Symptóm lekárskej skratky CP: pochopenie súvislosti

CP lekárska skratka: Pochopenie súvislosti CP je bežná lekárska skratka, ktorá znamená detskú mozgovú obrnu. Ide o skupinu neurologických porúch, ktoré ovplyvňujú pohyb, držanie tela a rovnováhu. Ľudia s CP majú problémy so svalovým tonusom, koordináciou a ďalšími schopnosťami, ktoré kontrolujú pohyb a držanie tela. Príznaky CP Príznaky CP sa môžu veľmi líšiť v závislosti…
Read more