Pochopenie prierezového symptómu DSM

Pochopenie prierezového symptómu DSM DSM (Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch) Cross-Cutting Symptom Measure je nástroj, ktorý používajú odborníci v oblasti duševného zdravia na posúdenie a vyhodnotenie prítomnosti a závažnosti symptómov u pacientov s duševnými poruchami. Účel Nástroj DSM Cross-Cutting Symptom Measure je určený na pomoc odborníkom v oblasti duševného zdravia pri stanovení diagnózy, monitorovaní…
Read more