Kontrolný zoznam príznakov 90: nevyhnutný nástroj na zvládanie chronických ochorení

Kontrolný zoznam symptómov 90: nevyhnutný pomocník pri zvládaní chronického ochorenia Chronické ochorenia sú stavy, ktoré pretrvávajú dlhší čas a môžu mať výrazný vplyv na kvalitu života človeka. Na efektívne zvládanie týchto ochorení je dôležité mať komplexné znalosti o ich príznakoch, príčinách a možnostiach liečby. Kontrolný zoznam symptómov 90 (SCL-90) je široko používaný dotazník, ktorý sa…
Read more