AAA: Pochopenie príznakov a rizík

AAA: Pochopenie príznakov a rizík Aneuryzma brušnej aorty (AAA) je výduť alebo opuch v dolnej časti aorty, ktorá je hlavnou cievou, ktorá vedie krv zo srdca do zvyšku tela. Ak sa AAA nelieči, môže sa stať život ohrozujúcou. Príznaky AAA často nespôsobuje žiadne výrazné príznaky, čo sťažuje jeho odhalenie. Keď sa však aneuryzma zväčší, môže…
Read more