Porozumenie Connersovmu skrátenému dotazníku symptómov

Porozumenie Connersovmu skrátenému dotazníku symptómov Connersov skrátený dotazník symptómov (ASQ) je behaviorálny hodnotiaci nástroj používaný na meranie symptómov poruchy pozornosti/hyperaktivity (ADHD) u detí a dospievajúcich. Je to krátka a účinná metóda na hodnotenie prítomnosti a závažnosti príznakov ADHD a súvisiacich stavov. Účel Connersovho dotazníka ASQ Connersov dotazník ASQ je určený na hodnotenie prítomnosti a závažnosti…
Read more