Diabetes 2. typu: Možný príznak, ktorý ste možno prehliadli

Diabetes 2. typu: Možný príznak, ktorý ste možno prehliadli

Diabetes 2. typu je chronické ochorenie charakterizované vysokou hladinou cukru (glukózy) v krvi. Postihuje milióny ľudí na celom svete a často sa spája s ďalšími zdravotnými problémami, ako sú ochorenia srdca, mozgová príhoda a ochorenia obličiek. Zatiaľ čo niektoré príznaky cukrovky 2. typu sú dobre známe, existujú aj iné, ktoré sa môžu prehliadnuť a ktoré môžu viesť k vážnym komplikáciám, ak sa neriešia.

Príznaky cukrovky 2. typu

Medzi najčastejšie príznaky cukrovky 2. typu patria:

 • Zvýšený smäd
 • Časté močenie
 • Hlad
 • Únava
 • Rozmazané videnie
 • Pomalé hojenie rezných rán a modrín
 • Necitlivosť alebo brnenie rúk a nôh

Medzi menej známe príznaky cukrovky 2. typu však patria:

 • Kožné problémy: Ľudia s diabetom 2. typu môžu mať kožné problémy, ako je suchá, svrbivá koža, infekcie a pomaly sa hojace rany. Môže to byť spôsobené vysokou hladinou cukru v krvi, ktorá ovplyvňuje prietok krvi a zhoršuje imunitný systém.

 • Mentálna hmla: U ľudí s diabetom 2. typu sa môže vyskytnúť nesústredenosť, zabúdanie a zmätenosť, ktoré sa bežne označujú ako “mentálna hmla”. Môže to byť spôsobené vysokou hladinou cukru v krvi, ktorá spôsobuje zníženie prísunu kyslíka a živín do mozgu.

 • Gastrointestinálne problémy: Niektorí ľudia s diabetom 2. typu môžu mať tráviace problémy, ako je nevoľnosť, zápcha a nadúvanie. Môže to byť spôsobené vysokou hladinou cukru v krvi, ktorá ovplyvňuje nervovú a svalovú funkciu tráviaceho traktu.

Príčiny cukrovky 2. typu

Diabetes 2. typu vzniká, keď sa telo stane odolným voči inzulínu, hormónu produkovanému pankreasom, ktorý reguluje hladinu cukru v krvi. V dôsledku toho telo nedokáže účinne využívať inzulín na reguláciu hladiny cukru v krvi, čo vedie k vysokej hladine cukru v krvi.

Presná príčina inzulínovej rezistencie nie je dobre známa, ale môže k nej prispievať niekoľko faktorov vrátane:

 • Obezita
 • Nečinnosť
 • Genetika
 • vyšší vek
 • Vysoký krvný tlak

Možnosti liečby cukrovky 2. typu

Cieľom liečby cukrovky 2. typu je regulovať hladinu cukru v krvi a predchádzať komplikáciám. Možnosti liečby cukrovky 2. typu zahŕňajú:

 • Zmeny životného štýlu: Zmeny zdravého životného štýlu, ako je vyvážená strava, zníženie hmotnosti a pravidelná fyzická aktivita, môžu pomôcť regulovať hladinu cukru v krvi a zlepšiť celkový zdravotný stav.

 • Lieky: Existujú viaceré lieky, ktoré pomáhajú regulovať hladinu cukru v krvi u ľudí s diabetom 2. typu, vrátane perorálnych liekov a inzulínových injekcií. Typ a dávka liekov závisí od individuálnych potrieb a závažnosti ochorenia.

 • Monitorovanie: Pravidelné monitorovanie hladiny cukru v krvi je nevyhnutné na zvládnutie cukrovky 2. typu. Môže sa vykonávať doma pomocou glukometra alebo v zdravotníckom zariadení.

Ak máte podozrenie, že máte cukrovku 2. typu, je dôležité poradiť sa so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ten bude môcť vykonať testy na potvrdenie diagnózy a vypracovať plán liečby, ktorý vám pomôže zvládnuť váš stav.

Na záver možno povedať, že zatiaľ čo niektoré príznaky cukrovky 2. typu sú dobre známe, iné sa môžu prehliadnuť a viesť k vážnym komplikáciám, ak sa neriešia. Pravidelné sledovanie, zmena životného štýlu a lieky môžu pomôcť regulovať hladinu cukru v krvi a predchádzať komplikáciám. Ak máte podozrenie, že máte cukrovku 2. typu, poraďte sa so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Názor od čitatela

Zdravím všetkých! Chcel som sa podeliť o niekoľko vlastných tipov a trikov na zvládanie cukrovky 2. typu, ktoré som sa naučil v priebehu rokov. Cukrovka 2. typu mi bola diagnostikovaná približne pred 10 rokmi a odvtedy som na ceste k lepšej kontrole hladiny cukru v krvi.

V prvom rade by som chcel zdôrazniť dôležitosť zmeny životného štýlu. Viem, že to môže byť náročné, ale zdravá, vyvážená strava a pravidelná fyzická aktivita pre mňa znamenali obrovský rozdiel. Snažím sa držať celozrnných potravín a obmedziť príjem spracovaných potravín, cukru a nasýtených tukov. Takisto dbám na to, aby som každý deň absolvoval aspoň 30 minút miernej fyzickej aktivity. Môže to byť niečo tak jednoduché ako prechádzka alebo ľahká práca na záhrade.

Ďalej by som chcel hovoriť o monitorovaní hladiny cukru v krvi. Toto je dôležitý krok pri liečbe cukrovky 2. typu a môže vám pomôcť zistiť, aký vplyv majú zmeny životného štýlu a lieky na hladinu cukru v krvi. Hladinu cukru v krvi si kontrolujem aspoň raz denne a výsledky si zaznamenávam. Pomáha mi to sledovať svoj pokrok a identifikovať akékoľvek vzorce alebo zmeny, ktoré by bolo potrebné riešiť.

Nakoniec by som chcel hovoriť o dôležitosti spolupráce s vaším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Je vaším najlepším zdrojom informácií o liečbe cukrovky 2. typu a môže vám pomôcť vypracovať individuálny plán liečby. Nezabudnite im oznámiť všetky svoje obavy alebo otázky a informujte ich o všetkých zmenách vo vašich príznakoch alebo zdravotnom stave.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú pre niektorých z vás užitočné. Nezabúdajte, že liečba cukrovky 2. typu je cesta a môže trvať nejaký čas, kým nájdete to, čo vám najlepšie vyhovuje. Jednoducho pokračujte a nebojte sa požiadať o pomoc, keď ju potrebujete. Veľa šťastia!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú bežné príznaky cukrovky 2. typu?

Odpoveď č. 1: Medzi bežné príznaky cukrovky 2. typu môžu patriť:

Zvýšený smäd
časté močenie
Extrémny hlad
Neočakávaný úbytok hmotnosti
Únava
Rozmazané videnie
Pomaly sa hojiace rezné rany alebo modriny
Brnenie alebo necitlivosť rúk alebo nôh
Opakujúce sa infekcie kože, ďasien alebo močového mechúra

Je dôležité si uvedomiť, že nie každý pacient s diabetom 2. typu pociťuje príznaky, najmä v počiatočných štádiách ochorenia. Preto sú veľmi dôležité pravidelné kontroly a sledovanie hladiny cukru v krvi.

Otázka č. 2: Ako sa dá liečiť cukrovka 2. typu?

Odpoveď č. 2: Cukrovku 2. typu možno liečiť kombináciou zmeny životného štýlu a liekov. Zmeny životného štýlu môžu zahŕňať:

Stravovanie sa zdravou, vyváženou stravou
Pravidelná fyzická aktivita
udržiavanie zdravej hmotnosti
obmedzenie príjmu alkoholu

Lieky môžu zahŕňať:

Metformín, ktorý pomáha znižovať hladinu cukru v krvi tým, že znižuje množstvo glukózy produkovanej a absorbovanej pečeňou
Sulfonylureu, ktorá stimuluje pankreas, aby produkoval viac inzulínu
inhibítory DPP-4, ktoré pomáhajú zlepšiť citlivosť na inzulín a znížiť hladinu cukru v krvi
agonisty GLP-1 receptora, ktoré pomáhajú regulovať hladinu cukru v krvi a potláčajú chuť do jedla

Je dôležité, aby ste spolupracovali so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na vypracovaní individuálneho liečebného plánu, ktorý je pre vás vhodný.

Otázka č. 3: Dá sa cukrovke 2. typu predísť?

Odpoveď č. 3: Áno, existujú kroky, ktoré môžete podniknúť na zníženie rizika vzniku cukrovky 2. typu. Patria medzi ne:

Stravovanie sa zdravou, vyváženou stravou
Pravidelná fyzická aktivita
Udržiavanie zdravej hmotnosti
Nefajčenie
obmedzenie príjmu alkoholu

Dôležité sú aj pravidelné kontroly u vášho lekára a sledovanie hladiny cukru v krvi. Ak máte v rodine diabetes 2. typu alebo iné rizikové faktory, je ešte dôležitejšie prijať opatrenia na zníženie rizika.

Zdroje použité v článku: