Hyperfixácia a úzkosť: Pochopenie prepojenia a ako ho prekonať

Hyperfixácia a úzkosť: Pochopenie súvislosti a spôsob jej prekonania Hyperfixácia, známa aj ako obsedantné zameranie alebo nadmerné zaujatie, sa vzťahuje na intenzívny, trvalý a rigidný záujem o konkrétny predmet, myšlienku alebo činnosť, ktorý zasahuje do každodenného života. Úzkosť je na druhej strane normálna reakcia na stres charakterizovaná pocitmi obáv, nervozity a strachu. Keď sa však…
Read more