Navigácia pri epilepsii: Pochopenie príznakov a hľadanie úľavy

Navigácia pri epilepsii: Pochopenie príznakov a hľadanie úľavy Epilepsia je chronické neurologické ochorenie, ktoré postihuje milióny ľudí na celom svete. Vyznačuje sa opakujúcimi sa záchvatmi, čo sú krátke epizódy mimovoľného pohybu alebo straty vedomia. Pochopenie príznakov epilepsie a spôsobov, ako nájsť úľavu, môže ľuďom s týmto ochorením pomôcť lepšie zvládať svoj zdravotný stav a zlepšiť…
Read more