Croup alebo Covid? Ako rozlíšiť

Croup alebo COVID-19? Ako rozoznať rozdiel

Croup a COVID-19 sú dve odlišné respiračné ochorenia, ktoré môžu spôsobovať podobné príznaky, takže je ťažké ich odlíšiť. Poznanie rozdielov môže byť rozhodujúce pre správnu liečbu a manažment. V tomto článku sa pozrieme na príznaky, príčiny a možnosti liečby oboch ochorení.

Príznaky krívačky

Croup je vírusové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým deti, zvyčajne mladšie ako 5 rokov. Medzi príznaky krupu patria:

 • hlasný, štekotavý kašeľ
 • chrapot
 • Vysoký zvuk pri dýchaní (stridor)
 • problémy s dýchaním
 • mierna horúčka
 • výtok z nosa
 • Bolesť hrdla

Príznaky krupu sa zvyčajne vyvíjajú v priebehu niekoľkých dní a najzávažnejšie sú v noci. V závažných prípadoch môže krup spôsobiť ťažkosti s dýchaním a vyžaduje si okamžitú lekársku pomoc.

Príznaky COVID-19

COVID-19 je vysoko nákazlivé respiračné ochorenie spôsobené novým koronavírusom. Príznaky COVID-19 môžu byť od miernych až po závažné a zahŕňajú:

 • Horúčka alebo zimnica
 • Suchý kašeľ
 • Dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním
 • Únava
 • Bolesti svalov alebo tela
 • Bolesť hlavy
 • Nová strata chuti alebo čuchu
 • Bolesť hrdla
 • Zápcha alebo výtok z nosa
 • nevoľnosť alebo vracanie
 • Hnačka

Je dôležité poznamenať, že nie každý pacient s COVID-19 bude mať všetky tieto príznaky a niektorí ľudia môžu mať len mierne príznaky alebo žiadne príznaky.

Príčiny krupu a COVID-19

Croup je spôsobený vírusovou infekciou, zvyčajne vírusom parainfluenzy, respiračným syncyciálnym vírusom (RSV) alebo adenovírusom. Vírus infikuje hrtan a priedušnicu a spôsobuje opuch a zúženie dýchacích ciest.

COVID-19 spôsobuje nový koronavírus (SARS-CoV-2). Vírus sa šíri predovšetkým kvapôčkami z dýchacích ciest infikovanej osoby pri rozprávaní, kašli alebo kýchaní. Možno sa ním nakaziť aj dotykom povrchu alebo predmetu kontaminovaného vírusom a následným dotykom tváre.

Liečba krívačky a COVID-19

Liečba krupu a COVID-19 závisí od závažnosti ochorenia.

V prípade krupu je najbežnejšou liečbou poskytovanie podpornej starostlivosti doma, ako je používanie zvlhčovača vzduchu, podávanie tekutín a poskytovanie voľnopredajných liekov proti bolesti. V závažných prípadoch môže byť potrebné dieťa hospitalizovať na liečbu steroidmi alebo kyslíkovou terapiou.

V prípade COVID-19 závisí liečba od závažnosti ochorenia. Väčšina ľudí s miernymi príznakmi sa môže zotaviť doma bez lekárskeho zásahu. Avšak ľudia so závažnými príznakmi alebo základnými zdravotnými problémami si môžu vyžadovať hospitalizáciu. V závažných prípadoch môže byť potrebná liečba kyslíkom alebo mechanický ventilátor.

Croup a COVID-19 sú dve odlišné respiračné ochorenia, ktoré môžu spôsobovať podobné príznaky, takže je ťažké ich odlíšiť. Poznanie rozdielov môže byť rozhodujúce pre správnu liečbu a manažment. Ak vy alebo vaše dieťa pociťujete príznaky krupu alebo COVID-19, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Ako pravidelný čitateľ by som sa rád podelil o vlastné skúsenosti s riešením krupu a COVID-19.

Pokiaľ ide o krup, zistil som, že zvlhčovač vzduchu s chladnou hmlou dokáže zázraky pri zmierňovaní príznakov, najmä v noci, keď bývajú príznaky najťažšie. Odporúčam tiež pozorne sledovať dýchanie dieťaťa a zabezpečiť, aby bolo hydratované. V závažných prípadoch neváhajte vyhľadať lekársku pomoc.

Pokiaľ ide o COVID-19, je dôležité dbať na hygienu rúk a nosenie masky na verejnosti, aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Ak sa u vás alebo u niekoho z vašej domácnosti vyskytnú príznaky, je dôležité, aby ste sa sami podrobili karanténe a v prípade potreby vyhľadali lekársku pomoc. Zistil som tiež, že udržiavanie aktivity a vyvážená strava môžu pomôcť posilniť imunitný systém a pomôcť pri zotavovaní.

Nakoniec, je dôležité zostať informovaný a sledovať najnovšie usmernenia a odporúčania zdravotníckych orgánov, najmä v týchto náročných časoch. Spoluprácou a prijatím potrebných preventívnych opatrení môžeme pomôcť udržať seba a svojich blízkych v bezpečí a zdraví.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú hlavné príznaky krupu?

Odpoveď č. 1: Medzi hlavné príznaky krupu patrí prudký, šteklivý kašeľ, chrapot a pískanie pri dýchaní, najmä pri výdychu. Vaše dieťa môže mať aj horúčku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc.

Otázka č. 2: Aké sú niektoré bežné možnosti liečby krupu?

Odpoveď č. 2: Medzi bežné možnosti liečby krupu patrí používanie zvlhčovača vzduchu s chladnou hmlou, podávanie voľnopredajných liekov, napríklad ibuprofénu, na zníženie horúčky a zmiernenie nepríjemných pocitov a používanie rozprašovača na inhaláciu hmly s liekmi. V závažných prípadoch môže lekár predpísať kortikosteroidy. Ak vás príznaky vášho dieťaťa znepokojujú, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc.

Otázka č. 3: Ako môžem zistiť, či má moje dieťa krup alebo COVID-19?

Odpoveď č. 3: Hoci príznaky krupu a COVID-19 môžu byť podobné, existujú niektoré kľúčové rozdiely. Krup zvyčajne spôsobuje prudký, šteklivý kašeľ a chrapot, zatiaľ čo COVID-19 môže spôsobovať pretrvávajúci suchý kašeľ, dýchavičnosť a stratu chuti alebo čuchu. Ak vás znepokojujú príznaky vášho dieťaťa, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc pre správnu diagnózu. Majte na pamäti, že je možné, aby mal niekto krup aj COVID-19, preto je dôležité byť ostražitý a prijať potrebné preventívne opatrenia.

Zdroje použité v článku: