Príznaky mánie: Na čo si dať pozor a ako ich zvládnuť

Príznaky mánie: Na čo si dávať pozor a ako ich zvládnuť

Mánia je stav zvýšenej alebo podráždenej nálady, energie a úrovne aktivity, ktorý sa môže vyskytovať pri rôznych psychiatrických poruchách, ako je bipolárna porucha, mánia vyvolaná liekmi a psychotické poruchy. Ak sa mánia nelieči, môže viesť k výraznému zhoršeniu funkčnosti, hospitalizácii a dokonca k samovražde. V tomto článku sa budeme venovať bežným príznakom mánie, jej príčinám a spôsobom jej zvládania.

Príznaky mánie

Príznaky mánie možno rozdeliť do troch hlavných kategórií: afektívne, behaviorálne a kognitívne.

Afektívne príznaky

 • Zvýšená alebo podráždená nálada
 • Zvýšené sebavedomie alebo grandióznosť
 • Znížená potreba spánku
 • Zvýšená zhovorčivosť
 • Pretekárske myšlienky

Príznaky správania

 • Zvýšená aktivita zameraná na cieľ alebo psychomotorická agitovanosť
 • Nadmerné zapájanie sa do príjemných činností, ktoré majú vysoký potenciál bolestivých následkov (napr. nákupné výlety, sexuálna promiskuita alebo nerozumné obchodné investície)
 • Impulzívnosť
 • Bezohľadnosť

Kognitívne príznaky

 • Roztržitosť
 • Únik myšlienok
 • Bludy veľkoleposti alebo prenasledovania

Je dôležité si uvedomiť, že tieto príznaky musia byť prítomné aspoň jeden týždeň, aby mohli byť diagnostikované ako mánia. Okrem toho musia tieto príznaky spôsobovať významné zhoršenie v sociálnej, pracovnej alebo inej dôležitej oblasti fungovania.

Príčiny mánie

Presná príčina mánie nie je známa, ale predpokladá sa, že je výsledkom súhry genetických, biologických a environmentálnych faktorov. Medzi najčastejšie príčiny mánie patria:

 • Bipolárna porucha: Mánia je charakteristickým znakom bipolárnej poruchy.
 • Užívanie návykových látok: Užívanie látok, najmä stimulantov, ako je kokaín alebo amfetamíny, môže vyvolať mániu.
 • Zdravotné ťažkosti: Niektoré zdravotné stavy, ako napríklad hypotyreóza alebo poranenie mozgu, môžu viesť k mánii.
 • Lieky: Niektoré lieky, napríklad antipsychotiká alebo steroidy, môžu spôsobiť mániu ako vedľajší účinok.

Ako zvládnuť mániu

Mánia je liečiteľný stav, ale účinný manažment si vyžaduje kombináciu farmakologických a psychosociálnych intervencií.

Lieky

Prvou líniou liečby mánie sú zvyčajne lieky na stabilizáciu nálady, ako sú lítium, kyselina valproová alebo atypické antipsychotiká. Antidepresívam sa pri mánii zvyčajne vyhýbame, pretože môžu zhoršiť manické príznaky.

Psychoterapia

Okrem farmakoterapie môže pri zvládaní mánie zohrávať úlohu aj psychoterapia. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a terapia zameraná na rodinu (FFT) sa ukázali ako účinné pri liečbe mánie u jedincov s bipolárnou poruchou.

Zmeny životného štýlu

Pri zvládaní mánie môžu pomôcť aj zmeny životného štýlu. Môžu zahŕňať napr:

 • Pravidelné cvičenie
 • Udržiavanie konzistentného spánkového režimu
 • Vyhýbanie sa užívaniu návykových látok
 • dodržiavanie zdravej stravy

Núdzová liečba

V závažných prípadoch mánie môže byť potrebná hospitalizácia na stabilizáciu a zabránenie ublíženia sebe alebo iným. Elektrokonvulzívna terapia (ECT) sa môže použiť aj ako posledná možnosť v závažných prípadoch, ktoré nereagujú na inú liečbu.

Na záver možno povedať, že mánia je komplexný stav, ktorý môže viesť k významnému funkčnému poškodeniu, ak sa nelieči. Rozpoznaním bežných príznakov mánie, pochopením jej príčin a znalosťou spôsobov jej zvládania môžu jednotlivci tento stav účinne riešiť a zlepšiť kvalitu svojho života. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky mánie, je dôležité vyhľadať liečbu.

Názor od čitatela

Wow, toto je naozaj komplexný článok o mánii! S bipolárnou poruchou žijem už roky a môžem potvrdiť, aké dôležité je vedieť, ako mániu zvládať. Chcel som len pridať niekoľko vlastných tipov a trikov, ktoré mi naozaj pomohli udržať si kontrolu nad príznakmi.

V prvom rade som zistil, že vedenie denníka nálad mi veľmi pomohlo pri sledovaní mojich príznakov a identifikácii spúšťačov. Dbám na to, aby som si zapisoval svoju náladu, úroveň energie, spánkový režim a všetko, čo mohlo prispieť k nejakým zmenám. Takto sa o to môžem podeliť so svojím lekárom a ten môže podľa toho upraviť moju liečbu.

Po druhé, zistil som, že cvičenie pre mňa zmenilo situáciu. Snažím sa každý deň venovať aspoň 30 minút miernemu cvičeniu, napríklad rýchlej chôdzi. Cvičenie mi pomáha nielen zlepšiť náladu, ale aj lepšie spať v noci. Zistil som tiež, že pri zvládaní mojich príznakov mi môže veľmi pomôcť aj tvorivé hobby, napríklad maľovanie alebo písanie.

Po tretie, naučil som sa, že je dôležité dodržiavať dôsledný spánkový režim. Dbám na to, aby som každý deň chodil spať a vstával v rovnakom čase, dokonca aj cez víkendy. Pomáha to regulovať môj cirkadiánny rytmus a výrazne to ovplyvňuje moju náladu a úroveň energie.

Napokon som zistil, že pri zvládaní mánie je veľmi dôležité mať silný podporný systém. Môžu to byť priatelia, rodina alebo podporná skupina. Mať ľudí, s ktorými sa môžete porozprávať a ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, môže mať veľký význam.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu ostatným, ktorí bojujú s mániou. Je to náročný stav, ale so správnymi nástrojmi a podporou je možné ho zvládnuť a viesť plnohodnotný život.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú príznaky mánie?

Odpoveď č. 1: Príznaky mánie sa môžu u jednotlivých ľudí líšiť, ale medzi najčastejšie príznaky patria:

Zvýšená alebo podráždená nálada
Zvýšená úroveň energie a aktivity
Znížená potreba spánku
Závodivé myšlienky
veľkolepé predstavy alebo bludy
Impulzívne alebo bezohľadné správanie
Zvýšená zhovorčivosť
Ľahká rozptýlenosť

Je dôležité poznamenať, že nie každý s mániou pociťuje všetky tieto príznaky a ich závažnosť sa tiež môže líšiť. Ak máte podozrenie, že vy alebo niekto, koho poznáte, môže mať mániu, je dôležité poradiť sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje mániu?

Odpoveď č. 2: Presná príčina mánie nie je úplne objasnená, ale predpokladá sa, že je výsledkom kombinácie genetických, environmentálnych a biochemických faktorov. Medzi bežné spúšťacie faktory mánie patria:

Nedostatok spánku
Zneužívanie návykových látok
Stres
Zmeny v užívaní liekov
zdravotné ťažkosti

Je dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste identifikovali všetky špecifické spúšťače vašej mánie a vypracovali plán zvládania.

Otázka č. 3: Ako sa lieči mánia?

Odpoveď č. 3: Liečba mánie zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov, psychoterapie a zmeny životného štýlu. Medzi lieky bežne používané na liečbu mánie patria stabilizátory nálady, antipsychotiká a antikonvulzíva. Pri zvládaní mánie môže byť nápomocná aj psychoterapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia. Zvládnuť príznaky môžu pomôcť aj zmeny životného štýlu, ako napríklad dodržiavanie dôsledného spánkového režimu a pravidelné cvičenie. je dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa určil najlepší plán liečby pre vaše konkrétne potreby. Liečba mánie často prebieha priebežne a vyžaduje si dôkladné sledovanie a úpravy podľa potreby.

Zdroje použité v článku: