Pochopenie cytokínovej búrky: Symptómy a liečba

Pochopenie cytokínovej búrky: Symptómy a liečba Cytokínová búrka je závažná a život ohrozujúca reakcia imunitného systému, ktorá sa môže objaviť ako odpoveď na infekcie, rakovinu alebo autoimunitné poruchy. Pri tomto stave imunitný systém produkuje veľké množstvo cytokínov, čo sú bielkoviny, ktoré regulujú imunitnú odpoveď. Keď imunitný systém uvoľní príliš veľa cytokínov, môže to viesť k…
Read more