Obtiažnosť hľadania slov: Symptóm neurologických porúch

Ťažkosti s hľadaním slov: Symptóm neurologických porúch Ťažkosti s hľadaním slov, známe aj ako anómia, sú bežným príznakom spojeným s rôznymi neurologickými poruchami. Ide o ťažkosti alebo neschopnosť vybaviť si alebo identifikovať slovo alebo názov, hoci jedinec pozná význam slova a predtým ho používal. Môže sa vyskytnúť pri rozhovore, čítaní alebo písaní a môže významne…
Read more