Caps-5 Celkové skóre závažnosti symptómov: Čo znamená a ako sa používa

Caps-5 Total Symptom Severity Score: Čo znamená a ako sa používa CAPS-5 (Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5) je nástroj používaný na hodnotenie závažnosti symptómov súvisiacich s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Celkové skóre závažnosti príznakov alebo TSS je číselným vyjadrením závažnosti príznakov PTSD u danej osoby a poskytuje dôležité informácie, ktoré možno použiť na usmernenie rozhodnutí…
Read more