Lieky na poruchy so somatickými symptómami: Čo potrebujete vedieť

Lieky na poruchy so somatickými príznakmi: Čo potrebujete vedieť

Porucha so somatickými príznakmi (SSD) je stav charakterizovaný fyzickými príznakmi, ktoré sú závažné alebo pretrvávajúce a spôsobujú výrazné utrpenie alebo zhoršenie každodenného fungovania. Tieto symptómy nemožno plne vysvetliť zdravotným stavom a osoba ich nemá pod kontrolou. Hoci hlavnou liečbou SSD sú psychologické terapie, pri zmierňovaní príznakov a zlepšovaní kvality života môžu zohrávať dôležitú úlohu aj lieky.

Druhy liekov na liečbu poruchy so somatickými príznakmi

Nižšie sú uvedené najčastejšie používané triedy liekov na SSD:

 • Antidepresíva: Zistilo sa, že selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a tricyklické antidepresíva (TCA) sú účinné pri znižovaní somatických príznakov a zlepšovaní nálady u niektorých ľudí so SSD.
 • Anxiolytiká: Lieky ako benzodiazepíny sa môžu používať na liečbu úzkosti a nespavosti, ktoré sú pri SSD bežné.
 • Antikonvulzíva: Lieky ako gabapentín a pregabalín sa ukázali ako účinné pri znižovaní chronickej bolesti, ktorá je častým príznakom SSD.

Je dôležité poznamenať, že lieky by sa mali používať len ako doplnok psychologickej terapie a nie ako jej náhrada.

Dávkovanie a trvanie

Dávkovanie a trvanie liečby sa líši v závislosti od jednotlivca a konkrétneho použitého lieku. Je dôležité dodržiavať predpísaný režim a neupravovať dávkovanie bez konzultácie s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj lieky používané na liečbu SSD môžu mať vedľajšie účinky. Medzi najčastejšie vedľajšie účinky SSRI a TCA patria:

 • Nevoľnosť
 • Bolesť hlavy
 • Nespavosť
 • Sexuálna dysfunkcia
 • Sucho v ústach

Benzodiazepíny môžu spôsobiť:

 • Ospalosť
 • Závraty
 • Zhoršenie pamäti a pozornosti

Antikonvulzíva môžu spôsobiť:

 • Závraty
 • Ospalosť
 • Edém (opuch)

Je dôležité informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o akýchkoľvek vedľajších účinkoch, pretože môže upraviť liečbu alebo prejsť na iný liek.

Bezpečnostné opatrenia a kontraindikácie

Pred začatím liečby liekom na SSD je dôležité informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o všetkých ďalších užívaných liekoch, ako aj o všetkých zdravotných stavoch a alergiách.

Niektoré lieky sa môžu navzájom ovplyvňovať alebo nemusia byť bezpečné pre ľudí s určitými zdravotnými stavmi. Napríklad benzodiazepíny by nemali užívať ľudia so závažným ochorením pečene alebo pľúc.

Lieky môžu byť užitočným nástrojom na zmiernenie príznakov a zlepšenie kvality života ľudí s poruchou somatických príznakov. Je dôležité úzko spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa určil najlepší plán liečby vrátane vhodného lieku a dávky. Tak ako pri všetkých liekoch je dôležité uvedomiť si možné vedľajšie účinky a informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o akýchkoľvek obavách.

Názor od čitatela

Ahojte všetci! Som pravidelná čitateľka a chcela som sa podeliť o vlastné skúsenosti so somatickou symptomatickou poruchou a liekmi používanými na jej liečbu. S SSD sa zaoberám už niekoľko rokov a vyskúšala som rôzne lieky, preto som si povedala, že sa podelím o niekoľko tipov, ktoré sa mi osvedčili.

V prvom rade by som vám veľmi odporúčala nájsť si poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým sa vám bude dobre hovoriť a ktorý má o SSD dostatočné vedomosti. To môže mať veľký význam pri hľadaní správneho liečebného plánu pre vás.

Pokiaľ ide o lieky, zistila som, že SSRI mi najlepšie pomáhali, pokiaľ ide o zníženie somatických príznakov a zlepšenie nálady. Zažila som však niektoré vedľajšie účinky vrátane nevoľnosti a sexuálnej dysfunkcie. Môj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti mi dokázal upraviť dávkovanie a zmeniť ma na iné SSRI, ktoré sa lepšie znášalo. Takže ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky, neváhajte o tom hovoriť so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, možno vám bude vedieť pomôcť.

Zistila som tiež, že praktizovanie všímavosti a iných techník znižovania stresu, ako sú joga a hlboké dýchacie cvičenia, mi pomohli zvládnuť príznaky a celkovo sa cítiť lepšie. Takže by som ich určite odporúčala zaradiť do svojej rutiny popri všetkých liekoch, ktoré možno užívate.

Nakoniec, je dôležité si uvedomiť, že každý má so SSD a liekmi používanými na jeho liečbu iné skúsenosti, takže sa nenechajte odradiť, ak vám niečo nezaberie hneď. Môže si vyžadovať určitý čas a trpezlivosť, kým nájdete to, čo vám najlepšie vyhovuje, ale je to možné.

Dúfam, že vám tieto tipy pomôžu, a prajem všetkým veľa úspechov na ceste za lepším zdravím a pohodou.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je somatická symptómová porucha?

Odpoveď č. 1: Porucha so somatickými príznakmi (SSD) je typ duševného ochorenia charakterizovaného fyzickými príznakmi, ktoré nemožno úplne vysvetliť zdravotným stavom. Fyzické príznaky môžu byť závažné a ovplyvňovať každodenný život osoby, ale lekárske testy nepreukážu žiadnu fyzickú príčinu. Ľudia so SSD môžu pociťovať širokú škálu príznakov vrátane bolesti, únavy, tráviacich problémov a ďalších. Tieto príznaky môžu byť nepríjemné a môžu viesť k výrazným ťažkostiam, úzkosti a depresii.

Otázka č. 2: Aké lieky sa používajú na liečbu poruchy so somatickými príznakmi?

Odpoveď č. 2: Na liečbu poruchy somatických príznakov sa bežne používa niekoľko liekov vrátane selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI), tricyklických antidepresív a liekov proti úzkosti. Výber liekov bude závisieť od konkrétnych príznakov, ktoré jedinec pociťuje, ako aj od akýchkoľvek iných zdravotných ťažkostí, ktoré môže mať. Je dôležité úzko spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa určil najlepší spôsob liečby pre každý jednotlivý prípad.

Otázka č. 3: Existujú nejaké vedľajšie účinky liekov používaných na liečbu poruchy somatických príznakov?

Odpoveď č. 3: Áno, ako pri každom lieku, aj pri užívaní liekov na liečbu poruchy somatických príznakov existuje riziko vedľajších účinkov. Medzi najčastejšie vedľajšie účinky SSRI a tricyklických antidepresív patrí nevoľnosť, bolesť hlavy, sucho v ústach, ospalosť a sexuálna dysfunkcia. Lieky proti úzkosti môžu spôsobiť ospalosť, rozmazané videnie a poruchy koordinácie. Je dôležité informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o všetkých vedľajších účinkoch, ktoré sa u vás môžu vyskytnúť, aby mohol v prípade potreby upraviť dávkovanie alebo prejsť na iný liek. Je tiež dôležité si uvedomiť, že nie u každého sa vedľajšie účinky vyskytnú a že prínos užívania liekov na SSD môže prevážiť nad možnými rizikami.

Zdroje použité v článku: