Porucha so somatickými príznakmi: Pochopenie stavu, ktorý spôsobuje fyzické symptómy bez organickej príčiny

Somatická symptómová porucha: Pochopenie stavu, ktorý spôsobuje fyzické symptómy bez organickej príčiny

Somatická symptómová porucha (SSD) je stav, ktorý zahŕňa prítomnosť jedného alebo viacerých fyzických symptómov, ktoré sú obťažujúce alebo zasahujú do každodenného života, ale nemajú základné medicínske vysvetlenie. Tieto príznaky môžu byť spojené s výrazným utrpením, úzkosťou a depresiou, čo vedie k funkčnému poškodeniu a zníženiu kvality života. SSD sa diagnostikuje vtedy, keď sa zameranie na príznaky stane nadmerným alebo neprimeraným, čo spôsobuje výrazný distres a zhoršenie každodenného fungovania.

Príznaky poruchy so somatickými príznakmi

Príznaky SSD sa môžu veľmi líšiť, ale medzi najčastejšie patria:

 • Bolesť: Bolesť je jedným z najčastejších príznakov SSD a môže sa vyskytovať v rôznych častiach tela, napríklad v oblasti chrbta, hlavy, hrudníka a brucha. Bolesť môže byť opísaná ako pulzujúca, vystreľujúca, pálivá alebo bolestivá.

 • Únava: Ľudia so SSD môžu pociťovať pretrvávajúci pocit vyčerpania alebo únavy, a to aj po dobrom spánku. Môže to byť sprevádzané pocitom slabosti, ospalosti a ťažkosťami so sústredením.

 • Závraty: Závraty sú častým príznakom SSD a môžu sa prejavovať ako pocit nestability, závrat alebo akoby sa okolie točilo.

 • Tráviace príznaky: Ľudia so SSD môžu pociťovať tráviace príznaky, ako sú bolesti brucha, nevoľnosť, nadúvanie, zápcha alebo hnačka.

 • Dýchavičnosť: Niektorí jedinci so SSD môžu pociťovať dýchavičnosť, zrýchlené dýchanie alebo bolesť na hrudníku, a to aj bez fyzickej námahy.

 • Poruchy spánku: Osoby so SSD môžu mať problémy so zaspávaním alebo udržaním spánku, čo vedie k pocitom nepokoja, podráždenosti a únavy počas dňa.

Príčiny poruchy somatických príznakov

Presné príčiny SSD nie sú dobre známe, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu psychologických, sociálnych a biologických faktorov. Medzi rizikové faktory, ktoré sa spájajú so vznikom SSD, patria napr:

 • stresujúce životné udalosti: Vystavenie stresovým životným udalostiam, ako sú trauma, zneužívanie, strata blízkej osoby alebo finančné ťažkosti, môže vyvolať vznik SSD.

 • Osobnostné črty: Jedinci s určitými osobnostnými vlastnosťami, ako je vysoká úroveň úzkosti, neurotizmus alebo perfekcionizmus, môžu byť náchylnejší na vznik SSD.

 • Depresia a úzkosť: U ľudí s depresiou alebo úzkostnými poruchami je zvýšené riziko vzniku SSD.

 • Rodinná anamnéza: Rodinná anamnéza úzkosti alebo porúch nálady môže zvýšiť riziko vzniku SSD.

Diagnostika poruchy somatických príznakov

Diagnóza SSD je založená na komplexnom hodnotení odborníkom na duševné zdravie. Toto hodnotenie bude zahŕňať:

 • lekárske vyšetrenie: Lekárske zhodnotenie je potrebné na vylúčenie akýchkoľvek základných zdravotných ťažkostí, ktoré môžu byť príčinou symptómov. Môže zahŕňať fyzikálne vyšetrenie, laboratórne testy a zobrazovacie vyšetrenia.

 • Psychologické hodnotenie: Psychologické hodnotenie zahŕňa klinický rozhovor s cieľom posúdiť závažnosť a vplyv príznakov na každodenné fungovanie. Odborník na duševné zdravie môže tiež použiť štandardizovaný dotazník alebo hodnotiace škály na posúdenie prítomnosti depresie, úzkosti alebo iných duševných stavov.

 • Kritériá DSM-5:

Diagnóza SSD je založená na kritériách stanovených v Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch, piate vydanie (DSM-5). Na splnenie kritérií pre SSD musí jedinec pociťovať jeden alebo viac fyzických príznakov, ktoré sú obťažujúce alebo zasahujú do každodenného života, ale nemajú základné medicínske vysvetlenie. Zameranie na symptómy musí byť tiež nadmerné alebo neprimerané, musí spôsobovať výrazné utrpenie a zhoršovať každodenné fungovanie.

Liečba poruchy so somatickými príznakmi

Liečba SSD zvyčajne zahŕňa kombináciu psychologických a lekárskych zásahov. Medzi najúčinnejšie spôsoby liečby patria napr:

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): CBT je forma psychoterapie, ktorá sa zameriava na zmenu negatívnych vzorcov myslenia a správania súvisiacich s telesnými príznakmi.

 • Terapia založená na všímavosti: Terapia založená na všímavosti zahŕňa učenie sa sústrediť pozornosť na prítomný okamih, čím sa znižuje stres a úzkosť spojená s fyzickými príznakmi.

 • Antidepresívne lieky: Na zníženie príznakov úzkosti a depresie sa môžu predpísať antidepresíva, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI).

 • Liečba bolesti: Techniky zvládania bolesti, ako sú relaxačné techniky, hlboké dýchanie a progresívna svalová relaxácia, môžu pomôcť znížiť príznaky bolesti spojené so SSD.

 • Fyzikálna terapia: Fyzikálna terapia môže pomôcť zlepšiť pohyblivosť, znížiť bolesť a zvýšiť fyzickú funkčnosť.

Je dôležité čo najskôr vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie, ak máte fyzické príznaky, ktoré vás trápia alebo zasahujú do každodenného života. Vhodnou liečbou je možné zmierniť príznaky SSD a zlepšiť kvalitu života.

Na záver možno povedať, že somatická symptómová porucha je stav, ktorý zahŕňa prítomnosť jedného alebo viacerých fyzických symptómov, ktoré sú obťažujúce alebo zasahujú do každodenného života, ale nemajú základné medicínske vysvetlenie. Diagnostikuje sa vtedy, keď sa zameranie na symptómy stane nadmerným alebo neprimeraným, čo spôsobuje výrazné utrpenie a zhoršenie každodenného fungovania. Liečba SSD zvyčajne zahŕňa kombináciu psychologických a lekárskych intervencií, ako je kognitívno-behaviorálna terapia, terapia založená na všímavosti, antidepresíva, techniky liečby bolesti a fyzikálna terapia.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Ako človek, ktorý sám bojoval so somatickou symptomatickou poruchou, môžem potvrdiť, aký vplyv môže mať na každodenný život človeka. Okrem spomínaných liečebných postupov by som sa rád podelil o niekoľko osobných tipov a trikov, ktoré mi pomohli zvládnuť moje symptómy.

V prvom rade je dôležité mať silný systém podpory. Mať priateľov a rodinu, ktorí chápu a podporujú vašu cestu, môže mať veľký význam. Odporúčam tiež nájsť si podpornú skupinu, kde sa môžete spojiť s ostatnými, ktorí prechádzajú podobnými skúsenosťami.

Pokiaľ ide o starostlivosť o seba, pravidelný pohyb pre mňa znamenal zmenu. Aj obyčajná prechádzka alebo ľahká joga môžu pomôcť znížiť stres a úzkosť a zlepšiť fyzické funkcie. Dôležité je tiež uprednostniť spánok a uistiť sa, že si dostatočne oddýchnete. Osobne som zistil, že keď sa pred spaním uvoľním nejakou relaxačnou činnosťou, napríklad čítaním alebo meditáciou, ľahšie zaspím.

Ďalším užitočným tipom je viesť si denník. Zapisovanie myšlienok a pocitov môže pomôcť spracovať vaše emócie a urobiť ich menej zdrvujúcimi. Do denníka si tiež rád zapisujem svoje fyzické príznaky, ako aj to, ktoré činnosti alebo spúšťače ich môžu zhoršovať. Tieto informácie môžete následne poskytnúť svojmu odborníkovi na duševné zdravie, čo vám pomôže pri tvorbe plánu liečby.

Nakoniec, nebojte sa vyhľadať pomoc. Cesta k zotaveniu môže byť náročná, ale je dôležité si uvedomiť, že nie ste sami a že pomoc je dostupná. Či už ide o terapiu, lieky alebo kombináciu oboch, existujú možnosti liečby, ktoré môžu pomôcť zvládnuť príznaky SSD a zlepšiť kvalitu života.

Pokračujte v dobrej práci a zdieľajte užitočné články, ako je tento!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je somatická symptómová porucha (SSD)?

Odpoveď č. 1: Somatická symptómová porucha (SSD) je stav, pri ktorom osoba pociťuje jeden alebo viac fyzických symptómov, ktoré sú obťažujúce alebo zasahujú do každodenného života, ale nemajú základné medicínske vysvetlenie. Zameranie na symptómy sa stáva nadmerným alebo neprimeraným, čo spôsobuje výrazné utrpenie a zhoršenie každodenného fungovania. Diagnóza SSD je založená na kritériách stanovených v Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch, piate vydanie (DSM-5).

Otázka č. 2: Aké sú bežné príznaky somatickej symptómovej poruchy (SSD)?

Odpoveď č. 2: Bežné príznaky poruchy so somatickými príznakmi (SSD) sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivca, ale často zahŕňajú fyzické príznaky, ako sú bolesť, únava, gastrointestinálne ťažkosti alebo neurologické príznaky. Tieto príznaky môžu byť obťažujúce a zasahovať do každodenného života. U jedincov so SSD sú bežné aj sprievodné príznaky úzkosti a depresie.

Otázka č. 3: Ako sa lieči porucha so somatickými príznakmi (SSD)?

Odpoveď č. 3: Liečba poruchy so somatickými príznakmi (SSD) zvyčajne zahŕňa kombináciu psychologických a lekárskych zásahov. Medzi najúčinnejšie spôsoby liečby patrí kognitívno-behaviorálna terapia, terapia založená na všímavosti, antidepresíva, techniky liečby bolesti a fyzikálna terapia. Konkrétny plán liečby bude závisieť od jednotlivca a jeho jedinečného súboru príznakov a okolností. Je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie, aby sa vypracoval individuálny plán liečby, ktorý sa zameria na špecifické potreby jednotlivca.Zdroje použité v článku: