Halucinogénne drogy: Pochopenie charakteristických príznakov

Halucinogénne drogy: Pochopenie charakteristických symptómov Halucinogénne drogy, známe aj ako psychedeliká, sú látky, ktoré menia vnímanie, myšlienky a emócie jednotlivca. Tieto drogy sa už po stáročia používajú na duchovné a náboženské účely a sú čoraz populárnejšie aj na rekreačné účely. Medzi najznámejšie halucinogénne drogy patrí dietylamid kyseliny lysergovej (LSD), psilocybín (nachádza sa v magických hubách)…
Read more