Hlasno a hrdo alebo hlasno a znepokojivo: Pochopenie symptómov hlasného rozprávania

Hlasné a hrdé alebo hlasné a problematické: Pochopenie symptómov hlasného rozprávania Hlasné hovorenie alebo hyperakúzia môže byť v závislosti od jednotlivca a situácie zdrojom hrdosti alebo príčinou utrpenia. Tento stav je charakterizovaný zvýšenou citlivosťou na zvuk, najmä na určité frekvencie alebo hlasitosti. V niektorých prípadoch môže byť hlasné rozprávanie príznakom základného zdravotného stavu, napríklad poruchy…
Read more