Škála symptómov po otrase: Pochopenie závažnosti vášho zranenia

Škála symptómov po otrase: Pochopenie závažnosti vášho zranenia

Otras mozgu je traumatické poranenie mozgu, ku ktorému dochádza pri údere do hlavy alebo náraze, ktorý spôsobí odraz mozgu vo vnútri lebky. To môže viesť k dočasnému narušeniu funkcie mozgu a spôsobiť rôzne príznaky, ktoré môžu byť od miernych až po závažné. Na posúdenie závažnosti otrasu mozgu používajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti škálu postkontrakčných symptómov (PCSS).

Čo je to stupnica postkontrakčných symptómov?

PCSS je štandardizovaný nástroj používaný na hodnotenie a sledovanie príznakov osoby, ktorá utrpela otras mozgu. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pomáha určiť závažnosť zranenia a sledovať postup zotavovania v priebehu času. PCSS pozostáva z 22 príznakov, ktoré sa hodnotia na stupnici od 0 do 6, pričom 0 znamená žiadne príznaky a 6 znamená závažné príznaky.

Príznaky hodnotené pomocou PCSS

V rámci PCSS sa hodnotí 22 symptómov:

 • Bolesť hlavy
 • Závraty
 • Únava
 • Nevoľnosť
 • podráždenosť
 • Úzkosť
 • Depresia
 • Nespavosť
 • Ťažkosti so sústredením
 • Citlivosť na svetlo
 • Citlivosť na hluk
 • Strata rovnováhy
 • Rozmazané videnie
 • dvojité videnie
 • Zvonenie v ušiach
 • Zahmlievanie
 • Problémy s pamäťou
 • Pomalé myslenie
 • Pocit spomalenia
 • Necitlivosť alebo mravčenie
 • Ospalosť
 • Tlak v hlave
 • Smútok

Interpretácia skóre PCSS

Celkové skóre PCSS sa môže pohybovať od 0 do 132. Čím vyššie je skóre, tým závažnejšie sú príznaky. Nižšie je uvedený všeobecný návod na interpretáciu skóre PCSS:

 • 0-22: Mierne príznaky
 • 23-46: Stredne závažné príznaky
 • 47-70: Závažné príznaky
 • 71-132: veľmi závažné príznaky

Možnosti liečby

Liečba otrasu mozgu závisí od závažnosti príznakov a celkového zdravotného stavu jednotlivca. Vo väčšine prípadov sa mierne otrasy mozgu dajú liečiť odpočinkom, hydratáciou a voľnopredajnými liekmi proti bolesti hlavy. V závažnejších prípadoch môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odporučiť kombináciu liekov, fyzikálnej terapie a kognitívnej terapie, ktorá pomôže zvládnuť príznaky a urýchliť zotavenie.

Na záver možno konštatovať, že PCSS je pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dôležitým nástrojom na posúdenie a sledovanie príznakov osoby, ktorá utrpela otras mozgu. Poskytuje komplexné hodnotenie závažnosti poranenia a pomáha monitorovať priebeh zotavovania. Ak ste vy alebo niekto, koho poznáte, utrpeli otras mozgu, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc a nechať sa vyhodnotiť pomocou PCSS, aby sa zabezpečilo bezpečné a účinné zotavenie.

Názor od čitatela

Ahoj všetci, chcela som sa podeliť o vlastnú skúsenosť s príznakmi po otrase mozgu. Pred niekoľkými rokmi som utrpela mierny otras mozgu a zistila som, že mi pri zvládaní bolesti hlavy a únavy pomohla kombinácia odpočinku, hydratácie a voľnopredajných liekov proti bolesti. Zistila som však aj to, že zapojenie sa do ľahkej fyzickej aktivity, ako napríklad prechádzka alebo cvičenie jogy, mi pomohlo udržať rovnováhu a celkovú fyzickú pohodu. Okrem toho mi cvičenie všímavosti a hlboké dýchanie pomohlo zvládnuť úzkosť a depresiu.

Jednou z vecí, ktoré mi obzvlášť pomohli, bolo vedenie denníka, v ktorom som si každý deň zaznamenávala svoje príznaky a pocity. Vďaka tomu som mohla vidieť, ako sa časom zlepšujem, a mala som pocit kontroly a pokroku. Pomohlo mi aj obmedzenie vystavovania sa obrazovkám, pretože jas a stimulácia môžu zhoršiť príznaky, ako je citlivosť na svetlo a ťažkosti so sústredením.

Celkovo je dôležité počúvať svoje telo a byť k sebe počas procesu zotavovania trpezlivý. Každé zranenie a zotavovanie každého človeka je iné, preto je dôležité nájsť to, čo vám najlepšie vyhovuje. Ak sa cítite preťažení, neváhajte sa obrátiť na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo podpornú skupinu. Môžu vám počas tohto obdobia poskytnúť cenné zdroje a podporu. Veľa šťastia a zostaňte silní!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to škála symptómov po otrase (PCSS)?

Odpoveď č. 1: PCSS je štandardizovaný nástroj používaný na hodnotenie a sledovanie príznakov osoby, ktorá utrpela otras mozgu. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pomáha určiť závažnosť zranenia a sledovať postup zotavovania v priebehu času. PCSS pozostáva z 22 príznakov, ktoré sa hodnotia na stupnici od 0 do 6, pričom 0 znamená žiadne príznaky a 6 znamená závažné príznaky.

Otázka č. 2: Ktorých 22 príznakov sa hodnotí pomocou PCSS?

Odpoveď č. 2: 22 príznakov, ktoré sa hodnotia pomocou PCSS, sú bolesť hlavy, závraty, únava, nevoľnosť, podráždenosť, úzkosť, depresia, nespavosť, ťažkosti so sústredením, citlivosť na svetlo, citlivosť na hluk, strata rovnováhy, rozmazané videnie, dvojité videnie, zvonenie v ušiach, zahmlenie, problémy s pamäťou, spomalenie myslenia, pocit spomalenia, znecitlivenie alebo mravčenie, ospalosť, tlak v hlave a smútok.

Otázka č. 3: Aké je usmernenie pre interpretáciu skóre PCSS?

Odpoveď č. 3: Celkové skóre PCSS sa môže pohybovať od 0 do 132. Čím vyššie je skóre, tým závažnejšie sú príznaky. Nižšie je uvedené všeobecné usmernenie na interpretáciu skóre PCSS:

0-22: Mierne príznaky
23-46: Stredne závažné príznaky
47-70: Závažné príznaky
71-132: Veľmi závažné príznaky.Je dôležité si uvedomiť, že ide len o všeobecné pokyny a zotavenie každého jednotlivca môže byť jedinečné a môže si vyžadovať individuálne liečebné plány. Pre komplexné zhodnotenie a odporúčania liečby sa poraďte s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Zdroje použité v článku: