Rakovina štítnej žľazy: Tichý zabijak – pochopenie príznakov a liečby

Rakovina štítnej žľazy: Tichý zabijak – pochopenie príznakov a liečby

Štítna žľaza je žľaza v tvare motýľa umiestnená v prednej časti krku, ktorá produkuje hormóny regulujúce metabolizmus tela. Hoci je rakovina štítnej žľazy zriedkavá, môže sa vyskytnúť a často sa označuje ako “tichý zabijak”, pretože často nemá žiadne skoré príznaky a môže zostať roky neodhalená.

Príznaky rakoviny štítnej žľazy

V počiatočných štádiách rakovina štítnej žľazy nemusí spôsobovať žiadne príznaky, ale s rastom rakoviny môže spôsobovať:

 • hrčku alebo opuch na krku, niekedy označovanú ako uzlík
 • bolesť v prednej časti krku alebo v krku
 • zmeny hlasu, napríklad chrapot
 • problémy s prehĺtaním
 • zväčšené lymfatické uzliny na krku

Príčiny rakoviny štítnej žľazy

Presná príčina rakoviny štítnej žľazy nie je známa, ale medzi rizikové faktory patria:

 • Vystavenie žiareniu, napríklad pri lekárskej liečbe alebo ožarovaní
 • výskyt rakoviny štítnej žľazy v rodine
 • ženský pohlavie
 • vek nad 60 rokov

Diagnostika rakoviny štítnej žľazy

Diagnostika rakoviny štítnej žľazy sa často začína fyzikálnym vyšetrením krku a preskúmaním anamnézy pacienta. Ak sa zistí uzol štítnej žľazy, lekár môže nariadiť jedno alebo viacero z nasledujúcich vyšetrení:

 • Ultrazvuk: používa zvukové vlny na vytvorenie obrazu štítnej žľazy.
 • Aspirácia tenkou ihlou (FNA): tenkou ihlou sa odoberie malá vzorka buniek z uzla štítnej žľazy na analýzu.
 • Skenovanie štítnej žľazy: používa sa malé množstvo rádioaktívneho materiálu na vytvorenie obrazu štítnej žľazy

Liečba rakoviny štítnej žľazy

Možnosti liečby rakoviny štítnej žľazy zahŕňajú:

 • Chirurgický zákrok: Odstránenie celej štítnej žľazy (totálna tyreoidektómia) alebo len postihnutej časti (čiastočná tyreoidektómia).
 • Terapia rádioaktívnym jódom: Využíva malé množstvo rádioaktívneho jódu na zničenie rakovinových buniek v štítnej žľaze a všetkých zvyšných rakovinových buniek v tele.
 • Externá rádioterapia: Na usmrtenie rakovinových buniek sa používa vysokoenergetické žiarenie
 • Hormonálna terapia: Nahrádza hormóny normálne produkované štítnou žľazou na reguláciu metabolizmu

Konkrétny plán liečby bude závisieť od typu, veľkosti a štádia rakoviny, ako aj od celkového zdravotného stavu pacienta.

Rakovina štítnej žľazy môže byť tichým zabijakom, preto je dôležité uvedomiť si príznaky a navštíviť lekára, ak sa u vás objavia akékoľvek zmeny na krku alebo v hrdle. Včasné odhalenie a liečba môžu výrazne zlepšiť prognózu pacientov s rakovinou štítnej žľazy.

Je dôležité si uvedomiť, že rakovina štítnej žľazy je zriedkavá a väčšina uzlov štítnej žľazy nie je rakovinová. Ak vás však znepokojuje hrčka alebo opuch na krku, vždy je najlepšie nechať si ju skontrolovať lekárom.

Názor od čitatela

Ako pravidelný čitateľ tohto blogu som sa chcel podeliť o vlastné skúsenosti s rakovinou štítnej žľazy. Pred niekoľkými rokmi mi bola diagnostikovaná táto choroba a odvtedy som sa vydal na cestu, aby som sa o nej dozvedel čo najviac. Chcel som sa podeliť o niekoľko tipov a trikov, ktoré mi na tejto ceste pomohli.

V prvom rade je dôležité pochopiť, že kľúčom k úspechu je včasné odhalenie ochorenia. Nečakajte, kým sa príznaky prejavia, a navštívte lekára. Pravidelné prehliadky a samovyšetrenia môžu pomôcť včas zachytiť prípadné problémy. Dôležité je tiež poznať prípadnú rodinnú anamnézu rakoviny štítnej žľazy a prediskutovať ju so svojím lekárom.

Po druhé, vzdelávajte sa o ochorení a rôznych dostupných možnostiach liečby. Nebojte sa klásť otázky a vyhľadávať ďalšie názory. Dôležité je nájsť si lekára, ktorému dôverujete a s ktorým sa cítite dobre. Zistil som, že mať dobrý systém podpory, tak z medicínskeho, ako aj emocionálneho hľadiska, pre mňa znamenalo rozdiel.

Po tretie, nezanedbávajte počas tohto obdobia svoje duševné a emocionálne zdravie. Rakovina štítnej žľazy môže byť stresujúca a zdrvujúca skúsenosť a je dôležité starať sa o seba fyzicky aj psychicky. To môže znamenať, že si nájdete podpornú skupinu, vyhľadáte terapiu alebo sa budete venovať aktivitám znižujúcim stres, ako je cvičenie alebo meditácia.

Nakoniec, nestrácajte nádej. Rakovina štítnej žľazy je liečiteľná a existuje mnoho úspešných príbehov. So správnym plánom liečby a systémom podpory môžete získať späť svoje zdravie a viesť plnohodnotný, aktívny život.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu aj ostatným, ktorí čelia diagnóze rakoviny štítnej žľazy. Nezabudnite, že vo vedomostiach je sila a na tejto ceste nie ste sami.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú bežné príznaky rakoviny štítnej žľazy?

Odpoveď č. 1: Medzi najčastejšie príznaky rakoviny štítnej žľazy patrí hrčka alebo opuch na krku, ťažkosti s prehĺtaním, chrapot alebo zmena hlasu, pretrvávajúci kašeľ a bolesť v krku, hrdle alebo v uchu. Medzi ďalšie príznaky môže patriť úbytok hmotnosti, únava a zvýšené potenie. Je však dôležité si uvedomiť, že mnohé z týchto príznakov môžu byť spôsobené aj inými ochoreniami, preto je najlepšie navštíviť lekára, aby stanovil správnu diagnózu.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje rakovinu štítnej žľazy?

Odpoveď č. 2: Presná príčina vzniku rakoviny štítnej žľazy nie je známa, ale bolo identifikovaných niekoľko rizikových faktorov vrátane vystavenia žiareniu, výskytu tohto ochorenia v rodine a zväčšenej štítnej žľazy alebo strumy. Vyššie riziko vzniku rakoviny štítnej žľazy majú ženy, osoby staršie ako 60 rokov a osoby, ktoré boli v minulosti vystavené žiareniu.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby rakoviny štítnej žľazy?

Odpoveď č. 3: Možnosti liečby rakoviny štítnej žľazy závisia od typu a štádia rakoviny. Medzi bežné spôsoby liečby patrí chirurgické odstránenie postihnutej časti alebo celej štítnej žľazy, rádioterapia a hormonálna liečba. V niektorých prípadoch sa môže použiť rádioaktívny jód na zacielenie a zničenie rakovinových buniek. V niektorých prípadoch sa môže použiť aj chemoterapia. Je dôležité spolupracovať s lekárom na vypracovaní individuálneho plánu liečby na základe vašich individuálnych potrieb a špecifík vášho ochorenia.Zdroje použité v článku: