Mánia a BPD: pochopenie súvislostí

Mánia a BPD: pochopenie súvislosti

Mánia a hraničná porucha osobnosti (BPD) sú dve samostatné duševné poruchy, ktoré sa však často vyskytujú súčasne. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo sú tieto stavy, čo ich spôsobuje a ako ich možno liečiť.

Čo je mánia?

Mánia je stav zvýšenej alebo podráždenej nálady, energie a úrovne aktivity. Je to jedna z definičných charakteristík bipolárnej poruchy. Počas manickej epizódy sa jedinec môže cítiť euforicky, má zvýšenú energiu a zníženú potrebu spánku a správa sa impulzívne alebo bezohľadne.

Čo je hraničná porucha osobnosti (BPD)?

BPD je porucha osobnosti charakterizovaná vzorcom intenzívnych a nestabilných emócií, skresleným pocitom vlastného ja a nestabilnými vzťahmi s ostatnými. U ľudí s BPD sa často vyskytujú intenzívne zmeny nálad, impulzívne správanie a intenzívny strach z opustenia.

Čo spôsobuje mániu a BPD?

Presná príčina mánie a BPD nie je známa, ale predpokladá sa, že sa na nej podieľa kombinácia genetických faktorov, faktorov životného prostredia a chemických faktorov mozgu. Ľudia s duševnou chorobou v rodinnej anamnéze môžu byť vystavení vyššiemu riziku vzniku BPD a zvýšenému riziku sú vystavení aj ľudia s traumatickými zážitkami, ako je napríklad zneužívanie alebo zanedbávanie v detstve.

Ako sa lieči mánia a BPD?

Liečba mánie a BPD zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a terapie rozhovorom. Lieky, ako sú stabilizátory nálady a antipsychotiká, môžu pomôcť regulovať výkyvy nálady a znížiť impulzívne správanie. Terapia rozhovorom, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a dialektická behaviorálna terapia (DBT), môže ľuďom s BPD a mániou pomôcť regulovať ich emócie a vyvinúť zdravšie mechanizmy zvládania.

V závažných prípadoch môže byť potrebná hospitalizácia, aby sa zvládli manické príznaky a zabránilo sa ublíženiu sebe alebo iným.

Mánia a BPD sú komplexné duševné stavy, ktoré sa často vyskytujú súčasne. Hoci neexistuje liek, so správnou liečbou a podporou môžu ľudia s mániou a BPD viesť plnohodnotný a zmysluplný život. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky mánie alebo BPD, je dôležité čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc.

Ak ste v kríze alebo potrebujete okamžitú pomoc, zavolajte na Národnú linku prevencie samovrážd na číslo 1-800-273-TALK (8255) alebo na krízovú textovú linku 741741.

Názor od čitatela

Ahoj! Chcel som sa podeliť o niekoľko vlastných tipov a trikov na zvládanie mánie a BPD. S oboma týmito stavmi žijem už roky, a hoci to môže byť náročné, našiel som niekoľko vecí, ktoré mi naozaj pomohli.

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré som sa naučil, je mať pevnú rutinu starostlivosti o seba. Patrí sem cvičenie, zdravé stravovanie a dostatok spánku. Zistil som, že keď sa o seba starám, ľahšie regulujem svoju náladu a zvládam svoje impulzívne sklony.

Takisto odporúčam nájsť si dobrého terapeuta, ktorý sa špecializuje na liečbu BPD a mánie. Vyškolený odborník vám môže pomôcť pochopiť vaše spúšťače, vytvoriť zdravé mechanizmy zvládania a pracovať na základných problémoch, ktoré prispievajú k vašim príznakom.

Ďalšou užitočnou stratégiou na zvládanie mánie je mať vytvorený systém podpory. Môže to byť sieť priateľov a rodiny alebo podporná skupina pre ľudí s BPD a mániou. Možnosť rozprávať sa s inými ľuďmi, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, môže byť nesmierne prospešná.

Nakoniec je dôležité, aby ste boli otvorení a úprimní k svojmu lekárovi, pokiaľ ide o vaše príznaky a vedľajšie účinky akýchkoľvek liekov, ktoré môžete užívať. Úzka spolupráca s vaším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vám môže pomôcť nájsť najlepší plán liečby pre vaše jedinečné potreby.

Celkovo je dôležité si uvedomiť, že cesta každého človeka s mániou a BPD je iná. Môže trvať určitý čas, kým nájdete to, čo vám najlepšie vyhovuje, ale nestrácajte nádej! So správnou podporou a starostlivosťou je možné žiť plnohodnotný život s týmito stavmi.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aká je súvislosť medzi mániou a hraničnou poruchou osobnosti (BPD)?

Odpoveď č. 1: Mánia a BPD sú dve samostatné duševné poruchy, ktoré sa však často vyskytujú súčasne. Mánia je stav zvýšenej alebo podráždenej nálady, energie a úrovne aktivity, ktorý je charakteristickým znakom bipolárnej poruchy. BPD je porucha osobnosti charakterizovaná vzorcom intenzívnych a nestabilných emócií, skresleným pocitom seba samého a nestabilnými vzťahmi s ostatnými. Ľudia s BPD často zažívajú intenzívne zmeny nálad, impulzívne správanie a intenzívny strach z opustenia. Keď sa mánia a BPD vyskytujú spoločne, môže to viesť ku komplexnej a náročnej kombinácii príznakov, ktoré si vyžadujú špecializovanú starostlivosť a liečbu.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje mániu a BPD?

Odpoveď č. 2: Presná príčina mánie a BPD nie je známa, ale predpokladá sa, že sa na nej podieľa kombinácia genetických faktorov, faktorov životného prostredia a chemických faktorov mozgu. Ľudia s duševnou chorobou v rodinnej anamnéze môžu byť vystavení vyššiemu riziku vzniku BPD a zvýšenému riziku sú vystavení aj ľudia s traumatickými zážitkami, ako je napríklad zneužívanie alebo zanedbávanie v detstve. Predpokladá sa tiež, že k rozvoju týchto stavov môže prispieť chémia mozgu a štrukturálne rozdiely.

Otázka č. 3: Ako sa lieči mánia a BPD?

Odpoveď č. 3: Liečba mánie a BPD zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a terapie rozhovorom. Lieky, ako sú stabilizátory nálady a antipsychotiká, môžu pomôcť regulovať výkyvy nálady a znížiť impulzívne správanie. Terapia rozhovorom, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a dialektická behaviorálna terapia (DBT), môže ľuďom s BPD a mániou pomôcť regulovať ich emócie a vyvinúť zdravšie mechanizmy zvládania. V závažných prípadoch môže byť potrebná hospitalizácia, aby sa zvládli manické príznaky a zabránilo sa ublíženiu sebe alebo iným. Je dôležité úzko spolupracovať so zdravotníckym pracovníkom, aby ste našli najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby, pretože každý prípad je jedinečný.Zdroje použité v článku: