Odhaľovanie zložitých príznakov Aspergerovho syndrómu

Odhaľovanie zložitosti príznakov Aspergerovho syndrómu Aspergerov syndróm (AS) je typom poruchy autistického spektra (PAS), ktorá sa vyznačuje ťažkosťami v sociálnej interakcii a komunikácii. Príznaky Aspergerovho syndrómu sa môžu pohybovať od miernych až po závažné a môžu mať významný vplyv na každodenný život človeka. V tomto článku sa budeme zaoberať bežnými príznakmi, príčinami a možnosťami liečby…
Read more