Symptóm schizofrénie v centre pozornosti: Bludy a halucinácie

Upozornenie na symptóm schizofrénie: Bludy a halucinácie Schizofrénia je chronická a závažná duševná porucha, ktorá ovplyvňuje myslenie, cítenie a správanie človeka. Bludy a halucinácie sú dva z najčastejších príznakov schizofrénie. Bludy Bludy sú falošné presvedčenia, ktoré nie sú založené na realite a pretrvávajú napriek dôkazom o opaku. Ľudia so schizofréniou často zažívajú bludy, ktoré môžu…
Read more