PSC-17 Detský kontrolný zoznam symptómov: Identifikácia a zvládanie symptómov u detí

PSC-17 Kontrolný zoznam pediatrických symptómov: Identifikácia a zvládanie symptómov u detí

Kontrolný zoznam pediatrických symptómov (PSC-17) je široko používaným nástrojom pri posudzovaní problémov so správaním a emóciami u detí. Tento dotazník môže pomôcť identifikovať príznaky u detí, ktoré môžu vyžadovať ďalšie hodnotenie a liečbu.

Ako PSC-17 funguje?

PSC-17 je 17-položkový dotazník, ktorý vypĺňa rodič alebo opatrovník dieťaťa. Položky sú sériou výrokov o správaní a emóciách dieťaťa a rodič je požiadaný, aby ohodnotil frekvenciu výskytu každého príznaku na trojbodovej stupnici (0 = neplatí, 1 = do určitej miery alebo niekedy platí, 2 = veľmi platí alebo často platí).

Bežné symptómy hodnotené pomocou PSC-17

PSC-17 hodnotí rôzne symptómy, ktoré môžu poukazovať na problémy so správaním a emóciami u detí. Medzi tieto príznaky patria:

 • Úzkosť, ako sú obavy alebo strach
 • Depresia, ako napríklad pocit smútku alebo beznádeje
 • problémy s pozornosťou, ako napríklad ťažkosti s pozornosťou alebo sústredením sa
 • Agresivita, ako sú záchvaty hnevu alebo fyzické bitky
 • stiahnutie sa z hry, napríklad vyhýbanie sa sociálnym kontaktom alebo činnostiam
 • problémy so spánkom, ako napríklad ťažkosti so zaspávaním alebo udržaním spánku
 • Fyzické ťažkosti, ako sú bolesti hlavy alebo žalúdka
 • Hyperaktivita, ako je napríklad neposednosť alebo neustály pohyb
 • Impulzívnosť, ako napríklad konanie bez premýšľania
 • Opozičné správanie, ako napríklad hádky alebo vzdorovanie pravidlám

Interpretácia výsledkov PSC-17

Výsledky PSC-17 možno použiť na identifikáciu detí, ktoré môžu mať problémy so správaním a emóciami. Skóre 1 alebo vyššie v danej položke znamená, že symptóm je prítomný v určitom stupni. Skóre 2 alebo vyššie znamená, že symptóm spôsobuje výrazné ťažkosti alebo poruchy.

Je dôležité poznamenať, že vysoké skóre v dotazníku PSC-17 nemusí nevyhnutne znamenať, že dieťa má špecifickú poruchu duševného zdravia. Skôr naznačuje, že dieťa má príznaky, ktoré si vyžadujú ďalšie posúdenie odborníkom na duševné zdravie.

Zvládanie symptómov u detí

Liečba problémov so správaním a emóciami u detí sa líši v závislosti od konkrétneho dieťaťa a jeho špecifických potrieb. Niektoré bežné prístupy však zahŕňajú:

 • Psychoterapia, ako je kognitívno-behaviorálna terapia alebo terapia hrou
 • Lieky, ako sú antidepresíva alebo stimulanciá pri problémoch s pozornosťou
 • školenie rodičov, ktoré pomáhajú rodičom rozvíjať účinné stratégie na zvládanie správania ich dieťaťa
 • školské intervencie, ako napríklad prispôsobenie sa problémom s pozornosťou alebo stratégie riadenia správania v triede

Je dôležité úzko spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby sa určil najlepší postup na zvládnutie príznakov u detí. Včasná intervencia je kľúčom k zlepšeniu výsledkov a zníženiu vplyvu problémov so správaním a emóciami na každodenný život dieťaťa.

PSC-17 je cenným nástrojom na identifikáciu symptómov u detí, ktoré môžu potrebovať ďalšie hodnotenie a liečbu. Pochopenie výsledkov dotazníka a zvládnutie symptómov prostredníctvom vhodných intervencií môže mať významný pozitívny vplyv na kvalitu života dieťaťa.

