Tag: Bludy

Symptóm schizofrénie v centre pozornosti: Bludy a halucinácie

Upozornenie na symptóm schizofrénie: Bludy a halucinácie Schizofrénia je chronická a závažná duševná porucha, ktorá ovplyvňuje myslenie, cítenie a správanie človeka. Bludy a halucinácie sú dva z najčastejších príznakov schizofrénie. Bludy Bludy sú falošné presvedčenia, ktoré nie sú založené na realite a pretrvávajú napriek dôkazom o opaku. Ľudia so schizofréniou často zažívajú bludy, ktoré môžu…
Read more

Klamstvo: Pochopenie symptómov a možných sprievodných javov

Bludy: Pochopenie príznakov a možných sprievodných javov Blud je falošné presvedčenie, ktoré je silne zakorenené napriek dôkazom o opaku. Ľudia s bludmi môžu interpretovať udalosti zvláštnym spôsobom alebo zastávať presvedčenia, ktoré nie sú založené na realite. To im môže spôsobiť značné utrpenie a ovplyvniť ich každodenný život a vzťahy. Príznaky Nižšie sú uvedené bežné príznaky…
Read more