Symptómy v ASL: Ako komunikovať o zdravotných problémoch s komunitou nepočujúcich

Príznaky v ASL: Ako komunikovať o zdravotných problémoch s komunitou nepočujúcich

Americký posunkový jazyk (ASL) je základným jazykom, ktorý používa komunita nepočujúcich v Spojených štátoch. Ak ste členom komunity nepočujúcich alebo sa staráte o niekoho, kto je nepočujúci, je dôležité vedieť, ako efektívne komunikovať o zdravotných problémoch. V tomto článku nájdete informácie o bežných príznakoch, príčinách a možnostiach liečby rôznych zdravotných ťažkostí, ako aj tipy na komunikáciu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pomocou ASL.

Bežné zdravotné príznaky a ich znaky v ASL

Tu sú uvedené niektoré bežné zdravotné príznaky a im zodpovedajúce znaky v ASL:

 • Bolesti hlavy: Položte si obe ruky na obe strany čela, akoby ste si držali bolesť hlavy.
 • Bolesť žalúdka: Položte si obe ruky na brucho a krúživými pohybmi ich trite.
 • Horúčka: Dotknite sa chrbtom ruky čela a potom ju rýchlo odstráňte, akoby ste kontrolovali horúčku.
 • Nevoľnosť: Jednou rukou si potrite žalúdok a druhú ruku si priložte k ústam.
 • Bolesť na hrudi: Priložte si päsť na srdce a stlačte ju.
 • Kašeľ: Jednu ruku priložte k ústam a robte ťahavé pohyby.
 • Bolesť hrdla: Jednou rukou sa dotknite hrdla a potom ju rýchlo odsuňte.

Príčiny zdravotných príznakov

Zdravotné príznaky môžu mať rôzne príčiny vrátane:

 • Infekcie: Bakteriálne, vírusové alebo plesňové infekcie môžu spôsobiť príznaky, ako je horúčka, bolesť hlavy a bolesť hrdla.
 • Chronické ochorenia: Chronické príznaky: Stavy ako astma, cukrovka alebo srdcové ochorenie môžu spôsobovať pretrvávajúce príznaky.
 • Faktory životného štýlu: K zdravotným problémom môže prispieť nesprávna strava, nedostatok pohybu a fajčenie.
 • Faktory životného prostredia: Vystavenie znečisťujúcim látkam alebo alergénom môže spôsobiť príznaky, ako je kašeľ a sipot.
 • Lieky: Niektoré lieky môžu spôsobovať vedľajšie účinky, ako je bolesť hlavy, nevoľnosť a bolesť žalúdka.

Možnosti liečby zdravotných príznakov

Možnosti liečby zdravotných príznakov sa líšia v závislosti od príčiny. Niektoré bežné spôsoby liečby však zahŕňajú:

 • Lieky: Voľnopredajné lieky alebo lieky na predpis môžu pomôcť zmierniť príznaky, ako je bolesť hlavy, horúčka a kašeľ.
 • Zmeny životného štýlu: Zmeny v stravovaní, cvičení a zvládaní stresu môžu pomôcť zlepšiť celkové zdravie a zmierniť príznaky.
 • Chirurgický zákrok: V niektorých prípadoch môže byť potrebný chirurgický zákrok na liečbu základných zdravotných problémov.
 • Terapia: Na riešenie príznakov spôsobených chronickými stavmi sa môže odporučiť psychologická alebo fyzikálna terapia.

Tipy na komunikáciu o zdravotných problémoch s komunitou nepočujúcich

Pri komunikácii o zdravotných problémoch s komunitou nepočujúcich je dôležité mať na pamäti niekoľko kľúčových bodov:

 • Používajte jasné a výstižné znaky: Uistite sa, že vaše znaky sú jasné a zrozumiteľné. Vyhnite sa používaniu znakov, ktoré sú nejasné alebo umožňujú interpretáciu.
 • Používajte výrazy tváre: Výraz tváre môže byť dôležitou súčasťou komunikácie v ASL. Uistite sa, že používate vhodné výrazy na vyjadrenie svojich emócií a myšlienok.
 • Zapisujte si veci: Ak si nie ste istí významom znaku, napíšte si ho pre vysvetlenie. Môže to byť užitočné aj pri sledovaní dôležitých informácií.
 • Nájdite si kvalifikovaného tlmočníka: Ak potrebujete komunikovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, môže byť užitočné použiť kvalifikovaného tlmočníka. Tlmočníci môžu pomôcť zabezpečiť, aby vaše zdravotné problémy boli presne vyjadrené a pochopené.

Pochopením bežných zdravotných príznakov, ich príčin a možností liečby, ako aj používaním jasných a výstižných znakov a využitím služieb kvalifikovaného tlmočníka môžu príslušníci komunity nepočujúcich efektívne komunikovať o svojich zdravotných problémoch a získať potrebnú starostlivosť.

Je dôležité si uvedomiť, že efektívna komunikácia je obojsmerná. Aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by sa mali snažiť pochopiť komunikačné potreby komunity Nepočujúcich a prispôsobiť sa im. To môže zahŕňať používanie jasných, výstižných znakov a gest, poskytovanie písomných informácií a v prípade potreby využívanie kvalifikovaného tlmočníka.

Na záver možno konštatovať, že účinná komunikácia je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby sa členom komunity Nepočujúcich dostalo starostlivosti, ktorú potrebujú. Pochopením bežných príznakov a ich znakov v ASL, informovanosťou o možnostiach liečby a využitím služieb kvalifikovaného tlmočníka môžu príslušníci komunity Nepočujúcich efektívne komunikovať o svojich zdravotných problémoch a získať starostlivosť, ktorú si zaslúžia.

Názor od čitatela

Zdravím všetkých! Som pravidelným čitateľom tohto blogu a chcel by som sa podeliť o niekoľko vlastných tipov a trikov, ako komunikovať o zdravotných problémoch v ASL. Jsem členom komunity Nepočujúcich už mnoho rokov a naučil som sa veľa o tom, ako efektívne komunikovať s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

V prvom rade veľmi odporúčam využívať kvalifikovaného tlmočníka vždy, keď je to možné. Tlmočníci môžu pomôcť zabezpečiť, aby vaše zdravotné problémy boli presne vyjadrené a pochopené. Chápem však, že to nie je vždy možné, preto je dôležité byť pripravený komunikovať aj samostatne.

Podľa mojich skúseností sú kľúčové jasné a výstižné znaky. Uistite sa, že používate znaky, ktoré sú ľahko zrozumiteľné, a vyhnite sa používaniu znakov, ktoré umožňujú interpretáciu. Okrem toho sa nebojte napísať si veci, ak si nie ste istí významom znaku. Zapisovanie vecí môže byť užitočné aj pri sledovaní dôležitých informácií.

Mimika tváre môže byť tiež účinným nástrojom komunikácie v ASL. Uistite sa, že používate vhodné výrazy na vyjadrenie svojich emócií a myšlienok. To môže pomôcť zabezpečiť, aby vaše posolstvo bolo jasne pochopené ostatnými.

Napokon je dôležité, aby ste sa aktívne podieľali na svojej vlastnej zdravotnej starostlivosti. Nezabudnite klásť otázky a hovoriť, ak máte obavy. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by sa mali snažiť pochopiť a prispôsobiť vašim komunikačným potrebám, ale je na vás, aby ste sa aktívne podieľali na svojej vlastnej starostlivosti.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné aj pre ostatných členov komunity nepočujúcich. Efektívna komunikácia je nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti, ktorú potrebujete, a verím, že ak budete pripravení a aktívni, môžete efektívne komunikovať o svojich zdravotných problémoch a získať starostlivosť, ktorú si zaslúžite.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aký je najlepší spôsob komunikácie o zdravotných problémoch v ASL?

Odpoveď č. 1: Najlepší spôsob, ako komunikovať o zdravotných problémoch v ASL, je používať jasné a výstižné znaky, využívať služby kvalifikovaného tlmočníka, ak je to možné, a aktívne sa podieľať na vlastnej starostlivosti kladením otázok a vyjadrovaním sa, ak máte obavy. Pri zaznamenávaní dôležitých informácií a predchádzaní nedorozumeniam môže byť nápomocné aj zapisovanie.

Otázka č. 2: Ako dôležité je využívať kvalifikovaného tlmočníka pri oznamovaní zdravotných problémov v ASL?

Odpoveď č. 2: Pri oznamovaní zdravotných problémov v ASL je veľmi dôležité používať kvalifikovaného tlmočníka. Tlmočníci môžu pomôcť zabezpečiť, aby vaše zdravotné problémy boli presne vyjadrené a pochopené, a môžu tiež pomôcť uľahčiť komunikáciu medzi vami a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Je však dôležité, aby ste boli pripravení komunikovať aj samostatne pre prípad, že kvalifikovaný tlmočník nie je k dispozícii.

Otázka č. 3: Akú úlohu zohráva mimika tváre pri oznamovaní zdravotných problémov v ASL?

Odpoveď č. 3: Výraz tváre zohráva dôležitú úlohu pri komunikovaní zdravotných problémov v ASL. Uistite sa, že používate vhodné výrazy na vyjadrenie svojich emócií a myšlienok, pretože to môže pomôcť zabezpečiť, aby vaše posolstvo bolo jasne pochopené ostatnými. Výraz tváre môže tiež pomôcť zdôrazniť určité znaky alebo slová, čím sa vaše posolstvo stane silnejším a účinnejším.Zdroje použité v článku: