COVID-19 a citlivé zuby: Existuje súvislosť?

COVID-19 a citlivé zuby: Existuje súvislosť? COVID-19alebo nový koronavírus je vysoko nákazlivé respiračné ochorenie spôsobené koronavírusom ťažkého akútneho respiračného syndrómu 2 (SARS-CoV-2). Hoci vírus primárne postihuje dýchací systém, môže spôsobiť aj celý rad nedýchacích príznakov vrátane citlivých zubov. Čo sú citlivé zuby? Citlivé zuby, známe aj ako precitlivenosť dentínu, sú bežným zubným ochorením, ktoré sa…
Read more