Je pretekanie srdca a hnačka príznakom tichého srdcového infarktu?

Je srdcová horúčka a hnačka príznakom tichého srdcového infarktu?

Srdcový infarkt je vážna lekárska pohotovosť, ktorá nastáva, keď sa zablokuje prietok krvi do časti srdca, čo vedie k poškodeniu srdcového svalu. Príznaky srdcového infarktu môžu byť od miernych až po závažné a môžu zahŕňať bolesť na hrudníku, dýchavičnosť a zrýchlený tep. V niektorých prípadoch však môže srdcový infarkt nastať bez akýchkoľvek viditeľných príznakov, čo je známe ako “tichý” srdcový infarkt.

Príznaky tichého srdcového infarktu

Tichý srdcový infarkt, známy aj ako “tichá ischémia”, môže nastať bez toho, aby si to človek uvedomil. Medzi bežné príznaky tichého srdcového infarktu patria:

 • Únava alebo slabosť
 • Ľahké točenie hlavy alebo závraty
 • nevoľnosť alebo vracanie
 • búšenie srdca alebo búšenie srdca
 • Hnačka

Je dôležité poznamenať, že tieto príznaky môžu poukazovať aj na iné zdravotné ťažkosti, ako je úzkosť alebo poruchy trávenia. Správnu diagnózu je vždy najlepšie konzultovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Príčiny tichého srdcového infarktu

Tichý srdcový infarkt je spôsobený rovnakými základnými faktormi ako typický srdcový infarkt, vrátane:

 • nahromadenie plaku v tepnách (ateroskleróza)
 • Krvné zrazeniny
 • Zúženie tepien v dôsledku zdravotného stavu, napríklad hypertenzie alebo vysokej hladiny cholesterolu

Rizikové faktory tichého srdcového infarktu

Nižšie sú uvedené niektoré z bežných rizikových faktorov tichého srdcového infarktu:

 • Vek: u ľudí starších ako 65 rokov je pravdepodobnosť výskytu tichého srdcového infarktu vyššia.
 • Pohlavie: Muži majú väčšiu pravdepodobnosť, že dostanú tichý srdcový infarkt, ako ženy
 • Rodinná anamnéza ochorenia srdca
 • Fajčenie
 • Hypertenzia
 • Cukrovka
 • Vysoká hladina cholesterolu

Diagnostika tichého srdcového infarktu

Diagnostika tichého srdcového infarktu môže byť zložitá, pretože sa nemusia vyskytnúť žiadne viditeľné príznaky. Existujú však niektoré diagnostické nástroje, ktoré môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti použiť na odhalenie tichého srdcového infarktu, vrátane:

 • Elektrokardiogram (EKG): EKG zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca a môže pomôcť odhaliť infarkt.
 • Krvné testy: Krvné testy môžu pomôcť odhaliť markery poškodenia srdca.
 • Zobrazovacie testy srdca: Testy, ako napríklad echokardiogram alebo koronarografické vyšetrenie, môžu pomôcť vizualizovať srdce a odhaliť prípadné upchatie ciev.

Možnosti liečby tichého srdcového infarktu

Liečba tichého srdcového infarktu je rovnaká ako pri typickom srdcovom infarkte a zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a zmeny životného štýlu. Nižšie sú uvedené niektoré bežné možnosti liečby:

 • Lieky: Lieky ako aspirín, antikoagulanciá a betablokátory môžu pomôcť zabrániť ďalšiemu poškodeniu srdca a zlepšiť prietok krvi.
 • Zmeny životného štýlu: Zmeny životného štýlu, ako napríklad prestať fajčiť, zdravo sa stravovať a pravidelne cvičiť, môžu pomôcť znížiť riziko ďalšieho infarktu.
 • Chirurgický zákrok: V niektorých prípadoch môže byť potrebný chirurgický zákrok na otvorenie alebo obídenie zablokovaných ciev.

Zrýchlené búšenie srdca a hnačka môžu svedčiť o tichom infarkte, ale je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, aby sa vylúčili iné možné príčiny. V prípade podozrenia na srdcový infarkt je rozhodujúca rýchla liečba, aby sa minimalizovalo poškodenie srdcového svalu a znížilo riziko budúcich srdcových problémov. Ak máte akékoľvek príznaky, ktoré môžu svedčiť o srdcovom infarkte, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Ako človek, ktorý zažil tichý srdcový infarkt, by som sa rád podelil o niekoľko tipov, ktoré mi pomohli pri starostlivosti o zdravie srdca.

V prvom rade je dôležité byť aktívny a poznať svoje vlastné rizikové faktory. Pravidelné kontroly u lekára a sledovanie krvného tlaku, hladiny cholesterolu a cukru v krvi vám môžu poskytnúť dobrú predstavu o celkovom zdraví vášho srdca.

Pokiaľ ide o zmenu životného štýlu, zistil som, že zaradenie fyzickej aktivity do môjho každodenného režimu zmenilo situáciu. Každý deň sa snažte o aspoň 30 minút mierneho cvičenia, napríklad rýchlej chôdze. Veľký význam môže mať aj zdravá strava s nízkym obsahom soli, nasýtených tukov a pridaných cukrov.

Dalším dôležitým tipom je zvládanie stresu. Stres môže spôsobiť dočasné zvýšenie srdcovej frekvencie a krvného tlaku, takže nájdenie zdravých spôsobov zvládania stresu, ako je meditácia, hlboké dýchacie cvičenia alebo rozhovor s dôveryhodným priateľom, môže byť pre zdravie vášho srdca prospešné.

A napokon, ak pocítite akékoľvek príznaky srdcového infarktu, napríklad bolesť na hrudníku, dýchavičnosť alebo zrýchlený tep, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Tichý srdcový infarkt môže byť ťažké diagnostikovať, ale rýchla liečba je rozhodujúca pre minimalizáciu poškodenia srdcového svalu a zníženie rizika budúcich srdcových problémov.

Starajte sa o svoje srdce a zostaňte zdraví!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Je možné mať tichý infarkt bez toho, aby ste si to uvedomovali?

Odpoveď č. 1: Áno, je možné mať tichý infarkt bez toho, aby ste si to uvedomovali. Tichý srdcový infarkt, známy aj ako “tichý infarkt myokardu”, nastáva vtedy, keď dôjde k poškodeniu srdcového svalu v dôsledku nedostatočného prietoku krvi, ale nie sú prítomné žiadne viditeľné príznaky. Nedostatok príznakov môže sťažiť diagnostikovanie tichého infarktu, ale aj tak ide o závažný stav, ktorý si vyžaduje lekársku pomoc.

Otázka č. 2: Môže byť hnačka a búšenie srdca príznakom infarktu?

Odpoveď č. 2: Áno, hnačka a búšenie srdca môžu byť príznakom infarktu, ale tieto príznaky nie sú špecifické pre infarkt a môžu byť spôsobené aj inými zdravotnými stavmi. Ak sa u vás tieto príznaky vyskytnú spolu s bolesťou na hrudníku, dýchavičnosťou alebo potením, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc, pretože to môžu byť príznaky infarktu.

Otázka č. 3: Čo možno urobiť, aby ste infarktu predišli?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko zmien životného štýlu a lekárskych postupov, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko infarktu. Zaradenie fyzickej aktivity do každodenného režimu, zdravá strava s nízkym obsahom soli, nasýtených tukov a pridaných cukrov, zvládanie stresu a ukončenie fajčenia môžu pomôcť znížiť riziko srdcových ochorení a infarktu. Lekár vám môže predpísať aj lieky, ako sú aspirín, statíny alebo lieky na zníženie krvného tlaku, ktoré pomáhajú predchádzať srdcovému infarktu. Pravidelné prehliadky u lekára a sledovanie krvného tlaku, hladiny cholesterolu a cukru v krvi môžu tiež pomôcť odhaliť srdcové ochorenie a predchádzať mu.Zdroje použité v článku: