Pochopenie funkčnej neurologickej symptomatickej poruchy a jej liečby

Pochopenie funkčnej neurologickej symptómovej poruchy a jej liečby

Funkčná neurologická symptómová porucha (FNSD), známa aj ako konverzná porucha, je komplexný neurologický stav, ktorý spôsobuje fyzické príznaky, ako je slabosť alebo tras, bez jasnej fyzickej príčiny. Tento stav môže byť nepríjemný pre tých, ktorí ho zažívajú, ako aj pre ich rodiny a priateľov.

Príznaky FNSD

Príznaky FNSD sa môžu u jednotlivých osôb značne líšiť, ale niektoré bežné príznaky zahŕňajú:

 • Slabosť alebo ochrnutie končatiny alebo skupiny svalov
 • tras alebo chvenie
 • Záchvaty
 • dvojité videnie
 • Strata videnia
 • Strata rovnováhy alebo koordinácie
 • Problémy s rečou alebo prehĺtaním

Je dôležité poznamenať, že tieto príznaky môžu byť veľmi podobné príznakom iných neurologických ochorení, ako je skleróza multiplex alebo Parkinsonova choroba.

Príčiny FNSD

Presná príčina FNSD nie je dobre známa, ale predpokladá sa, že súvisí s psychologickým a emocionálnym stresom. Tento stres môže vyvolať zmeny v nervovom systéme, ktoré spôsobujú fyzické príznaky. Medzi bežné spúšťacie faktory patria napr:

 • Traumatické udalosti, ako napríklad autonehoda alebo prírodná katastrofa.
 • emocionálny stres, napríklad smútok alebo úzkosť
 • chronická bolesť alebo choroba
 • Zneužívanie návykových látok

Diagnostika FNSD

Diagnostika FNSD môže byť náročná, pretože príznaky sú často podobné príznakom iných neurologických ochorení. Na presnú diagnózu je potrebné komplexné hodnotenie zdravotníckym pracovníkom. Toto hodnotenie môže zahŕňať:

 • fyzikálne a neurologické vyšetrenie
 • preskúmanie anamnézy
 • psychologické hodnotenie
 • zobrazovacie vyšetrenia, ako napríklad magnetická rezonancia alebo počítačová tomografia

Liečba FNSD

Liečba FNSD je často kombináciou fyzickej a psychologickej terapie. Medzi bežné spôsoby liečby patria:

 • Fyzikálna terapia na zlepšenie sily a koordinácie
 • lieky na kontrolu príznakov, ako je tras alebo záchvaty
 • kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) na pomoc pri zvládaní psychického stresu a úzkosti
 • terapie založené na všímavosti, ako je meditácia alebo joga
 • skupinová terapia na zlepšenie sociálnej podpory a zručností zvládania

Je dôležité spolupracovať so zdravotníckym pracovníkom, aby ste určili najlepší plán liečby pre vás.

FNSD môže byť zložitý a nepríjemný stav, ale vďaka správnej starostlivosti a liečbe sa mnohým ľuďom s FNSD podarí zlepšiť kvalitu života. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky FNSD, je dôležité vyhľadať pomoc zdravotníckeho pracovníka. So správnou podporou sa môžete naučiť zvládať príznaky FNSD a žiť plnohodnotný život.

Názor od čitatela

Zdravím všetkých! Už nejaký čas čítam články o FNSD a chcel som sa podeliť o niektoré vlastné tipy a triky, ktoré mi pomohli zvládnuť moje príznaky.

V prvom rade je dôležité nájsť si zdravotníckeho pracovníka, ktorému dôverujete a s ktorým sa cítite dobre. Mať podporný lekársky tím môže mať veľký význam pri zvládaní vašich príznakov a celkovej kvality života.

Ďalej odporúčam nájsť fyzioterapeuta, ktorý má skúsenosti s prácou s ľuďmi s FNSD. Fyzikálna terapia môže pomôcť zlepšiť silu, koordináciu a pohyblivosť a fyzioterapeut vám môže poskytnúť aj cvičenia, ktoré môžete vykonávať doma.

Okrem fyzikálnej terapie som zistil, že pri znižovaní úzkosti a stresu mi veľmi pomáhajú praktiky všímavosti, napríklad meditácia a joga. Snažím sa vyhradiť si na tieto praktiky aspoň 20-30 minút denne a zaznamenal som výrazné zlepšenie svojich príznakov.

Ďalším tipom, ktorý mám, je uistiť sa, že máte dostatok odpočinku a vyváženú stravu. Únava a nedostatok živín môžu zhoršiť príznaky FNSD, preto je nevyhnutné starať sa o seba a uistiť sa, že máte dostatok spánku a výživy.

Nakoniec, nebojte sa vyhľadať pomoc a podporu. Či už prostredníctvom podpornej skupiny, terapie alebo len rozhovoru s dôveryhodným priateľom alebo členom rodiny, mať silný podporný systém môže mať veľký význam pri zvládaní FNSD.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné pre ostatných, ktorí žijú s FNSD. Ak má niekto otázky alebo sa chce podeliť o vlastné skúsenosti, neváhajte a napíšte komentár nižšie. Dávajte na seba pozor!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je funkčná neurologická symptómová porucha (FNSD)?

Odpoveď č. 1: FNSD je stav, keď osoba pociťuje príznaky, ktoré nie sú vysvetliteľné známym neurologickým stavom alebo zdravotným ochorením. Tieto príznaky môžu zahŕňať motorické a senzorické príznaky, ako je slabosť alebo necitlivosť, alebo problémy s koordináciou a rovnováhou. Napriek týmto príznakom však lekárske testy a vyšetrenia nepreukážu žiadnu príčinu. Tieto príznaky sú často sprevádzané úzkosťou, stresom a depresiou a môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života človeka.

Otázka č. 2: Aké sú príznaky FNSD?

Odpoveď č. 2: Príznaky FNSD sa u jednotlivých osôb líšia, ale medzi bežné príznaky patria motorické a senzorické príznaky, ako je slabosť alebo necitlivosť, ako aj problémy s koordináciou a rovnováhou. Medzi ďalšie príznaky môžu patriť bolesti hlavy, závraty, poruchy videnia, tinnitus (zvonenie v ušiach), tras a ťažkosti s prehĺtaním. Tieto príznaky nie sú vysvetliteľné žiadnym známym neurologickým stavom alebo zdravotným ochorením a môžu spôsobiť značné ťažkosti a ovplyvniť každodenné aktivity človeka.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby FNSD?

Odpoveď č. 3: Na FNSD neexistuje liek, ale existujú rôzne možnosti liečby, ktoré môžu pomôcť zvládnuť príznaky a zlepšiť kvalitu života. Môžu zahŕňať fyzikálnu terapiu, kognitívno-behaviorálnu terapiu, lieky (napríklad lieky proti úzkosti a antidepresíva) a intervenčné postupy (napríklad injekcie botulotoxínu). Nájdenie správneho liečebného plánu sa bude líšiť od osoby k osobe a je dôležité spolupracovať so zdravotníckym pracovníkom, aby sa určil najlepší postup. Okrem týchto liečebných postupov môžu byť pri zmierňovaní príznakov a zlepšovaní celkovej pohody nápomocné aj postupy sebaobsluhy, ako je pravidelné cvičenie, cvičenia zamerané na všímavosť a techniky zvládania stresu.Zdroje použité v článku: