Pocit neskutočnosti: Riešenie symptómov derealizácie

Pocit nereálnosti: Symptómy derealizácie: Ako sa vyrovnať s príznakmi derealizácie

Derealizácia je bežný stav duševného zdravia, ktorý postihuje ľudí všetkých vekových kategórií. Vyznačuje sa pocitom odtrhnutia od reality, keď človek prežíva svet, akoby to bol sen. V tomto článku sa budeme zaoberať bežnými príznakmi, príčinami a možnosťami liečby derealizácie.

Príznaky derealizácie

 • Pocit odtrhnutia od reality
 • Pocit, že svet okolo vás nie je skutočný alebo je ako sen
 • Skreslené vnímanie času a priestoru
 • Pocity nereálnosti v známom prostredí a u ľudí
 • Emocionálna otupenosť

Príčiny derealizácie

Derealizácia môže byť spôsobená viacerými faktormi vrátane:

 • Trauma alebo stresujúce životné udalosti
 • Zneužívanie návykových látok alebo vedľajšie účinky liekov
 • Úzkosť a depresia
 • zdravotné ťažkosti, ako sú migrény alebo záchvaty
 • chronická bolesť alebo chronické ochorenie

Možnosti liečby

Derealizáciu možno liečiť kombináciou terapie, liekov a zmeny životného štýlu. Medzi najčastejšie možnosti liečby patria:

Terapia

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)
 • Terapia založená na všímavosti
 • Desenzibilizácia a reprocesing očnými pohybmi (EMDR)

Lieky

 • Antidepresíva
 • Lieky proti úzkosti
 • Antikonvulzíva

Zmeny životného štýlu

 • Cvičenie a fyzická aktivita
 • Správna hygiena spánku
 • Zdravá strava a hydratácia
 • techniky zvládania stresu, ako je meditácia alebo joga

Ak pociťujete príznaky derealizácie, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Odborník na duševné zdravie vám môže pomôcť diagnostikovať príčinu vašich príznakov a vypracovať plán liečby, ktorý je prispôsobený vašim špecifickým potrebám.

Na záver možno povedať, že derealizácia je komplexný stav duševného zdravia, ktorý môže mať významný vplyv na každodenný život človeka. Správnou liečbou je však možné zvládnuť a zmierniť príznaky a žiť plnohodnotný život.

Názor od čitatela

Zdravím všetkých! Chcel som sa podeliť o vlastnú skúsenosť s derealizáciou. S týmto stavom som bojoval niekoľko rokov a vyskúšal som mnoho rôznych spôsobov liečby, ale nakoniec mi najlepšie pomohla kombinácia terapie a cvičení všímavosti.

Jeden z tipov, o ktorý by som sa chcel podeliť, je snažiť sa zostať v prítomnom okamihu. Kedykoľvek som mal pocit, že sa mi realita vzďaľuje, prestal som robiť to, čo som robil, a sústredil som sa na svoje dýchanie. Zhlboka som sa nadýchol a pri každom nádychu a výdychu som počítal do piatich. To mi pomohlo vrátiť sa do prítomného okamihu a pomohlo mi to cítiť sa viac uzemnený.

Dalším užitočným cvičením pre mňa bolo pravidelné cvičenie. Až 20-minútová prechádzka vonku každý deň mi pomohla zlepšiť náladu a zmierniť príznaky derealizácie. Zistil som tiež, že meditácia všímavosti a joga mi pomáhajú zvládať stres a úzkosť, ktoré môžu spúšťať epizódy derealizácie.

Nakoniec by som chcel zdôrazniť, že je dôležité byť k sebe trpezlivý a v prípade potreby vyhľadať odbornú pomoc. Derealizácia môže byť náročná na zvládnutie, ale s vytrvalosťou a správnou podporou je možné dosiahnuť výrazný pokrok. Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné pre ostatných, ktorí bojujú s derealizáciou.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je derealizácia?

Odpoveď č. 1: Derealizácia je duševný stav charakterizovaný pocitom odtrhnutia od reality, keď človek prežíva svet ako sen. Často ju sprevádza skreslené vnímanie času a priestoru, ako aj emocionálna otupenosť.

Otázka č. 2: Aké sú bežné príčiny derealizácie?

Odpoveď č. 2: Príčiny derealizácie môžu byť rôzne, ale medzi bežné faktory patria trauma alebo stresujúce životné udalosti, zneužívanie návykových látok alebo vedľajšie účinky liekov, úzkosť a depresia, zdravotné ťažkosti, ako sú migrény alebo záchvaty, a chronická bolesť alebo chronické ochorenie.

Otázka č. 3: Aké sú najúčinnejšie možnosti liečby derealizácie?

Odpoveď č. 3: Najúčinnejšie možnosti liečby derealizácie sa u jednotlivých ľudí líšia, ale môže pomôcť kombinácia terapie, liekov a zmeny životného štýlu. Medzi bežné terapie derealizácie patrí kognitívno-behaviorálna terapia (CBT), terapia založená na všímavosti a desenzibilizácia a reprocesing očných pohybov (EMDR). Medzi lieky používané na liečbu derealizácie patria antidepresíva, lieky proti úzkosti a antikonvulzíva. Zvládnuť príznaky môžu pomôcť aj zmeny životného štýlu, ako je cvičenie, správna hygiena spánku, zdravá strava a techniky zvládania stresu, napríklad meditácia alebo joga. Ak sa u vás prejavujú príznaky derealizácie, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc, pretože odborník na duševné zdravie môže pomôcť diagnostikovať príčinu vašich príznakov a vypracovať plán liečby prispôsobený vašim špecifickým potrebám.

Zdroje použité v článku: