Posttraumatická stresová porucha: Príznaky, príčiny a možnosti liečby

Posttraumatická stresová porucha: Príznaky, príčiny a možnosti liečby

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je duševné ochorenie, ktoré sa môže vyskytnúť po traumatizujúcej udalosti, ako je vojna, prírodné katastrofy, sexuálne napadnutie alebo vážna nehoda. Môže spôsobiť intenzívne pocity úzkosti a ovplyvniť schopnosť človeka normálne fungovať v každodennom živote.

Príznaky posttraumatickej stresovej poruchy

Príznaky posttraumatickej stresovej poruchy sa môžu u jednotlivých osôb líšiť, ale môžu zahŕňať:

 • opätovné prežívanie traumatickej udalosti prostredníctvom vtieravých spomienok, zábleskov a nočných môr
 • vyhýbanie sa pripomienkam traumy, ako sú miesta, ľudia alebo činnosti
 • negatívne zmeny v myšlienkach a pocitoch vrátane pocitov viny, hanby, hnevu a beznádeje
 • hyperaktivita vrátane pocitu ľahkého vyľakania, podráždenosti alebo problémov so spánkom

Príznaky sa môžu objaviť bezprostredne po traumatickej udalosti alebo sa môžu objaviť až po niekoľkých týždňoch, mesiacoch alebo dokonca rokoch.

Príčiny posttraumatickej stresovej poruchy

Presná príčina PTSD nie je známa, ale riziko vzniku tejto poruchy môže zvyšovať niekoľko faktorov, vrátane

 • intenzita a trvanie traumatickej udalosti
 • psychické ochorenie alebo zneužívanie návykových látok v minulosti
 • nedostatok podpory zo strany rodiny alebo priateľov
 • osobnostné črty, ktoré sťažujú zvládanie stresu

Možnosti liečby posttraumatickej stresovej poruchy

Pre osoby s PTSD je k dispozícii niekoľko účinných možností liečby vrátane:

 • Psychoterapia: Rozhovor s vyškoleným odborníkom na duševné zdravie môže jednotlivcom pomôcť spracovať ich traumu a naučiť sa zručnosti zvládania.
 • Lieky: Antidepresíva, betablokátory a iné lieky môžu pomôcť zmierniť príznaky úzkosti, depresie a nespavosti.
 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): CBT učí jednotlivcov zmeniť negatívne vzorce myslenia a správania, ktoré prispievajú k príznakom posttraumatickej stresovej poruchy
 • Desenzibilizácia a reprocesing očnými pohybmi (EMDR): EMDR je typ terapie, ktorá využíva očné pohyby alebo iné formy obojstrannej stimulácie, aby pomohla jednotlivcom spracovať traumatické spomienky

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky posttraumatickej stresovej poruchy, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. PTSD je liečiteľné ochorenie a pri správnej kombinácii terapie a liekov môžu jednotlivci zaznamenať výrazné zlepšenie svojich príznakov a kvality života.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Sám som bojoval s posttraumatickou stresovou poruchou a zistil som, že pri zvládaní mojich príznakov mi neuveriteľne pomohlo zaradenie cvičenia a cvičení všímavosti do každodennej rutiny. Takisto vrelo odporúčam hľadať podporu u blízkych a v podpornej skupine. Obklopenie sa podpornou komunitou môže mať na vašej ceste k zotaveniu veľký význam. Okrem toho je dôležité si uvedomiť, že liečenie si vyžaduje čas a nie je hanbou vyhľadať odbornú pomoc. Kombinácia terapie, liekov a starostlivosti o seba môže viesť k výraznému zlepšeniu príznakov a celkovej pohody. Pokračujte v dobrej práci!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je posttraumatická stresová porucha (PTSD)?

Odpoveď č. 1: Posttraumatická stresová porucha je duševné ochorenie, ktoré sa môže vyvinúť po tom, čo človek zažije traumatickú udalosť, ako je boj, prírodná katastrofa, sexuálny útok alebo ťažká nehoda, alebo je jej svedkom. Vyznačuje sa opakujúcimi sa vtieravými myšlienkami, spomienkami a nočnými morami súvisiacimi s traumatickou udalosťou a môže zahŕňať aj príznaky, ako sú úzkosť, vyhýbavé správanie a emocionálna otupenosť.

Otázka č. 2: Aké sú bežné príznaky posttraumatickej stresovej poruchy?

Odpoveď č. 2: Medzi bežné príznaky posttraumatickej stresovej poruchy patria: opakujúce sa vtieravé myšlienky alebo spomienky na traumatickú udalosť, nočné mory, flashbacky, vyhýbanie sa ľuďom, miestam alebo veciam, ktoré pripomínajú traumatickú udalosť, negatívne zmeny myšlienok a nálady, podráždenosť a výbuchy hnevu, pocity viny alebo hanby, ťažkosti so spánkom a ťažkosti so sústredením.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby posttraumatickej stresovej poruchy?

Odpoveď č. 3: Najúčinnejšia liečba PTSD často zahŕňa kombináciu terapie a liekov. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) je typ terapie, ktorý sa zameriava na pomoc jednotlivcom identifikovať a zmeniť negatívne vzorce myslenia a správania. Expozičná terapia zahŕňa postupnú konfrontáciu so spúšťačmi súvisiacimi s traumatizujúcou udalosťou v kontrolovanom prostredí. Medzi možnosti liečby patria selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a iné antidepresíva, ako aj betablokátory, ktoré pomáhajú zvládať fyzické príznaky, ako je rýchly tep alebo potenie. Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby sa určil najlepší spôsob liečby pre každého jednotlivca.Zdroje použité v článku: