Derealizácia a úzkosť: Pochopenie symptómu

Derealizácia a úzkosť: Pochopenie symptómu

Derealizácia je typ disociatívnej poruchy charakterizovanej pocitom odlúčenia alebo odpojenia od okolia a seba samého. Často môže byť príznakom úzkosti alebo iných duševných porúch, ale môže sa vyskytovať aj samostatne.

Príznaky derealizácie

 • Pocit, že svet okolo vás nie je skutočný alebo cudzí
 • Zmyslové skreslenia, ako napríklad predmety, ktoré sa zdajú byť zmenené čo do veľkosti alebo tvaru
 • Pocit, že ľudia alebo veci nie sú známe
 • pocit snovosti alebo surreálnosti okolia

Príčiny derealizácie

 • Úzkostné a panické poruchy
 • Trauma alebo zneužívanie
 • Depresia
 • Zneužívanie návykových látok
 • Niektoré zdravotné stavy, napríklad migréna alebo epilepsia

Liečba derealizácie

 • Terapia: Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) alebo dialektická behaviorálna terapia (DBT) môžu pomôcť jednotlivcovi zvládnuť jeho úzkosť a zmierniť príznaky derealizácie.
 • Lieky: Na zvládnutie príznakov sa môžu predpísať lieky proti úzkosti alebo antidepresíva.
 • Zmeny životného štýlu: Praktizovanie aktivít starostlivosti o seba, ako je cvičenie, zdravé stravovanie a techniky zvládania stresu, môže pomôcť znížiť príznaky úzkosti a derealizácie.
 • Liečba závislosti od návykových látok: Ak k príznakom prispieva zneužívanie návykových látok, vyhľadanie odbornej pomoci pri závislosti môže pomôcť zlepšiť celkové duševné zdravie.

Ak sa u vás vyskytujú príznaky derealizácie, je dôležité vyhľadať pomoc. Odborník na duševné zdravie môže určiť príčinu vašich príznakov a vypracovať individuálny plán liečby, ktorý vám pomôže ich zvládnuť.

Pamätajte, že skúsenosť každého s derealizáciou je jedinečná a to, čo funguje u jedného človeka, nemusí fungovať u iného. Správnou liečbou a podporou je možné zmierniť príznaky a zlepšiť celkové duševné zdravie.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Chcel som sa podeliť o vlastnú skúsenosť s derealizáciou a úzkosťou. Podieľam sa na tom už niekoľko rokov a našiel som niekoľko vecí, ktoré mi skutočne pomohli zvládnuť moje príznaky.

V prvom rade mi zmenila situáciu všímavosť a meditácia. Každý deň venovať niekoľko minút sústredeniu sa na dýchanie a prítomnosť v danom okamihu mi pomohlo cítiť sa viac prepojený s okolím a menej odlúčený.

Okrem toho bolo pre mňa užitočným nástrojom na sledovanie mojich myšlienok a emócií vedenie denníka. To mi umožnilo identifikovať akékoľvek vzorce alebo spúšťače, ktoré môžu prispievať k mojim príznakom.

Nakoniec som zistil, že cvičenie je skvelý spôsob, ako zvládnuť svoju úzkosť a znížiť derealizačné príznaky. Až 20-minútová prechádzka vonku každý deň môže mať obrovský vplyv na moju náladu a duševnú pohodu.

Dúfam, že tieto tipy môžu byť užitočné pre ostatných, ktorí bojujú s derealizáciou a úzkosťou. Môže to byť náročná cesta, ale so správnymi nástrojmi a podporou je možné zlepšiť svoje príznaky a žiť plnohodnotný život.

Všetkým želám veľa šťastia na tejto ceste.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je derealizácia?

Odpoveď č. 1: Derealizácia je typ disociatívnej poruchy charakterizovanej pocitom odlúčenia alebo odpojenia od okolia a od seba samého. Často môže byť príznakom úzkosti alebo iných duševných porúch, ale môže sa vyskytnúť aj samostatne. Príznaky derealizácie môžu zahŕňať pocit, že svet okolo vás nie je skutočný alebo cudzí, zmyslové skreslenia, pocit, že ľudia alebo veci nie sú známe, a snovú alebo surrealistickú kvalitu okolia.

Otázka č. 2: Aké sú príčiny derealizácie?

Odpoveď č. 2: Príčiny derealizácie môžu byť rôzne, ale medzi najčastejšie príčiny patria úzkostné a panické poruchy, trauma alebo zneužívanie, depresia, zneužívanie návykových látok a niektoré zdravotné ťažkosti, ako sú migrény alebo epilepsia. Je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie, ktorý určí príčinu vašich príznakov a vypracuje individuálny plán liečby.

Otázka č. 3: Aké sú niektoré možnosti liečby derealizácie?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko účinných možností liečby derealizácie vrátane terapie, liekov, zmeny životného štýlu a liečby závislosti od návykových látok. Terapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (CBT) alebo dialektická behaviorálna terapia (DBT), môže jednotlivcovi pomôcť zvládnuť úzkosť a znížiť príznaky derealizácie. Na pomoc pri zvládaní príznakov môžu byť predpísané aj lieky proti úzkosti alebo antidepresíva. Praktizovanie aktivít starostlivosti o seba, ako je cvičenie, zdravé stravovanie a techniky zvládania stresu, môže tiež pomôcť znížiť príznaky úzkosti a derealizácie. Ak k príznakom prispieva zneužívanie návykových látok, vyhľadať odbornú pomoc pri závislosti môže tiež pomôcť zlepšiť celkové duševné zdravie. Správny plán liečby sa bude pre každého jednotlivca líšiť, preto je dôležité úzko spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby ste určili, čo je pre vás najlepšie.Zdroje použité v článku: