Extrapyramídové príznaky: Pochopenie vedľajších účinkov antipsychotických liekov

Extrapyramídové symptómy: Pochopenie vedľajších účinkov antipsychotických liekov Antipsychotické lieky sa bežne predpisujú na liečbu rôznych duševných ochorení vrátane schizofrénie, bipolárnej poruchy a veľkej depresie. Hoci tieto lieky môžu byť účinné pri zvládaní príznakov, môžu spôsobovať aj celý rad vedľajších účinkov vrátane extrapyramídových príznakov (EPS). Pochopenie týchto vedľajších účinkov a možností ich liečby môže pomôcť zlepšiť…
Read more