Panická porucha: Ako rozpoznať príznaky a získať pomoc

Panická porucha: Ako rozpoznať príznaky a získať pomoc

Panická porucha je typ úzkostnej poruchy charakterizovanej náhlymi, intenzívnymi a opakovanými epizódami strachu a úzkosti, známymi ako záchvaty paniky. Tieto záchvaty paniky môžu trvať od niekoľkých minút do niekoľkých hodín a môžu sa objaviť náhle, dokonca aj bez zjavného spúšťača alebo stresora.

Ak máte podozrenie, že vy alebo niekto, koho poznáte, trpí panickou poruchou, je dôležité porozumieť jej príznakom a vyhľadať odbornú pomoc.

Príznaky panickej poruchy

 • Náhle, intenzívne a ohromujúce pocity strachu a úzkosti, často sprevádzané fyzickými príznakmi, ako je búšenie srdca, potenie, tras a dýchavičnosť.
 • Bolesť na hrudi alebo nepríjemné pocity
 • Pocity dusenia alebo dusenia
 • závraty, nestabilita alebo mdloby
 • Pocity znecitlivenia alebo mravčenia
 • nevoľnosť alebo brušné ťažkosti
 • Pocity nereálnosti alebo odlúčenia od seba samého
 • strach zo straty kontroly, zo šialenstva alebo zo smrti

Príčiny panickej poruchy

Presné príčiny panickej poruchy ešte nie sú úplne objasnené, ale predpokladá sa, že v nich zohráva úlohu niekoľko faktorov vrátane:

 • Genetika: Panická porucha sa častejšie vyskytuje u ľudí, ktorí majú v rodine úzkostné poruchy alebo depresiu.
 • Chemické zloženie mozgu: Predpokladá sa, že nerovnováha neurotransmiterov, chemických poslov v mozgu, prispieva k vzniku panickej poruchy.
 • Životné udalosti: Traumatické udalosti, ako napríklad zneužívanie, strata alebo významné životné zmeny, môžu u niektorých osôb vyvolať panickú poruchu.
 • Osobnostné faktory: Ľudia s nízkym sebavedomím, sklonom k nadmerným obavám alebo ľudia, ktorí sa ľahko zľaknú, môžu byť náchylnejší na panickú poruchu

Možnosti liečby panickej poruchy

Dobrou správou je, že panická porucha je veľmi dobre liečiteľná a so správnou kombináciou terapie a liekov je väčšina ľudí s panickou poruchou schopná úspešne zvládať svoje príznaky a viesť zdravý a produktívny život.

Terapia

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Je to typ terapie, ktorá pomáha jednotlivcom identifikovať a vyvrátiť negatívne myšlienkové vzorce a správanie, ktoré prispievajú k panickej poruche.
 • Expozičná terapia: Typ terapie, pri ktorej sa jedinec postupne vystavuje veciam, ktorých sa bojí, v kontrolovanom prostredí, aby sa znížila úzkosť a zlepšili sa schopnosti zvládania.
 • Terapia založená na všímavosti: terapia, ktorá zdôrazňuje prítomnosť v danom okamihu, prijímanie myšlienok a pocitov bez posudzovania a učenie sa zvládať úzkosť a stres zdravým spôsobom

Lieky

 • Antidepresívne lieky: Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI) sa bežne predpisujú na liečbu panickej poruchy, pretože pomáhajú regulovať náladu a úzkosť
 • Benzodiazepíny: Druh liekov, ktoré môžu pomôcť zmierniť príznaky úzkosti vrátane záchvatov paniky, ale mali by sa používať opatrne, pretože môžu vytvárať návyk a viesť k závislosti

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, trpí panickou poruchou, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Odborník na duševné zdravie môže pomôcť diagnostikovať stav, vytvoriť plán liečby a poskytnúť podporu a zdroje na zvládnutie príznakov a zlepšenie celkovej kvality života.

Pamätajte, že nie ste sami a pomoc je dostupná. So správnou liečbou a podporou je možné zvládnuť panickú poruchu a žiť plnohodnotný život.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Chcel som k tomuto článku pridať svoju osobnú skúsenosť s panickou poruchou. Pred niekoľkými rokmi mi bola diagnostikovaná panická porucha a môžem potvrdiť, aká vyčerpávajúca a zdrvujúca môže byť. So správnou liečbou a podporou som však dokázal úspešne zvládať svoje príznaky a viesť plnohodnotný život.

Jeden z tipov, ktorý mi skutočne pomohol, bolo osvojenie si techník hlbokého dýchania. Kedykoľvek som začal pociťovať príznaky prichádzajúceho záchvatu paniky, sústredil som sa na pomalé, hlboké dýchanie a počítanie do 10. To mi pomohlo spomaliť srdcovú frekvenciu a upokojiť telo, vďaka čomu som záchvat ľahšie zvládol.

Ďalším užitočným nástrojom pre mňa bolo vedenie denníka na sledovanie mojich záchvatov paniky. Zapisoval som si dátum, čas a okolnosti každého záchvatu, ako aj to, čo som urobil, aby som ho zvládol. Pomohlo mi to identifikovať vzorce a spúšťače a dalo mi to pocit kontroly a moci nad mojím stavom.

Ak bojujete s panickou poruchou, vrelo odporúčam vyhľadať odbornú pomoc a nájsť terapeuta, ktorý sa špecializuje na liečbu úzkostných porúch. Odborník na duševné zdravie vám pomôže vytvoriť individuálny plán liečby a poskytne vám nástroje a stratégie na zvládanie vašich príznakov.

Takisto sa nebojte osloviť svojich blízkych a povedať im, čím prechádzate. Mať podporný systém môže mať na vašej ceste k uzdraveniu veľký význam.

Dávajte na seba pozor a pamätajte, že v tom nie ste sami.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je panická porucha?

Odpoveď č. 1: Panická porucha je typ úzkostnej poruchy, ktorá sa vyznačuje opakovanými a náhlymi epizódami intenzívneho strachu alebo hrôzy, známymi ako záchvaty paniky. Záchvaty paniky zvyčajne trvajú niekoľko minút a môžu spôsobiť celý rad fyzických a psychických príznakov, ako je potenie, trasenie, búšenie srdca, bolesť na hrudi a pocit blížiacej sa skazy. Panická porucha sa diagnostikuje vtedy, keď jedinec pravidelne zažíva záchvaty paniky a strach z ďalšieho záchvatu začne zasahovať do jeho každodenných aktivít a kvality života.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje panickú poruchu?

Odpoveď č. 2: Presná príčina panickej poruchy nie je úplne objasnená, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických, environmentálnych a psychologických faktorov. Niektoré štúdie naznačujú, že panická porucha sa môže vyskytovať v rodinách, čo naznačuje genetickú zložku. Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu prispieť k vzniku panickej poruchy, patria stresujúce životné udalosti, ako napríklad trauma alebo strata, a anamnéza duševných porúch, ako napríklad depresia alebo úzkosť. Okrem toho niektoré zdravotné stavy, ako napríklad problémy so srdcom alebo poruchy štítnej žľazy, môžu spôsobovať príznaky, ktoré napodobňujú záchvaty paniky, a niekedy môžu u náchylných osôb vyvolať panickú poruchu.

Otázka č. 3: Ako sa lieči panická porucha?

Odpoveď č. 3: Panická porucha sa zvyčajne lieči kombináciou liekov a psychoterapie. Antidepresíva a lieky proti úzkosti, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a benzodiazepíny, môžu pomôcť znížiť frekvenciu a závažnosť záchvatov paniky a zlepšiť celkové príznaky úzkosti. Účinnou liečbou panickej poruchy je aj psychoterapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), ktorá môže jednotlivcom pomôcť naučiť sa stratégie zvládania, identifikovať a zmeniť negatívne myšlienkové vzorce a riešiť všetky základné psychologické faktory, ktoré môžu prispievať k záchvatom paniky. V niektorých prípadoch sa na čo najúčinnejšiu liečbu panickej poruchy môže odporučiť kombinácia liekov a terapie. Je dôležité úzko spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby sa určil najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby a okolnosti.Zdroje použité v článku: