenie vrátane preskúmania vašich príznakov a anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a prípadne diagnostických testov.

Liečba závratov a vertiga bude závisieť od príčiny. V prípade COVID-19 sa liečba zameria na zvládnutie príznakov vírusu a podporu vášho celkového zdravia. Môže to zahŕňať užívanie liekov na zníženie príznakov, ako je horúčka, prijatie opatrení na prevenciu dehydratácie a dostatok odpočinku.

V prípadoch, keď sú závraty a vertigo spôsobené inými základnými zdravotnými stavmi, váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s vami vypracuje plán liečby, ktorý bude prispôsobený vašim špecifickým potrebám.

Závraty a vertigo môžu byť príznakmi COVID-19, ale je dôležité mať na pamäti, že tieto príznaky môžu byť spôsobené aj inými faktormi. Ak máte tieto príznaky, je dôležité, aby ste navštívili zdravotníckeho pracovníka, ktorý stanoví správnu diagnózu a plán liečby. Tým, že zostanete informovaní a podniknete potrebné kroky na zvládnutie svojho zdravia, môžete pomôcť chrániť seba a svoje okolie počas tejto prebiehajúcej pandémie.

Názor od čitatela

Ako pravidelný čitateľ tohto blogu by som sa chcel podeliť o vlastné skúsenosti so závratmi a vertigom počas pandémie COVID-19. Zistil som, že hydratácia a dostatok odpočinku sú dve najdôležitejšie veci, ktoré môžete urobiť, aby ste pomohli zvládnuť tieto príznaky. Vypiť aspoň 8 pohárov vody denne a zabezpečiť si aspoň 7-8 hodín spánku každú noc môže mať veľký význam. Okrem toho som zistil, že vykonávanie jednoduchých cvičení na zlepšenie rovnováhy, ako je tai-či alebo joga, môže tiež pomôcť pri znižovaní závratov a vertiga.

Podľa mojich skúseností je tiež dôležité vyhýbať sa spúšťačom, ktoré môžu tieto príznaky zhoršiť. Pre mňa to znamená vyhýbať sa alkoholu, kofeínu a jasným obrazovkám, najmä pred spaním. Namiesto toho sa snažím zamerať na relaxačné techniky, ako sú hlboké dýchacie cvičenia alebo meditácia, ktoré mi pomáhajú upokojiť myseľ a znížiť stres.

Dôležité je tiež pamätať na to, že každý človek je iný a to, čo funguje u mňa, nemusí fungovať u vás. Preto je veľmi dôležité spolupracovať so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste našli najlepší plán liečby. Ak vaše príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, neváhajte vyhľadať pomoc. Včasná intervencia je kľúčom k zvládnutiu závratov a vertiga a váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám môže pomôcť nájsť podporu a zdroje, ktoré potrebujete.

Všeobecne platí, že najlepšou radou je zostať informovaný, starať sa o seba a úzko spolupracovať so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. So správnou podporou a zdrojmi môžete zvládnuť závraty a vertigo a zostať zdravý a silný počas tejto prebiehajúcej pandémie.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Môžu byť závraty a vertigo príznakmi COVID-19?

Odpoveď č. 1: Áno, závraty a vertigo môžu byť príznakmi lieku COVID-19. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) tieto príznaky hlásili niektorí jedinci, ktorí boli pozitívne testovaní na tento vírus. Je však dôležité poznamenať, že nie každý, kto má COVID-19, pociťuje tieto príznaky a existuje mnoho iných príčin závratov a vertiga, ktoré nesúvisia s vírusom.

Otázka č. 2: Ako môžem zvládnuť závraty a vertigo, ak súvisia s vírusom COVID-19?

Odpoveď č. 2: Ak máte závraty a vertigo a máte podozrenie, že môžu súvisieť s vírusom COVID-19, je dôležité prijať opatrenia na zvládnutie týchto príznakov. Môžu zahŕňať napr:

udržiavanie hydratácie pitím aspoň 8 pohárov vody denne
Dostatok odpočinku a uistenie sa, že spíte aspoň 7-8 hodín každú noc.
vyhýbanie sa spúšťačom, ktoré môžu tieto príznaky zhoršiť, ako sú alkohol, kofeín a jasné obrazovky
praktizovanie relaxačných techník, ako sú hlboké dýchacie cvičenia alebo meditácia
vykonávanie jednoduchých cvičení na zlepšenie rovnováhy, ako je tai-či alebo joga

Je tiež dôležité úzko spolupracovať so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste určili najlepší plán liečby pre vás. Môže vám navrhnúť ďalšie stratégie alebo vás odporučiť k špecialistovi na ďalšie hodnotenie a liečbu.

Otázka č. 3: Čo mám robiť, ak moje závraty a vertigo pretrvávajú alebo sa zhoršujú?

Odpoveď č. 3: Ak vaše závraty a vertigo pretrvávajú alebo sa zhoršujú, je dôležité obrátiť sa na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a požiadať ho o pomoc. Ten môže zhodnotiť vaše príznaky a určiť najlepší postup. V závislosti od príčiny vašich príznakov vás môže odporučiť k špecialistovi, upraviť váš liečebný plán alebo vykonať ďalšie vyšetrenia na určenie príčiny vašich príznakov. Včasný zásah je kľúčom k zvládnutiu závratov a vertiga, preto neváhajte a vyhľadajte pomoc.Zdroje použité v článku: