Špendlíky a ihly: Poznanie príznakov a možných stavov

Piny a ihly: Pochopenie príznakov a možných stavov

Zažili ste niekedy pocit mravčenia alebo pichania v končatinách alebo iných častiach tela? Tento pocit sa bežne označuje ako “špendlíky a ihly”. Hoci ide zvyčajne o dočasný a neškodný jav, niekedy môže byť príznakom skrytého zdravotného problému. V tomto článku sa budeme zaoberať príznakmi, príčinami a možnosťami liečby bolesti a ihiel.

Príznaky bolesti a ihiel

Najčastejším príznakom pins and needles je pocit brnenia alebo pichania v koži. Tento pocit môžete pociťovať v rôznych častiach tela vrátane rúk, chodidiel, paží, nôh a tváre. K ďalším príznakom, ktoré môžu sprevádzať bolesti a ihly, patria:

 • necitlivosť alebo strata citlivosti
 • slabosť alebo svalová únava
 • svalové kŕče alebo spazmy

Príčiny bolestí a ihiel

Existuje niekoľko možných príčin bolestí a ihiel vrátane:

 • Tlak na nervy: Dlhodobý tlak na nervy môže spôsobiť ich stlačenie, čo vedie k vzniku bolestí a ihiel. K tomu môže dôjsť, keď dlhší čas sedíte alebo ležíte v nepríjemnej polohe alebo keď nosíte tesné oblečenie, ktoré obmedzuje prietok krvi.

 • Nedostatok vitamínov: Nedostatok vitamínov, ako napríklad vitamínu B1, B6 alebo B12, môže spôsobiť bolesti a ihly. Tieto vitamíny sú nevyhnutné pre správne fungovanie nervového systému.

 • Zdravotné ťažkosti: Niektoré zdravotné ťažkosti, ako napríklad cukrovka, skleróza multiplex a periférna neuropatia, môžu spôsobovať bolesti a ihly.

 • Nečinnosť: Nečinnosť, ako napríklad dlhodobé sedenie v rovnakej polohe, môže spôsobiť bolesti a ihly. Nečinnosť totiž môže viesť k zníženiu prietoku krvi, čo môže spôsobiť útlak nervu.

Možnosti liečby bolestí a ihiel

Liečba bolestí a ihiel závisí od príčiny. Ak je príčinou tlak na nervy, zmena držania tela alebo úprava oblečenia môže pomôcť zmierniť príznaky. Ak je príčinou nedostatok vitamínov, môže pomôcť užívanie vitamínového doplnku. Ak je to spôsobené zdravotným stavom, môže liečba základného ochorenia pomôcť zmierniť príznaky.

Nasledujúce opatrenia môžu vo všeobecnosti pomôcť znížiť frekvenciu a závažnosť bolestí a ihiel:

 • udržiavanie zdravej stravy, ktorá obsahuje všetky dôležité vitamíny a minerály
 • udržiavanie fyzickej aktivity
 • vyhýbanie sa dlhším obdobiam nečinnosti
 • vyhýbanie sa tesnému oblečeniu, ktoré obmedzuje prietok krvi
 • Cvičenie správneho držania tela

Záverom možno povedať, že bolesť hlavy môže byť dočasným a neškodným javom, ale môže byť aj príznakom skrytého zdravotného problému. Ak máte pretrvávajúce bolesti a ihly, je dôležité navštíviť lekára, aby určil príčinu a poskytol vhodnú liečbu.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Už roky sa stretávam s bolestivými pocitmi a našiel som niekoľko trikov, ktoré mi pomohli zvládnuť tieto príznaky. V prvom rade si pravidelne naťahujem končatiny, najmä nohy, vždy, keď dlhší čas sedím. Pomáha to zvýšiť prietok krvi a znížiť tlak na nervy. Ďalším mojím tipom je častá zmena polohy pri spánku. Spanie v rovnakej polohe počas dlhšieho obdobia môže spôsobiť bolesti a ihly, preto sa snažím meniť polohu pri spánku každých pár hodín, aby som tomu zabránil.

Dbám aj na zdravú stravu bohatú na vitamíny a minerály, najmä vitamín B12 a B6, pretože sú nevyhnutné pre správne fungovanie nervového systému. Okrem toho zostávam fyzicky aktívny a pravidelne cvičím, aby som zvýšil prietok krvi a zabránil útlaku nervov.

Napokon sa snažím vyhýbať tesnému oblečeniu a doplnkom, ako sú napríklad tesne priliehajúce hodinky, náramky a opasky, pretože môžu obmedzovať prietok krvi a viesť k vzniku bolestí a ihiel. Zistil som, že tieto jednoduché tipy mi pomohli výrazne znížiť frekvenciu a závažnosť bolestí a ihiel.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné aj pre ostatných, ktorí majú problémy s pins and needles. Ak máte pretrvávajúce príznaky, vždy je najlepšie navštíviť lekára, ktorý ich správne vyhodnotí a lieči.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo spôsobuje bolesti a ihly?

Odpoveď č. 1: Existuje niekoľko možných príčin bolestí vrátane tlaku na nervy, nedostatku vitamínov, zdravotného stavu a nečinnosti. Dlhodobý tlak na nervy môže spôsobiť ich stlačenie, čo vedie k vzniku bolestí a ihiel. Nedostatok vitamínov, napríklad vitamínu B1, B6 alebo B12, môže tiež spôsobiť bolesti a ihly, pretože sú nevyhnutné pre správne fungovanie nervového systému. Určité zdravotné stavy, ako napríklad cukrovka, skleróza multiplex a periférna neuropatia, môžu tiež spôsobovať bolesti a ihly. Nečinnosť, napríklad dlhodobé sedenie v rovnakej polohe, môže viesť k zníženiu prietoku krvi a stlačeniu nervov, čo spôsobuje bolesti a ihly.

Otázka č. 2: Môžu byť bolesti a ihly príznakom vážneho zdravotného problému?

Odpoveď č. 2: Pichanie a ihly môžu byť niekedy príznakom vážneho zdravotného problému, napríklad nervového ochorenia, poranenia miechy alebo neurodegeneratívneho ochorenia. Ak máte pretrvávajúce bolesti a ihly, je dôležité navštíviť lekára, ktorý ich správne vyhodnotí a stanoví diagnózu. Lekár vykoná fyzikálne vyšetrenie a prípadne nariadi zobrazovacie vyšetrenia, napríklad magnetickú rezonanciu alebo počítačovú tomografiu, aby určil príčinu príznakov. Včasná diagnostika a liečba závažného zdravotného problému je dôležitá, aby sa zabránilo ďalším komplikáciám.

Otázka č. 3: Ako môžem liečiť bolesti hlavy a ihiel?

Odpoveď č. 3: Liečba bolestí a ihiel bude závisieť od základnej príčiny. Ak je príčinou tlak na nervy, zmena držania tela alebo úprava oblečenia môže pomôcť zmierniť príznaky. Ak je to spôsobené nedostatkom vitamínov, potom môže pomôcť užívanie vitamínového doplnku. Ak je to spôsobené zdravotným stavom, môže liečba základného ochorenia pomôcť zmierniť príznaky. Vo všeobecnosti platí, že dodržiavanie zdravej stravy, ktorá obsahuje všetky dôležité vitamíny a minerály, fyzická aktivita, vyhýbanie sa dlhším obdobiam nečinnosti, vyhýbanie sa tesnému oblečeniu, ktoré obmedzuje prietok krvi, a správne držanie tela môže pomôcť znížiť frekvenciu a závažnosť bolestí a ihiel. Ak máte pretrvávajúce príznaky, vždy je najlepšie navštíviť lekára, ktorý ich správne vyhodnotí a lieči.Zdroje použité v článku: