Tag: expozícia

Od kontaktu k príznakom: Pochopenie progresie expozície COVID-19

Od kontaktu k príznakom: Pochopenie progresie expozície COVID-19 COVID-19 je vysoko infekčné respiračné ochorenie spôsobené novým koronavírusom. Prvýkrát bolo hlásené v čínskom meste Wuhan v decembri 2019 a odvtedy sa rozšírilo do celého sveta a stalo sa pandémiou. Pochopenie priebehu expozície vírusu COVID-19 môže pomôcť jednotlivcom rozpoznať príznaky a včas vyhľadať liečbu. Čas od expozície…
Read more

Nebezpečenstvo dýchania: Príznaky vystavenia čiernej plesni

Nebezpečenstvo dýchania: Príznaky vystavenia čiernej plesni Čierna pleseň, známa aj ako Stachybotrys chartarum, je druh plesne, ktorá môže pri vdýchnutí spôsobiť vážne zdravotné problémy. Je dôležité poznať príznaky vystavenia čiernej plesni, aby ste mohli prijať opatrenia na ochranu seba a svojej rodiny. Príznaky vystavenia čiernej plesni Kašeľ a sipot: Jedným z najčastejších príznakov vystavenia čiernej…
Read more

Nebezpečný príznak zápachu benzínu: Čo by ste mali vedieť

Nebezpečný príznak zápachu benzínu: Čo potrebujete vedieť Benzín je vysoko horľavá a toxická látka, ktorá sa vo veľkej miere používa ako palivo do vozidiel a ako čistiaci prostriedok. Má charakteristický a silný zápach, ktorý môže pri vdýchnutí veľkého množstva spôsobiť vážne zdravotné problémy. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, často cíti zápach benzínu, je dôležité…
Read more