Rýchly nepravidelný srdcový tep: Príčiny, príznaky a možnosti liečby

Rýchly nepravidelný srdcový tep: Príčiny, príznaky a možnosti liečby

Rýchly a nepravidelný srdcový tep, známy aj ako arytmia, je stav, keď srdce bije príliš rýchlo, príliš pomaly alebo s nepravidelným rytmom. Môže spôsobiť nepríjemné pocity, búšenie srdca, bolesť na hrudníku a dokonca aj život ohrozujúce komplikácie. Pochopenie príčin, príznakov a možností liečby arytmie môže ľuďom pomôcť zvládnuť ich stav a znížiť riziko závažných komplikácií.

Príčiny rýchleho nepravidelného srdcového rytmu

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu prispieť k vzniku arytmie, vrátane:

 • Ochorenia srdca: Ochorenia srdca vrátane stavov, ako je srdcový infarkt, ochorenie srdcových chlopní a zlyhanie srdca, môžu viesť k arytmii.

 • Štrukturálne abnormality: Abnormality v štruktúre srdca, ako sú vrodené srdcové chyby alebo problémy s elektrickým systémom srdca, môžu tiež spôsobiť arytmiu.

 • Elektrofyziologické poruchy: Stav, ktorý ovplyvňuje elektrický systém srdca, ako napríklad syndróm dlhého QT intervalu alebo Brugadov syndróm, môže viesť k arytmii.

 • Zdravotné stavy: Niektoré zdravotné stavy, ako napríklad ochorenie štítnej žľazy, cukrovka alebo spánkové apnoe, môžu zvýšiť riziko arytmie.

 • Faktory životného štýlu: Zneužívanie návykových látok vrátane alkoholu a drog môže prispieť k vzniku arytmie. Fajčenie, obezita a stres môžu tiež zvýšiť riziko arytmie.

 • Lieky: Niektoré lieky, napríklad stimulanciá a antiarytmiká, môžu spôsobiť alebo zhoršiť arytmiu.

Príznaky rýchleho nepravidelného srdcového rytmu

Príznaky arytmie sa môžu líšiť v závislosti od typu arytmie a jej závažnosti. Medzi bežné príznaky arytmie patria:

 • Búšenie srdca: Rýchly alebo nepravidelný srdcový tep, ktorý sa prejavuje ako chvenie alebo búšenie v hrudníku.

 • Dýchavičnosť: Ťažkosti s dýchaním alebo pocit nedostatku vzduchu, najmä počas fyzickej aktivity.

 • Bolesť alebo tlak na hrudníku: Bolesť alebo tlak na hrudníku, ktoré môžu byť silné alebo náhle.

 • Závraty alebo mdloby: Pocit závratu alebo strata vedomia.

 • Únava: Pocit únavy alebo slabosti, najmä po fyzickej aktivite.

 • Závraty: Pocit závratu alebo nestability, najmä počas fyzickej aktivity.

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Možnosti liečby rýchleho nepravidelného srdcového rytmu

Liečba arytmie závisí od typu a závažnosti stavu, ako aj od príčiny, ktorá ho spôsobuje. Niektoré bežné možnosti liečby arytmie zahŕňajú:

 • Lieky: Lieky, ako sú beta-blokátory a blokátory vápnikových kanálov, môžu pomôcť regulovať srdcový rytmus a zmierniť príznaky.

 • Kardiostimulátor: Kardiostimulátor je malé zariadenie, ktoré sa implantuje pod kožu a vysiela do srdca elektrické impulzy na reguláciu jeho rytmu.

 • Implantovateľný kardioverter-defibrilátor (ICD): ICD je zariadenie, ktoré sa implantuje pod kožu a môže vysielať elektrické výboje na obnovenie normálneho rytmu srdca.

 • Katétrová ablácia: Počas tohto zákroku sa do srdca cez žilu v nohe zavedie katéter, ktorým sa zničí malá oblasť srdcového tkaniva, ktorá spôsobuje arytmiu.

 • Chirurgický zákrok: V niektorých prípadoch môže byť na odstránenie príčiny arytmie potrebný chirurgický zákrok.

Okrem týchto lekárskych zákrokov môžu zmeny životného štýlu, ako napríklad skoncovanie s fajčením, zníženie stresu a zdravá strava, pomôcť znížiť riziko arytmie a zvládnuť príznaky. Je dôležité úzko spolupracovať so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste určili najlepší plán liečby pre vás.

Je tiež dôležité uvedomiť si všetky spúšťače, ktoré môžu spôsobiť arytmiu, a podľa možnosti sa im vyhýbať. Medzi spúšťače môže patriť alkohol, kofeín a fyzická aktivita. Ak sa u vás objavia príznaky arytmie, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Dôležité sú aj pravidelné kontroly u vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby ste mohli sledovať stav a vykonať potrebné zmeny v liečebnom pláne. Správnou liečbou a manažmentom je možné znížiť riziko závažných komplikácií a žiť plnohodnotný a aktívny život s arytmiou.

Ak máte v rodinnej anamnéze arytmiu alebo iné ochorenia srdca, je dôležité prediskutovať vaše riziko s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zvážiť plánovanie pravidelných kontrol na sledovanie zdravia vášho srdca. Včasné odhalenie a liečba môžu pomôcť znížiť riziko závažných komplikácií a zlepšiť celkovú kvalitu vášho života.

Na záver možno povedať, že arytmia je stav, ktorý môže spôsobiť rýchly a nepravidelný srdcový tep. Pochopenie príčin, príznakov a možností liečby môže ľuďom pomôcť zvládnuť ich stav a znížiť riziko vážnych komplikácií. Pravidelné kontroly a zmena životného štýlu môžu tiež pomôcť znížiť riziko arytmie a zlepšiť celkové zdravie srdca.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Už niekoľko rokov žijem s arytmiou a naučila som sa niekoľko tipov a trikov, ktoré mi veľmi pomohli zvládnuť moje príznaky.

V prvom rade veľmi odporúčam nájsť si dobrý podporný systém, či už ide o priateľov a rodinu alebo podpornú skupinu pre ľudí s arytmiou. Mať ľudí, s ktorými sa môžete porozprávať a ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, môže mať veľký význam.

Pokiaľ ide o zmenu životného štýlu, zistila som, že cvičenie je skvelý spôsob, ako pomôcť zvládnuť arytmiu. Päť dní v týždni sa snažím o aspoň 30 minút mierneho cvičenia, napríklad rýchlej chôdze. Cvičenie pomáha zlepšiť kardiovaskulárne zdravie a môže pomôcť znížiť stres, ktorý môže spustiť arytmiu.

Takisto sa snažím dodržiavať zdravú stravu a vyhýbať sa potravinám, ktoré môžu spustiť arytmiu, napríklad veľkému množstvu kofeínu alebo alkoholu. Dbám na to, aby som jedla veľa ovocia a zeleniny a obmedzila príjem spracovaných potravín a nezdravých tukov.

Napokon vždy dbám na to, aby som pri sebe nosila preukaz, na ktorom je uvedené, že mám arytmiu, pre prípad núdze. Takisto dbám na to, aby som svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti informovala o akýchkoľvek zmenách v mojich príznakoch alebo o nových liekoch, ktoré užívam, pretože to môže mať vplyv na moju arytmiu.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné aj pre ostatných, ktorí žijú s arytmiou. Je dôležité si uvedomiť, že skúsenosti každého z nás sú jedinečné a môže trvať určitý čas, kým nájdete to, čo vám najlepšie vyhovuje. Ale so správnou liečbou, zmenou životného štýlu a podporou je možné žiť plnohodnotný a aktívny život s arytmiou.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo spôsobuje arytmiu?

Odpoveď č. 1: Arytmiu môže spôsobovať množstvo faktorov vrátane ochorenia srdca, poškodenia srdca, vysokého krvného tlaku, fajčenia, zneužívania alkoholu alebo drog, stresu a niektorých zdravotných ťažkostí, napríklad cukrovky a ochorenia štítnej žľazy. V niektorých prípadoch nie je presná príčina arytmie známa. Je dôležité prediskutovať vaše individuálne rizikové faktory a možné príčiny s vaším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Otázka č. 2: Aké sú príznaky arytmie?

Odpoveď č. 2: Príznaky arytmie sa môžu líšiť v závislosti od typu arytmie a jej závažnosti. Medzi bežné príznaky patrí rýchly alebo nepravidelný srdcový tep, búšenie srdca, závraty, únava, dýchavičnosť, bolesť na hrudníku a mdloby. Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Otázka č. 3: Ako sa lieči arytmia?

Odpoveď č. 3: Liečba arytmie závisí od typu arytmie, jej závažnosti a celkového zdravotného stavu a anamnézy jednotlivca. Možnosti liečby môžu zahŕňať lieky na reguláciu srdcového rytmu, zmenu životného štýlu, napríklad zníženie stresu a zmenu stravy, elektrickú kardioverziu, katétrovú abláciu alebo chirurgický zákrok. V niektorých prípadoch nemusí byť potrebná žiadna liečba. Je dôležité úzko spolupracovať so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste určili najlepší plán liečby pre vás.

Zdroje použité v článku: