Klamstvo: Pochopenie symptómov a možných sprievodných javov

Bludy: Pochopenie príznakov a možných sprievodných javov Blud je falošné presvedčenie, ktoré je silne zakorenené napriek dôkazom o opaku. Ľudia s bludmi môžu interpretovať udalosti zvláštnym spôsobom alebo zastávať presvedčenia, ktoré nie sú založené na realite. To im môže spôsobiť značné utrpenie a ovplyvniť ich každodenný život a vzťahy. Príznaky Nižšie sú uvedené bežné príznaky…
Read more