Navigácia na emocionálnej horskej dráhe života s poruchou so somatickými príznakmi

Navigácia na emocionálnej horskej dráhe života s poruchou so somatickými príznakmi Porucha somatických symptómov (SSD) je duševný stav charakterizovaný pretrvávajúcimi a nadmernými myšlienkami, pocitmi a správaním súvisiacimi s fyzickými symptómami. Ľudia so SSD zažívajú výrazné utrpenie a narušenie každodenného života, aj keď ich príznaky nemajú žiadne zdravotné príčiny. Ak vy alebo váš blízky žijete so…
Read more