Názor od čitatela

Ahoj všetci, chcel som sa podeliť o svoje skúsenosti s dotazníkom PSC-17 a zvládaním symptómov u detí. Mám 10-ročného syna, ktorý zápasil s úzkosťou a problémami s pozornosťou, a zistil som, že PSC-17 je užitočným nástrojom na identifikáciu týchto symptómov. Po vyplnení dotazníka sme v spolupráci s odborníkom na duševné zdravie vypracovali komplexný plán liečby, ktorý výrazne zmenil život môjho syna.

Jedným z tipov, o ktoré sa chcem podeliť s ostatnými rodičmi, je dôležitosť dôslednosti a štruktúry pri zvládaní symptómov. Zistili sme, že pravidelný režim pri spaní, domácich úlohách a iných aktivitách pomohol môjmu synovi cítiť sa bezpečnejšie a znížil jeho úzkosť. Tiež sme sa uistili, že sme stanovili jasné očakávania pre jeho správanie a poskytli sme mu pozitívne posilnenie, keď tieto očakávania splnil.

Ďalším tipom, ktorý mám, je uistiť sa, že sa staráte aj o seba. Byť rodičom dieťaťa s problémami v správaní a emocionálnymi problémami môže byť náročné a je dôležité uprednostniť vlastnú pohodu, aby ste mohli byť k dispozícii svojmu dieťaťu. Zistil som, že praktizovanie starostlivosti o seba, ako napríklad cvičenie a meditácia, mi pomohlo cítiť sa lepšie pripravený podporiť svojho syna.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu aj ostatným, ktorí sa pohybujú v systéme PSC-17 a zvládajú príznaky u detí. Môže to byť náročná cesta, ale so správnou podporou a zdrojmi je možné pozitívne ovplyvniť život vášho dieťaťa.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to kontrolný zoznam symptómov pre deti PSC-17 a čo hodnotí?

Odpoveď č. 1: PSC-17 Pediatric Symptom Checklist je skríningový nástroj, ktorý sa používa na identifikáciu behaviorálnych a emocionálnych symptómov u detí vo veku 4-18 rokov. Dotazník hodnotí 17 symptómov v oblastiach, ako sú úzkosť, depresia, problémy s pozornosťou a agresívne správanie. Je navrhnutý tak, aby poskytol komplexný pohľad na duševné zdravie dieťaťa a pomohol pri vypracovaní účinného plánu liečby.

Otázka č. 2: Kto by mal administrovať kontrolný zoznam symptómov pre deti PSC-17?

Odpoveď č. 2: Kontrolný zoznam symptómov pre deti PSC-17 zvyčajne administruje odborník na duševné zdravie, napríklad psychológ, psychiater alebo sociálny pracovník. Dotazník môže vyplniť aj učiteľ, školský poradca alebo iný pedagogický pracovník. Je dôležité, aby osoba, ktorá dotazník administruje, bola vyškolená na interpretáciu výsledkov a na ich použitie ako súčasť komplexného posúdenia duševného zdravia dieťaťa.

Otázka č. 3: Čo mám robiť, ak moje dieťa dosiahne vysoké skóre v kontrolnom zozname pediatrických symptómov PSC-17?

Odpoveď č. 3: Ak vaše dieťa dosiahne vysoké skóre v kontrolnom zozname detských symptómov PSC-17, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. Výsledky dotazníka by sa mali použiť ako súčasť komplexného posúdenia duševného zdravia vášho dieťaťa a na vypracovanie účinného plánu liečby. Odborník na duševné zdravie vám môže poskytnúť návod, aké kroky podniknúť ďalej, čo môže zahŕňať terapiu, lieky alebo iné spôsoby liečby. Okrem toho vám a vášmu dieťaťu môže poskytnúť podporu a zdroje, keď sa budete pohybovať v tomto procese.Zdroje použité v článku: