Príznaky vs. symptómy: Príznaky: Ako ich rozlíšiť a prečo na tom záleží?

Príznaky vs. symptómy: Príznaky: Ako ich rozlíšiť a prečo na tom záleží?

Keď sa cítite zle alebo pociťujete zmenu zdravotného stavu, môže byť ťažké určiť, či ide o príznak alebo symptóm. Pochopenie rozdielu medzi nimi je kľúčové pri určovaní príčiny vášho zdravotného problému a hľadaní najvhodnejšej liečby.

Čo je to príznak?

Príznak je subjektívny zážitok, ktorý pociťuje pacient. Je to prejav zdravotného problému, ktorý hlási jedinec, ktorý ho prežíva. Medzi príklady symptómov patria napr:

 • Bolesť hlavy
 • Únava
 • Nevoľnosť
 • Bolesť svalov
 • Závraty

Príznaky sa zvyčajne opisujú tak, ako sa pacient cíti, a sú jedinečné pre každého jednotlivca.

Čo je to príznak?

Na druhej strane, príznak je objektívny dôkaz zdravotného problému, ktorý môžu pozorovať ostatní. Príznak môže vidieť, cítiť alebo merať niekto iný ako osoba, ktorá má problém. Medzi príklady príznakov patria napr:

 • Horúčka (meraná teplomerom)
 • Vyrážka (pozorovaná na koži)
 • Opuch (pozorovaný a nahmataný)
 • Zvýšená srdcová frekvencia (meraná pulzným oxymetrom)

Príznaky zvyčajne poukazujú na zdravotný problém a môžu pomôcť zdravotníckym pracovníkom stanoviť diagnózu.

Prečo je to dôležité

Poznanie rozdielu medzi príznakmi a symptómami je dôležité pre zdravotníckych pracovníkov a jednotlivcov, aby mohli správne diagnostikovať a liečiť zdravotné problémy. Zdravotnícky pracovník môže použiť príznaky a symptómy na vytvorenie diagnózy, ale často musí vykonať ďalšie testy na potvrdenie svojej diagnózy.

Človek môže mať napríklad bolesti hlavy a únavu, čo sú príznaky, ale príčinou týchto príznakov môže byť viacero rôznych stavov, napríklad bolesť hlavy, stres alebo základné ochorenie. Zdravotnícky pracovník môže na zistenie príčiny a stanovenie správnej diagnózy použiť ďalšie testy, napríklad krvný test.

Okrem toho sa plán liečby zdravotného problému bude líšiť v závislosti od toho, či sa u jednotlivca vyskytujú príznaky alebo symptómy. Napríklad bolesť hlavy a únava sa môžu liečiť odpočinkom a hydratáciou, zatiaľ čo horúčka, príznak, si môže vyžadovať agresívnejší prístup k liečbe, napríklad antibiotiká.

Na záver je dôležité pochopiť rozdiel medzi príznakmi a symptómami, pokiaľ ide o vaše zdravie. Poznanie, či sa u vás vyskytujú príznaky alebo symptómy, môže pomôcť zdravotníckym pracovníkom stanoviť správnu diagnózu a určiť najvhodnejší plán liečby. Ak si nie ste istí, či máte príznaky alebo symptómy, vždy je najlepšie poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Už roky bojujem s rôznymi zdravotnými problémami a naučil som sa, aké dôležité je pochopiť rozdiel medzi príznakmi a symptómami. Tu je niekoľko tipov a trikov, ktoré mi pomohli na mojej vlastnej ceste:

 1. Píšte si denník príznakov: Zapisovanie príznakov, ktoré pociťujem, kedy sa vyskytujú a ich závažnosť mi môže pomôcť identifikovať vzorce a potenciálne spúšťače. Tieto informácie môžu byť nesmierne cenné pri rozhovore s lekárom.

 2. Všímajte si zmeny vo svojom tele: Zmeny v tele môžu byť znakom zdravotného problému, preto je dôležité všímať si všetky zmeny, ktoré sa objavia. Môže ísť o zmeny farby pokožky, zmeny chuti do jedla a zmeny v úrovni energie.

 3. Neignorujte pretrvávajúce príznaky: Ignorovanie pretrvávajúcich príznakov môže viesť k vážnejším zdravotným problémom.

 4. Vzdelávajte sa: Rád sa vzdelávam o rôznych zdravotných stavoch, ktoré môžu spôsobovať podobné príznaky, aké mám ja. Tieto informácie mi môžu pomôcť viesť informovanejšie rozhovory s lekárom.

 5. Prevezmite aktívnu úlohu vo svojej zdravotnej starostlivosti: Nebojte sa klásť otázky, požiadať o dodatočné vyšetrenia alebo o druhý názor, ak sa vám diagnóza nepozdáva. Vaša zdravotná starostlivosť je vaša zodpovednosť a aktívne sa na nej podieľate, čo môže viesť k lepším zdravotným výsledkom.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné aj pre ostatných, ktorí sa tiež snažia orientovať vo svojom zdraví. Ďakujem za tento informatívny článok!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aký je rozdiel medzi príznakom a symptómom?

Odpoveď č. 1: Príznak je fyzická vlastnosť, ktorú môže vidieť alebo zmerať niekto iný ako osoba, ktorá ju zažíva. Napríklad vyrážka na koži je príznakom základného zdravotného stavu. Na druhej strane príznak je subjektívny zážitok nepríjemného pocitu alebo zmeny v tele, ktorý hlási osoba, ktorá ho zažíva. Napríklad únava alebo bolesť hlavy sú príznaky. Pochopenie rozdielu medzi príznakmi a symptómami je dôležité, pretože pomáha poskytovateľom zdravotnej starostlivosti presnejšie diagnostikovať zdravotný stav.

Otázka č. 2: Prečo je dôležité venovať pozornosť príznakom aj symptómom?

Odpoveď č. 2: Venovanie pozornosti príznakom aj symptómom môže poskytnúť komplexnejšie pochopenie zdravotného stavu človeka. Príznaky môžu poskytnúť objektívny dôkaz o zdravotnom stave, zatiaľ čo symptómy poskytujú pohľad na subjektívne prežívanie osoby. Napríklad horúčka je príznakom infekcie, ale bolesť hlavy a tela sú príznakmi infekcie. Príznaky aj symptómy sú dôležité v diagnostickom procese a môžu pomôcť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti určiť príčinu zdravotných problémov osoby.

Otázka č. 3: Ako môžem sledovať svoje príznaky a znaky?

Odpoveď č. 3: Jedným z účinných spôsobov, ako sledovať svoje príznaky a znaky, je viesť si denník príznakov. Ten môže zahŕňať zapisovanie príznakov, ktoré pociťujete, kedy sa vyskytujú a ich závažnosť. Môžete si tiež všímať akékoľvek zmeny vo vašom tele, napríklad zmeny farby pokožky alebo úrovne energie. Sledovanie vašich príznakov a symptómov vám môže pomôcť identifikovať vzorce a potenciálne spúšťače a môže to byť neuveriteľne cenná informácia, o ktorú sa môžete podeliť so svojím lekárom. Môžete tiež použiť rôzne aplikácie alebo nástroje na sledovanie zdravia, ktoré vám pomôžu sledovať vaše príznaky a znaky v priebehu času.Zdroje použité v článku: