Symptóm trasúcich sa rúk: čo to znamená a kedy sa treba obávať

Príznak trasúcich sa rúk: čo to znamená a kedy sa treba obávať

Trasúce sa ruky, známe aj ako tras, môžu byť príznakom rôznych základných zdravotných stavov. Je dôležité pochopiť, čo znamená trasenie rúk a kedy sa treba tohto príznaku obávať.

Čo znamená trasenie rúk?

Trasenie rúk je mimovoľný pohyb rúk, ktorý sa môže pohybovať od mierneho chvenia až po prudké trasenie. Trasenie sa môže vyskytnúť v ktorejkoľvek časti tela, ale ruky sú najčastejším miestom výskytu tohto príznaku. Existuje mnoho rôznych typov trasenia vrátane:

 • Pokojový tras: Objavujú sa, keď sú ruky v pokoji, a miznú, keď sa ruky používajú.
 • Akčný tras: Vyskytujú sa počas dobrovoľných pohybov a môžu sťažovať úlohy, ako je písanie alebo jedenie.
 • Posturálny tras: Vyskytujú sa, keď sú ruky držané v určitej polohe, napríklad vystreté.
 • Úmyselný tras: Vyskytujú sa, keď sa ruky trasú viac, keď sa približujú k cieľu.

Bežné príčiny trasenia rúk

Nižšie sú uvedené niektoré z najčastejších príčin trasenia rúk:

 • Esenciálny tras: Ide o najčastejší typ tremoru, ktorý sa môže vyskytovať v rodinách. Esenciálny tras nie je život ohrozujúci, ale môže sťažovať vykonávanie každodenných úloh.
 • Parkinsonova choroba: Ide o progresívnu poruchu nervového systému, ktorá ovplyvňuje pohyb. Triaška je jedným z prvých príznakov Parkinsonovej choroby.
 • Skleróza multiplex: Ide o chronické autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém. Tŕpnutie sa môže vyskytovať v rukách a iných častiach tela.
 • Zneužívanie alkoholu alebo drog: Zneužívanie návykových látok môže spôsobiť tras a iné príznaky, ktoré pretrvávajú aj po skončení užívania látky.
 • Hyperaktívna štítna žľaza: Príliš aktívna štítna žľaza, známa aj ako hypertyreóza, môže spôsobiť tras a iné príznaky.

Kedy sa treba obávať trasúcich sa rúk

Ak sa u vás vyskytne tras rúk, je dôležité navštíviť lekára, pretože to môže byť príznakom základného zdravotného stavu. Lekára je dôležité navštíviť najmä vtedy, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce príznaky:

 • Trasenie rúk sprevádzajú iné príznaky, napríklad ťažkosti s rozprávaním alebo chôdzou.
 • Tras je náhly a silný.
 • Triaška zasahuje do každodenných činností a sťažuje vykonávanie úloh.
 • Triašku sprevádza horúčka, zmätenosť alebo iné príznaky choroby.

Možnosti liečby trasúcich sa rúk

Liečba trasúcich sa rúk závisí od príčiny trasenia. Niektoré bežné možnosti liečby zahŕňajú:

 • Lieky: Existujú rôzne lieky, ktoré môžu pomôcť znížiť tras a zlepšiť príznaky.
 • Chirurgický zákrok: V závažných prípadoch sa na liečbu trasenia môže odporučiť chirurgický zákrok.
 • Zmena životného štýlu: Zmeny v životnom štýle, napríklad zníženie stresu a vyhýbanie sa kofeínu, môžu pomôcť zmierniť tras.
 • Fyzikálna terapia: Fyzikálna terapia môže pomôcť zlepšiť ovládanie svalov a znížiť tras.

Na záver možno povedať, že tras rúk je príznak, ktorý môže byť spôsobený rôznymi základnými zdravotnými stavmi. Ak sa u vás vyskytne tras rúk, je dôležité navštíviť lekára, najmä ak je tras náhly a silný alebo ho sprevádzajú iné príznaky. Správnou liečbou je možné zvládnuť príznaky trasenia rúk a zlepšiť kvalitu života.

Názor od čitatela

Ako človek, ktorý sa s trasom rúk stretáva už niekoľko rokov, môžem potvrdiť, že je dôležité vyhľadať správnu liečbu a nájsť spôsoby, ako príznaky zvládnuť. Hoci to môže byť frustrujúce, existuje niekoľko tipov a trikov, ktoré som na základe vlastných skúseností považoval za užitočné.

V prvom rade je dôležité identifikovať spúšťač trasenia. U mňa to bol nadmerný stres a príjem kofeínu. Keď som dokázal identifikovať tieto spúšťače, mohol som zmeniť svoj životný štýl, čo výrazne znížilo frekvenciu a závažnosť trasenia. Odporúčam viesť si denník na sledovanie všetkých potenciálnych spúšťačov a ich vplyvu na trasenie.

Ďalším tipom, ktorý by som veľmi odporúčal, je zaradenie fyzikálnej terapie do vášho denného režimu. I len niekoľko jednoduchých cvikov každý deň môže pomôcť zlepšiť kontrolu svalov a znížiť triašku. Zistil som, že spolupráca s fyzioterapeutom bola mimoriadne prospešná, pretože mi dokázal navrhnúť cvičebný program na mieru, ktorý bol zameraný konkrétne na moje potreby.

Dôležité je tiež pamätať na to, aby ste sa o seba starali a uprednostňovali starostlivosť o seba. Pre rôznych ľudí to môže znamenať rôzne veci, ale pre mňa to znamená venovať čas aktivitám, ktoré ma bavia, praktizovať všímavosť a mať dostatok spánku. Všetky tieto veci mi pomohli zvládať hladinu stresu, čo následne znížilo frekvenciu môjho trasenia.

Nakoniec, nebojte sa požiadať o pomoc alebo podporu svojich blízkych. Vyrovnávanie sa s trasom rúk môže byť zdrvujúce a je dôležité mať k dispozícii systém podpory. Či už je to člen rodiny alebo priateľ, mať niekoho, s kým sa môžete porozprávať a o koho sa môžete oprieť, môže mať veľký význam.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu aj ostatným čitateľom, ktorí sa potýkajú s trasom rúk. Nezabudnite, že správnou liečbou a zmenou životného štýlu je možné zvládnuť príznaky a zlepšiť kvalitu života.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo spôsobuje trasenie rúk?

Odpoveď č. 1: Trasúce sa ruky, známe aj ako tras, môžu byť spôsobené rôznymi faktormi vrátane neurologických porúch, zdravotných ťažkostí, liekov, zneužívania návykových látok, stresu a úzkosti a iných faktorov životného štýlu. Medzi najbežnejšie zdravotné stavy, ktoré môžu spôsobovať tras, patrí Parkinsonova choroba, esenciálny tras a skleróza multiplex. Je dôležité poradiť sa s lekárom, aby určil príčinu vášho trasenia a vypracoval vhodný plán liečby.

Otázka č. 2: Ako môžem zvládnuť tras rúk?

Odpoveď č. 2: Existuje niekoľko stratégií, ktoré môžu byť užitočné pri zvládaní trasenia rúk, vrátane:

Identifikácia a vyhýbanie sa spúšťačom, ako je nadmerný príjem kofeínu alebo stres.
Zaradenie fyzikálnej terapie a cvičenia do vášho režimu, aby ste zlepšili kontrolu svalov a znížili tras.
Praktizovanie techník starostlivosti o seba a zvládania stresu, ako je napríklad všímavosť a dostatok spánku.
Užívanie liekov podľa predpisu lekára.
Požiadanie o podporu blízkych.

Je dôležité spolupracovať s lekárom alebo fyzioterapeutom na vypracovaní individuálneho plánu liečby, ktorý bude zohľadňovať vaše špecifické potreby a príznaky.

Otázka č. 3: Kedy mám navštíviť lekára kvôli traseniu rúk?

Odpoveď č. 3: Ak sa vám trasú ruky, je dôležité čo najskôr navštíviť lekára. Lekár bude schopný určiť príčinu vášho trasenia a vypracovať vhodný plán liečby. Niektoré z najbežnejších zdravotných stavov, ktoré môžu spôsobovať tras, ako napríklad Parkinsonova choroba alebo esenciálny tras, si vyžadujú rýchlu lekársku pomoc, aby sa zabránilo progresii a minimalizovali sa príznaky. Okrem toho môže byť tras vedľajším účinkom niektorých liekov, preto je dôležité prediskutovať to so svojím lekárom a určiť, či je potrebná zmena liekov.

Zdroje použité v článku: