Konečná škála symptómov PTSD: Pochopenie a hodnotenie traumy

Konečná škála symptómov PTSD: Pochopenie a hodnotenie vašej traumy

Čo je PTSD?

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je duševný stav, ktorý sa môže vyvinúť po tom, čo človek prežil traumatickú udalosť. Medzi bežné udalosti, ktoré môžu vyvolať PTSD, patria vojenské boje, sexuálne alebo fyzické napadnutie, dopravné nehody, prírodné katastrofy a iné život ohrozujúce zážitky.

Posttraumatická stresová porucha môže spôsobiť celý rad príznakov vrátane vtieravých myšlienok alebo spomienok na traumatickú udalosť, nočných môr alebo zábleskov, vyhýbania sa ľuďom, miestam alebo činnostiam, ktoré sú spojené s udalosťou, negatívnych zmien nálady alebo myšlienok a fyzických príznakov, ako sú ťažkosti so spánkom alebo sústredením.

Škála symptómov PTSD

Existuje niekoľko nástrojov, ktoré možno použiť na diagnostiku a hodnotenie PTSD, vrátane Škály symptómov PTSD. Škála symptómov PTSD je dotazník, ktorý sa zostavuje sám a je určený na hodnotenie frekvencie a intenzity symptómov PTSD.

Škála symptómov PTSD pozostáva zo 17 položiek, z ktorých každá zodpovedá konkrétnemu symptómu PTSD. Účastníci majú ohodnotiť frekvenciu každého symptómu za posledný mesiac na stupnici 0 – 4, kde 0 znamená “vôbec nie” a 4 “stále”.

Hodnotenie škály symptómov PTSD

Celkové skóre na škále symptómov PTSD sa pohybuje od 0 do 68, pričom vyššie skóre znamená závažnejšie symptómy. Skóre 50 a viac sa vo všeobecnosti považuje za zodpovedajúce diagnóze PTSD.

Je dôležité poznamenať, že Škála symptómov PTSD nie je diagnostický nástroj a nemala by sa používať ako jediný základ pre diagnózu PTSD. Namiesto toho by sa mala používať ako súčasť komplexného hodnotenia odborníkom na duševné zdravie, ktorý zváži aj faktory, ako je anamnéza, príznaky a funkčné poruchy.

Pochopenie symptómov PTSD

Ak pociťujete príznaky PTSD, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. Liečba PTSD zvyčajne zahŕňa kombináciu psychoterapie, napríklad kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT), a liekov.

Okrem vyhľadania odbornej pomoci existujú aj stratégie samoliečby, ktoré môžu byť účinné pri zvládaní príznakov PTSD. Medzi ne môžu patriť:

  • praktizovanie relaxačných techník, ako je hlboké dýchanie alebo meditácia všímavosti
  • zapojenie sa do fyzickej aktivity alebo cvičenia
  • spojenie s podporujúcimi priateľmi a rodinou
  • dodržiavanie správnej spánkovej hygieny
  • obmedzenie vystavenia spúšťačom, ktoré môžu zhoršiť príznaky

Škála symptómov posttraumatickej stresovej poruchy je užitočný nástroj na zistenie frekvencie a intenzity symptómov posttraumatickej stresovej poruchy. Ak pociťujete príznaky PTSD, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie, ktorý s vami môže vypracovať účinný plán liečby. Okrem toho vám zapojenie stratégií sebaobsluhy, ako sú relaxačné techniky a cvičenie, môže pomôcť zvládnuť vaše príznaky a zlepšiť kvalitu života.

Názor od čitatela

Ako človek, ktorý sám bojoval s posttraumatickou stresovou poruchou, som sa chcel podeliť o niekoľko ďalších tipov a trikov, ktoré mi pomohli pri zvládaní mojich príznakov.

V prvom rade by som veľmi odporúčal nájsť si podpornú skupinu, či už osobnú alebo online. Rozhovory s inými ľuďmi, ktorí si prešli podobnými skúsenosťami, môžu nielen poskytnúť pocit spolupatričnosti a potvrdenia, ale môžu viesť aj k praktickým radám a stratégiám zvládania.

Po druhé, zistil som, že zaradenie fyzickej aktivity do môjho každodenného režimu je mimoriadne prospešné. Či už ide o prechádzky, cvičenie jogy alebo dvíhanie činiek, pravidelné cvičenie mi pomáha nielen fyzicky uvoľniť nahromadené napätie a stres, ale má pozitívny vplyv aj na moje duševné zdravie.

Po tretie, neuveriteľne mi pomohlo aj cvičenie všímavosti a meditácie. Tým, že som si našiel čas na sústredenie sa na prítomný okamih a venoval pozornosť svojim myšlienkam a emóciám, som dokázal lepšie zvládať svoje príznaky a zabrániť tomu, aby spúšťače prerástli do plnej úzkosti alebo záchvatov paniky.

Nakoniec, nebojte sa hľadať ďalšie zdroje. Či už je to kniha o posttraumatickej stresovej poruche, terapeutická aplikácia alebo svojpomocná skupina, k dispozícii je nespočetné množstvo nástrojov a zdrojov, ktoré vám pomôžu na ceste k zotaveniu.

Pamätajte si, že uzdravenie je proces a vyžaduje si čas, ale so správnou podporou a postupmi sebaobsluhy je možné zvládnuť príznaky PTSD a žiť plnohodnotný život.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je posttraumatická stresová porucha?

Odpoveď č. 1: PTSD je skratka pre posttraumatickú stresovú poruchu. Je to duševný stav, ktorý sa môže vyvinúť po tom, čo niekto zažije traumatickú udalosť alebo je jej svedkom. Medzi bežné príznaky PTSD patria záblesky, nočné mory, vyhýbavé správanie a intenzívne pocity viny, hnevu alebo úzkosti.

Otázka č. 2: Ako sa diagnostikuje PTSD?

Odpoveď č. 2: Formálnu diagnózu PTSD zvyčajne stanoví odborník na duševné zdravie, napríklad psychológ alebo psychiater. Počas vyšetrenia zhodnotí vaše príznaky a položí vám otázky o vašej anamnéze vrátane všetkých traumatických udalostí, ktoré ste mohli zažiť. Vylúčia tiež akékoľvek iné duševné ochorenia, ktoré môžu byť príčinou vašich príznakov.

Otázka č. 3: Aké sú niektoré bežné spôsoby liečby posttraumatickej stresovej poruchy?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko účinných spôsobov liečby PTSD, vrátane:

Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Je to typ terapie, ktorý pomáha jednotlivcom pochopiť a zmeniť negatívne vzorce myslenia a správania súvisiace s ich traumatickým zážitkom.
Expozičná terapia: Je to forma CBT, ktorá zahŕňa postupné vystavovanie jedinca traumatickým spomienkam v kontrolovanom prostredí.
Desenzibilizácia a reprocesing očnými pohybmi (EMDR): Terapia, ktorá využíva očné pohyby na spracovanie a vyriešenie traumatických spomienok.
Lieky: Antidepresíva a betablokátory môžu byť predpísané na pomoc pri zvládaní špecifických príznakov posttraumatickej stresovej poruchy, ako sú úzkosť alebo poruchy spánku.

Je dôležité si uvedomiť, že skúsenosti každého človeka s PTSD sú jedinečné a to, čo môže fungovať u jedného človeka, nemusí fungovať u iného. Môže sa odporučiť kombinácia terapie a liekov a odborník na duševné zdravie s vami môže určiť najlepší spôsob liečby.Zdroje použité v článku: